ענף התחבורה – דינוזאור נכחד בשוק ההון

האם יחזרו ימי הזוהר בהם ענף התחבורה היה הענף העיקרי בשוק ההון?התוצר הלאומי הגולמי הוא חיבור תוצאות הקשרים הנוצרים בין מוכרים לבין קוניםבין משווקים לבין צרכנים ובין ספקי שירותים ללקוחותיהםגם בעידן של תקשורת זמינה ומשוכללת אין תחליף למפגשים בלתי אמצעיים והתחבורה היא המכשיר החשוב ביותר להנעה ויצירה של מפגשים אנושיים.

ענף הרכבות החל את דרכו בארצות הברית בשנות השלושים של המאה התשע עשרהתחילה היו אלו יוזמות מקומיות שחיברו ערים סמוכות על ידי מסילות ברזל ומומנו על ידי בעלי עניין מקומייםמכיוון שמדובר בהשקעות תשתית נכבדות שהחזרן היה צפוי לאורך זמן הונפקו אגרות חוב למימון היוזמותואלו גלשו באופן טבעי לשווקים הפיננסייםב – 1830 מרבית ניירות הערך הסחירים בשווקי ההון ברחבי ארצות הברית היו אגרות חוב ממשלתיות וניירות ערך של בנקים ומוסדות פיננסייםבאותה תקופה נסחרו בבורסה של ניויורק כ – 30 מניות בלבדב – 1850 המספר הוכפל עשרות מונים כאשר שני שליש מהמניות ואגרות החוב שנסחרו בניויורק היו של חברות רכבות.

האופוריה שאפפה את התפתחות הרכבות במאה התשע עשרה בארצות הברית מגמדת את ימי בועת האינטרנט או את גאות הבורסה שקדמה למשבר מניות הבנקים בישראל.ההתלהבות הבלתי מרוסנת הגיעה לאירופהובעיקר לבריטניהשאזרחיה השקיעו בתעשיית הרכבות החדשה ביבשת המתפתחתהשהייה של עשרה ימים בהשלמת התקשורת מעבר לאוקיאנוס האטלנטי אולי העצימה את המתח של המשקיעים.

כמו בכל בועה בורסאיתגם את בועת הרכבות של המאה התשע עשרה ליוו התרגשות הנובעת מחמדנות ופחד מהפסדיםומפגשים בין אמונותתקוותהימורים ותחזיות מנופצותמאבקי השליטה בין טייקוני הרכבות החדשים כללו פרשיות מסעירות של מאבקי כוח יצרייםשחיתותשוחדתרמיות יצירתיות בניירות ערך ועימותים בין נוכליםבעלי ממון ממולחיםאיגודי עובדים וציבור תמים.

בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה התנפצה הבועה הפיננסית שליוותה את עשן הקטריםכשני שליש מחברות הרכבות עברו ארגון מחדש במסגרת כינוסי נכסים תחת פיקוחם של הבנקים הגדולים באותה עת שיסדו נוהלי פיקוח חשבונאי אובייקטיבי ותרמו לייצוב הענףב – 1920 המחוקק האמריקאי התערב בתעשיית הרכבות וקבע הוראות חוק שצמצמו את מרחב התמרון של השוק החופשי וירדו לפרטים כמו תעריפי נסיעה או שכר עובדי הרכבתמכאן ועד להלאמה מוחלטת של הרכבות הדרך החוקית הייתה קצרהתעשיית הרכב שיצרה תחרות יעילה נעצה את המסמרים האחרונים בארון הקבורה המפואר של מסילות הברזל הפרטיות.

מעניין לציין כי המנדט הבריטי בישראל חוקק בשנת 1936 שתי פקודות – פקודת מסילות הברזל הממשלתיות ופקודת מסילות הברזל הפרטיותשנים רבות אחר כך החלה בריטניה התאצריסטית לחפש דרכים שונות להפרטת מסילות הברזל המולאמות או חלקים מהםאך עד היום לא הסתיים תהליך הניסוי והטעייה של הפרטה זו.

 לא רק תעשיית הרכבות היא דינוזאור נכחד משוקי ההוןגם תעשיית הרכב שידעה ימי זוהר לאחר מלחמת העולם השנייה נעלמה משוקי המניות וכיום חלקה בארהב נמוך מאחוז אחד משוק המניותבבורסה לניירות ערך בתל אביב מספר זעום של מניות ענף התחבורה מוצנע בין חברות בנייה לתשתית.

 במשך כמאתיים שנה ענף התחבורה התבגר ועבר גלגולים ושינוייםמחד התרחשה מגמה של הלאמת תשתיות דרכים ורכבותומאידך נבנה שוק תחרותי גלובלי של כלי רכב מסוגים שונים והתפתחו שווקים משניים של סחר במכוניות משומשות ושווקים נלווים של מוסכיםתחנות דלק או ביטוחי רכבענף התחבורה מהווה כ – 11% מהתוצר המקומי הגולמי בארצות המערב וגם בישראלחקר השאלה מדוע ענף התחבורה נכחד משוקי ההון עשוי להוליך לכיווני חשיבה חדשים הנוגעים להתפתחותו בעתיד.

המאמר פורסם לראשונה בתאריך 4.11.2004 באתרhttp://www.nfc.co.il

Leave a Reply