רף הסיבולת החברתית

כמה רוע אפשר לבלוע?” שואל סטיקר קולע.

בנושא אחד קיימת תשובה סטטיסטית – בנושא תאונות הדרכיםרף הסיבולת של אזרחי מדינת ישראל כלפי תאונות הדרכים עומד על קטל שנתי בסדר גודל של כפר בן כ – 500 תושבים ופגיעות גופניות שונות בסדר גודל של תושבי עיירה בת כ – 20,000 תושבים.

סדרי הגודל של נפגעי תאונות דרכים בעשרים השנים האחרונות הם נתונים סטטיסטים השומרים על יציבות יחסיתניתן היה לשער כי קיים מתאם סטטיסטי בין הגידול במצבת כלי הרכב או בין שיעור הנסועה הכללי לבין מספר תאונות הדרכים וחומרתןאך מסתבר כי אין מתאם כזהגם בתקופה שבה מצבת כלי הרכבמספר בעלי רשיון נהיגה והיקף הנסועה הכפילו ואף ריבעו את עצמם מספר הנפגעים שמר על יציבות יחסיתלא זו בלבדאלא שבמספרים מוחלטים בשנים האחרונות קיימת ירידה במספר ההרוגים מתאונות לעומת שנות השמונים.

ניסיונות לתלות את היציבות היחסית במספר הנפגעים בשיפור תחזוקת הכבישים אינו משכנע משום שמשרד התחבורה מודה שבכבישים הקיימים לא נערכת תחזוקה ראויה בשל מחסור תדיר בתקציביםגם לא נראה כי אכיפה משטרית מוצלחת של חוקי התנועה היא הסיבה לשמירה על יציבות במספר נפגעי תאונות משום שגם בנושא זה לא נעשות מספיק פעולות ואלו שנעשות לא תמיד מתמקדות במטרות הראויות.

יתכן שההסבר למספר היציב יחסית של נפגעי תאונות דרכים בישראל הוא סוציולוגי יותר מאשר הנדסי או טכנילאזרחי המדינה יש סיבולת שנעצרת סביב קטל שנתי בסדר גודל של כפר בן כ – 500 תושביםמעבר לרף זה החברה הופכת עצבנית ובלתי סובלנית והדבר בא לידי ביטוי בפעולות קטנות רבות וסמויותפעולות אלו מתרחשות בחוג המשפחה והן כוללות צמצום נסיעותקפדנות עם בני משפחה או אזהרת ילדיםובמסגרות שלטוניות שונות – שוטרים מגבירים ערנותשופטים רחמניים מגלים קשיחותמהנדסים ומפקחים מדקדקים עם קבלנים ומנהלי עבודהופקידי ממשלה נדרכים לקראת החלטות מעשיות.

כנראה שלחברה המערבית רף סבילות לפגיעות גוף ונפש ונכונות ליטול סיכוני חייםהסיבולת החברתית היא תוצאה של נוסחת כאוס המורכבת ממשתנים רבים ומורכבים ושל תהליכי היזון חוזרהסיבולת החברתית היא תוצאה של איזונים שונים שכלולים בהם אינטרסים שנקודת האיזון אליה הם שואפים אינה אפס תאונותאלא נתון נסבל” אחרהסיבולת החברתית היא תוצאה המשקללת גם את יתרונותיה של תחבורה מנועית ולא רק את חסרונותיה.

אילו באמת ובתמים רצתה החברה המערבית בכלל והחברה הישראלית בפרט להדביר או לצמצם את נגע תאונות הדרכיםניתן היה לעשות כן הן באמצעים טכנולוגיים והן באמצעים חוקייםיצירתייםוזאת מבלי להיזקק להליכים דיקטטוריים.

המאמר פורסם לראשונה בתאריך 13.12.2004 באתרhttp://www.hevra.org.il

Leave a Reply