תאונות דרכים ואחיזה בקרני השור

נקודת מבט על הגורם לתאונות דרכים.

כיצד מונעים את הסכנות שיוצר בור עמוק שנפער בטבורה של דרך?

אפשר להציב לצד הבור תמרור אזהרה סכנה בור פתוח” ואפילו גדראפשר לחוקק חוק המטיל עונשים על הרשלנים הקרבים לבור או הנופלים אליואפשר להתקין תקנה המענישה על אי ציות לתמרור האזהרה שליד הבוראפשר להציב ניידת משטרה המרתיעה את העבריינים הקרבים לבוראפשר לחנך את הציבור להיזהר מסכנות הנפילה לבוראפשר לחייב את ההולכים בדרך המסוכנת להצטייד בכרית ביטחון ואפשר להקים בית משפט מיוחד לשיפוט מהיר של העבריינים הקרבים לבורכל הפתרונות המוצעים לעיל נכוניםאך הם עומדים מבוישים מול הפתרון הפשוט והטבעי לסתום את הבור ולחסל את מקור הסכנה.

כנראה שבעקבות עליית הנסועה העונתית בחופשת הפסח חלה עלייה תלולה בשיעור תאונות הדרכים ועמה חזר ועלה לסדר היום נושא המלחמה בתאונות הדרכיםשוב מועלות שלל הצעות נכונות – חינוךחקיקההרתעהאכיפה,החמרת ענישהשיפור תשתיותעידוד תחבורה ציבורית וכיוצא בכךכל ההצעות ידועותנכונותנדושות וגם יפותאך הן אינן מתקרבות לפתרון האולטימטיבי של סתימת הבור.

כל התאונות הן עונש קשה לנפגעים ולגורמים אותםולמעט קיצונים המבקשים לשלוח יד בנפשםאיש אינו חפץ בהתרחשותןלא הנהגים ובודאי שלא הרשויותבכל זאת תאונות דרכים נגרמות מצירופי נסיבות טרגייםהכרוכים בחולשות אנוש מגוונות – אבדן ריכוז רגעיעייפות חולפתהיסח דעתפזיזותהקצאת משאבים שגויה ומחסור בתקציביםהזנחה או עצלות הדוחות תיקון מיידי של מפגע או תקלהטעויות בהערכות ואומדניםאו סברות ואמונות שגויות.

הכיוון הנכון למניעת תאונות דרכים הוא כיוון הפתרון המשול לסתימת הבור המסוכן – זהו הכיוון המנסה לאחוז את הבעיה בקרניה ולא לטפל בסביבתה ובתסמינים שלההכוונה למבט על התשתית ועל כלי הרכב כעל מקשה אחת שייעודה לאפשר חופש תנועה יעיל ובטוחמנקודת מבט כזו הנמשל לסתימת הבור הוא בניית תשתית תחבורה המשולבת ביעילות ובבטיחות עם המערכות הנעות עליהבניית מערכת תחבורה שמובנות בה טכנולוגיות השומרות על מרחק ראוימונעות נקודות חיכוך ומפגש בין תנועה נגדית או מצטלבתמבודדות הולכי רגל ממפלס התנועה המנועיתומחליפות את הגורם האנושי במערכות טכנולוגיותאלפי שנים האדם רתם לשירות תנועתו הקרקעית מערכות תחבורה העולות על מגבלות כושרו הפיזיאך הוא טרם רתם כראוי טכנולוגיות מצויות העולות על כושרו המנטלי והנפשי.

אם החלטה מדינית וחברתית תצליח להסב בפועל מעשר מהמשאבים המוקצים לטיפול בתסמיני תאונות הדרכים – טיפול רפואיטיפול מכני בכלי רכב פגועיםטיפול חינוכימשפטי הכולל חינוך והדרכהאכיפהשיטורשיפוט,וענישהאו טיפול כלכליהכולל ביטוח ופיצוי – לפיתוח וקידום טכנולוגיות תחבורה בטוחותגם הבור המסוכן הנקרא תאונות דרכים ייסתם לרווחת הכל.

המאמר פורסם לראשונה בתאריך 18.4.2004 באתרhttp://www.nfc.co.il

Leave a Reply