חוש ההומור של שר ההיסטוריה

למדינת ישראל חולשות ויתרונות ייחודיים שעשויים להציב אותה על מפת פיתוח אמצעי תחבורה יעילים ומודרנייםהתנאי ההכרחי לכך הוא שהמדינאים בישראל ישכילו להבין כי עתיד התחבורה אינו בטכנולוגיות ותפיסות מן העבר… אךלשר ההיסטוריה חוש הומור משלו.

בשנת 1900 גמלה בלבו של הסולטן הטורקי עבדאל חמיד השני החלטה רבת מעוףלסלול קו רכבת מדמשק לחיגאז כדי להיטיב את תנועת עולי הרגל המבקשים להגיע לאבן הקדושה שבמכהכדי לעקוף את הצורך בקבלת סיוע מהצרפתים ששלטו בלבנון הוסף למסילה החיגאזית מסעף בין העיר דרעא לבין מפרץ חיפהשנודע לימים כקו רכבת העמק“. בעזרת הרכבת החיגאזיתרשת מסילות הברזל שנפרסה על פני המזרח התיכון בתחילת המאה העשרים נתנה אפשרות להגיע מארץ ישראל לאפריקהלאירופה ולאסיה.

ההיסטוריה טפחה על פניה של רשת מסילות הברזל המפוארת שסללו העותמנים וכעבור כחמישים שנה רובה חדלה לפעולאך נראה ששר ההיסטוריה חומד לצון ואת חידוש רשת הרכבות במזרח התיכון הוא ייעד לשרים נתניהו וליברמן שלא התפרסמו בחזון המזרח התיכון החדשאך המליצו להשקיע 24 מיליארד שקלים חדשים בתוכנית לפיתוח רשת הרכבות בישראלהכוללת את החייאת קו רכבת העמק“.

ההיסטוריה של הרכבות בעולם כרוכה בפשיטות רגלובמרבית המקרים ההשקעות הנכבדות בסלילת רכבות לא חזרו ואף לא הוצאות התפעול השוטףבניסיון להציל את רשת מסילות הברזל הביןמדינתית בארהבהולאמו המסילות על ידי הממשל הפדרליהלאמה שלא מנעה הפסדים כבדים שמערכת זו יצרה וממשיכה ליצורנוכח ניסיון העבר בארץ ובעולם עולה השאלה האם רצוי שמדינת ישראל תשקיע בימים אלה משאבי עתק במערכות שהתקשו להוכיח הצדקה כלכלית?

לכאורה רכבות אינן אמצעי תחבורה גרועלהפךמדובר במערכת הסעה שיתופית בעלת יתרונות חברתייםשנועדה לחסוך לרבים את הצורך לרכוש אמצעי תחבורה פרטייםנהג רכבת אחד יכול להוביל נוסעים רביםוהרכבות חוסכות את הצורך בפיתוח שטחי חניונים וכבישים המכרסמים בטבע בכל פה.

חולשתן העיקרית של הרכבות נעוצה בעובדה שמדובר בפתרון שאינו עונה לבעיות אמיתיותצרכן התחבורה חפץ באמצעי תחבורה שיניע אותו מהיכן שהוא רוצהלאן שהוא רוצה ומתי שהוא רוצהבכוחו של הרכב הפרטי לספק את רצונו האמיתי של הציבורוכנגד יתרון מובהק זה הרכבת מפסידה במערכה כמאה שניםלרכבת יתרונות במסדרונות בהם קיימים ביקושי תחבורה גבוהיםאך יתרונות אלה מתקשים להתבלט במקומות שבהם לא קיימת צפיפות נדרשת והביקוש לנסיעות מפוזר בזמן ובמרחבקווי הרכבת משולים לאפיקי נהרות המוזנים על ידי נחלי אכזב ולתעלות שאינן מפזרות את מימיהם ליעדם.

האם טכנולוגיות תחבורה מהמאה התשע עשרה יספקו את צורכי התחבורה במאה העשרים ואחתכאן ראוי לגלות סוד” שמעטים יודעים על קיומולאחר שארהב הגשימה חזון והעמידה אדם על הירחחיפש הממשל האמריקאי חלום חדשאחד הרעיונות שהוצבו התייחס לתחבורה יעילהבנאום התקציב של הנשיא ניקסון לקונגרס בשנת 1972 נימק הנשיא – אם הצלחנו להוביל אנשים מאות אלפי מילין לירח אין שום סיבה שלא נצליח להוביל כראוי מאות אלפי אנשים מייל לעבודה מידי בוקרבעקבות חזון זהומשבר האנרגיה שליווה את מלחמת יום כיפורהושקעו ברחבי העולם משאבים רבים בפיתוח אמצעי תחבורה אישייםהנעים על מסילות מנחות באופן אוטומטייעילחכם ובטוח בכל שעות היממה.

מערכות התחבורה האוטומטיות נבנו בתפיסות שונותהן התבססו על מערכי קרוניות המסוגלות להכיל מספר נוסעים מצומצםלהוביל אותם על רשת מסילות מוגדרת באמצעות פיקוד אוטומטי ליעדם ולהתפנות לשרת אחריםמערכות אלה נודעו בכינוי PRT – Personal Rapid Transit, ודימו אותן למעליות אופקיותלמוניות ללא נהגאו לרכבות אישיותהאוטומציה הוסיפה יתרונות רבים כמו בטיחותתפוקת תחבורה משופרת כתוצאה מהידברות בין התשתית לקרוניות ובין קרונית לקרונית וניצול קרקע יעיל.

בעשורים האחרונים משולבים בכלי הרכב מערכות מחשבמידע ותקשורתשישנו בעתיד את פני התחבורה לבלי הכרבסן דייגו הוכחה לפני מספר שנים היתכנותה של אוטוסטרדה אוטומטית” על קטע כביש שבו נהיגה ברכב הופכת לנהיגה אוטומטית בעזרת מערכות חדשניות העוקבות אחר תווים מגנטים השתולים בכביש ושומרות על מהירות אחידה וקבועהמרחקים בטוחים בין כלי רכב וכיוון נכון.

המאמצים הטכנולוגייםשנעשו בארהבבצרפתבבריטניהבגרמניה וביפןהוכיחו כי המכשלה העיקרית העומדת בפני חזון התחבורה האוטומטית היא בעיקר מכשלה מדינית וחברתית ולא מכשלה טכנולוגית או כלכלית.

למדינת ישראל חולשות ויתרונות ייחודיים שעשויים להציב אותה על מפת פיתוח אמצעי תחבורה יעילים ומודרניים העושים שימוש בטכנולוגיות עיליתהתנאי ההכרחי לכך הוא שהמדינאים בישראל ישכילו להבין כי עתיד התחבורה אינו בטכנולוגיות מן העבריציבו חזון ואתגר לתעשיית ההייטק בתחום התחבורהינתבו את המשאבים תוך מבט קדימהויבינו מהו הקטר האמיתי שצריך להניע תחבורה מקרטעת למאה העשרים ואחתאךכאמורלשר ההיסטוריה חוש הומור משלו.

המאמר פורסם לראשונה בתאריך 17.3.2004 באתרhttp://www.nfc.co.il

Leave a Reply