“מתדלק במאה שקל”

יש אמת בהלצה האומרת לי לא איכפת אם יעלו את מחירי הדלקאני תמיד מתדלק במאה שקל.”

במוצאי שבת, 2.10.2005 עלו מחירי הדלק בשיעור של 5% ומחיר ליטר בנזין 95 אוקטן הגיע לשיא חדש של 6.23 שקלים חדשיםהתייקרות זו היא מדרגה נוספת במגמה נמשכת של עליות מחירי הדלק בשנתיים האחרונותביולי 2003 עלה ליטר בנזין 95 אוקטן 4.5 שקלים חדשיםעשרה חודשים אחר כךבמאי 2004 – 5 שקלים חדשיםוכעת נחצה קו ה – שקלים חדשיםצרכן ששילם עבור מילוי מיכל דלק ממוצע בן 45 ליטר כ – 200 שקלים חדשים לפני כשנתייםמשלם כעת כ – 280 שקלים חדשים.

פרסום הידיעה על עליית מחירי הדלק באתרי החדשות באינטרנט עורר גל תגובות ומחאות שבאופן טבעי חלף במהרה עם הסתגלות הציבור לגזרות החדשות עד לעליית המחירים הבאהבין המגיבים נמצאת תגובה תורנית החוזרת על הלצה ישנה: “לי לא אכפת אם יעלו את מחירי הדלק אני תמיד מתדלק במאה שקל.” מי שלא הבין את ההומור טרח להסביר לחומד הלצון כי אם לפני שנתיים תדלוק במאה שקל הספיק בממוצע לנסיעה מחוץ לעיר של 220קילומטרים הרי היום הוא מספיק לפחות מ– 160 קילומטריםיתכן שהבדיחה של המתדלק במאה שקל לא תמיד מובנת משום שיש בה שמץ של אמתמחקרים שונים שנערכו בתקופות שונות ובמקומות שונים בעולם מצביעים על כך שמשפחה ממוצעת מקציבה להוצאות תחבורה אחוז קבוע מתקציב ההוצאות המשפחתיותמכאן שהתגובה לעליית מחירים אינה שמירה על רמת צריכה קיימת בכל מחיראלא לעיתים חסכון המקטין צריכה אך שומר על מסגרת תקציבמספר מחקרים שנערכו בארהב מצביעים על כך שמאז 1950 האמריקאים הקציבו חלק קבוע מההכנסה האישית שלהם להוצאות תחבורה שהתכנס סביב 9% מההכנסה האישית ונע בגבולות של 8% – 15% מההכנסה.

מי שמורגל לתדלק במאה שקלים” ישאף אולי להמשיך בהרגלו גם בעקבות שינויים במחירי הדלקאך רוב האנשים מקפידים לשמור על מסגרת כללית קבועה של הוצאות תחבורה יותר מאשר על סעיף עלות הדלקמה שמתרחש כתוצאה משינויים במחירי הדלק הוא שינויים פנימיים בתוך מסגרת תקציב התחבורה המשפחתי – בשנת 1974, כאשר מחירי הדלק היו גבוהיםהאמריקאים איזנו את ההוצאה הגבוהה עבור צריכת דלק ברכישת מכוניות קטנות,יעילות וזולות וסעיף הדלק היה כשליש מתקציב התחבורה המשפחתיבשנת 1988, כאשר מחירי הדלק היו נמוכיםהציבור האמריקאי החל לרכוש רכבי שטח יקרים וסעיף עלות הדלק בתקציב התחבורה ירד לכחמישית מהתקציב.באירופה ובישראל מחירי הדלק גבוהים פי שניים עד שלושה ממחירי הדלק בארצות הבריתהאירופאים נוהגים במכוניות חסכניות יותר מהאמריקאיםאך מרחקי הנסיעה האירופאים הם כשני שליש מהאמריקאיםומעידים על כך שמרחק הנסיעות הוא משתנה יחסי קשיח שאינו עומד ביחס ישר למחירי הדלק.

מכיוון שתושבי סין החלו לגלות את יתרונותיו של הרכב הפרטי והם הופכים שדות אורז למגרשי חניה ושבילי אופניים לכבישיםהביקוש העולמי לנפט ומוצריו צפוי לעלות בקצב גבוה מההיצעעל כן ראוי לתכנן את העתיד על סמך ההנחה שבשנים הקרובות מגמת העלייה במחירי הדלק תמשךעל סמך ניסיון העבר ניתן לצפות כי העשירים לא יחושו כלל בעליית מחירי הדלקהעניים יסבלו יותר מאחרים ומעמד הביניים ימשיך לרטוןאך יגיב בפועל בדחיית סיפוקים שונים כמו דחיית מועד החלפת המכונית המשפחתיתרכישת מכוניות קטנות יותרצמצום נסיעות והוצאות אחרות.

החיים לא חייבים להיות פחות נעימים וצורכי הניידות האמיתיים לא צריכים להצטמצם כתוצאה מהתייקרות מחירי הדלקנסיעות רבות של מכוניות משפחתיות נערכות על ידי נהג בודד שלצדו ארבעה מושבים ריקים ומכוניות רבות הן בעלות נפח וכוח מנוע מיותרים ביחס לצורכי הניידות של בעליהםמרבית המכוניות עומדות על מקומן 23 שעות מתוך 24 שעות היממהאך אנו אוגרים עבורן מקומות חניה ואחסון באזורים גיאוגרפים שונים לשירותו של שימוש עקר בחלקים שונים של היממה.

יתכן שדווקא עליית מחירי הדלק תבנה את המצוקה הנדרשת כדי להניע מודעותחשיבה ופיתוח מכשירים שבכוחם לספק ניידות ונגישות באופן יעילחסכוני ושוויוני יותר מאשר באמצעות האמצעים הקיימים.

 

המאמר פורסם לראשונה ביום 28.10.2005 באתר http://www.bsh.co.il

 

Leave a Reply