“חיגר על סומא”

השבוע פורסם כי חברה להשכרת כלי רכב זכתה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל למתן שירותי השכרה קצרי טווח של כלי רכב דו-גלגליים בתחום תחנות הרכבת. המכרז הוא צעד מבורך ויש לייחל להצלחת יישומו. הוא מדגים כיצד ניתן “להרכיב חיגר על סומא” בתחום התחבורה ולספק פתרונות יצירתיים משופרים תוך שימוש בכלים קיימים.

 אחת השיטות לפתרון יצירתי של בעיה תוך שימוש במאגר כלים מוגבל הוא בניית כלי חדש על ידי שילוב של שני מרכיבים בעלי חסרונות, המשלימים זה את חסרונו של זה. במדרש ויקרא רבה, פרשה ד’, מובאת מעשייה משעשעת המדגימה כיצד פועלת השיטה: “...משל למלך שהיה לו פרדס והיה בו בכורות נאות והושיב בו המלך שומרים, אחד חיגר ואחד סומא. ואמר להן היזהרו על בכורות הנאות האלו. לימים אמר חיגר לסומא: “בכורות נאות אני רואה בפרדס.” אמר לו סומא: “הבא ונאכל!” אמר לו חיגר: “וכי יכולני להלך?” אמר סומא: “וכי רואה אני?” רכב חיגר על גבי סומא ואכלו את הבכורות והלכו וישבו להם איש במקומו. לימים נכנס המלך באותו פרדס אמר להן: “היכן הם הבכורות הנאות?” אמר לו סומא: “אדוני המלך וכי רואה אני?” אמר לו חיגר, “אדוני המלך וכי יכול אני להלוך?” אותו המלך שהיה פיקח מה עשה להן? הרכיב חיגר על גבי סומא והתחילו מהלכין. אמר להן: “כך עשיתם ואכלתם את הבכורות…

השבוע פורסם כי חברה להשכרת כלי רכב זכתה במכרז שפורסם על ידי רכבת ישראל למתן שירותי השכרה של כלי רכב דו-גלגליים בתחום תחנות הרכבת. מדובר בהשכרות קצרות טווח המיועדות בעיקר לנוסעי רכבת המעונינים בכלי רכב זמין כדי לנוע מתחנת הרכבת למחוז חפצם ובחזרה. באופן מסורתי חברות הרכבות ממוקדות בהפעלת הציוד המתגלגל על הפסים ומותירות את צורכי התנועה של הנוסעים מחוץ למרחב המסילות, מתחנות הרכבת או אליהן, לממלכות אחרות, כמו חברות אוטובוסים, נהגי מוניות או לתושייתם של הנוסעים. התייחסות של הרכבת לצורכי התחבורה של הלקוחות  מתחנות הרכבת ואליהן מרעננת, היא מציעה פתרון שימושי ומעשי ולכן היא מקדם מכירות, ויש לה חשיבות לשכלול וייעול התנועה בכלל ולקידום הרכבת כאמצעי תחבורה בפרט. המכרז הוא משב רוח יצירתי וצעד מבורך ויש לייחל להצלחת יישומו ולקוות כי הוא חלוץ המבשר על העתיד.

הרכבת כ-“חיגר” והרכב כ-“סומא”

הסדרי תנועה מתחנות הרכבת ואליהן הם בהחלט עניין לרכבת, והם אחת מחולשותיה של תחבורת הרכבות. מנגד לכלי הרכב הדו-גלגליים חסרונות כאשר הם נדרשים להגשים נסיעות בין-עירוניות ארוכות. שילוב הרכבת עם הרכב הדו-גלגלי וניצולם המשולב במקומות בהם יש לכל אחד מהם יתרון, הם “הרכבת חיגר על סומא”.

חולשותיה של הרכבת בהשוואה לרכב המנועי  – עשרות שנים, ובאופן מיוחד מאז תקופת מלחמת העולם השנייה, הרכב המנועי הפרטי והציבורי דוחק את הרכבת לשוליים. הרכבת, שהייתה גורם מפתח בארצות הברית של סוף המאה התשע עשרה, היא כיום גורם שולי וזניח בשוק התחבורה האמריקאי. באירופה – שנתפסת כיבשת שבה רשתות מסועפות של קווי רכבת – הנתח האמיתי שהרכבות תופסות משוק התחבורה מאכזב. מדו”ח שהוגש בחודש יוני 2006 לנציבות האיחוד האירופי על ידי הועדה לענייני תחבורה של הנציבות עולה כי את הנתח הגדול ביותר בתעבורה הפנים-אירופאית תופסים הכבישים, שעליהם נעים כ – 44% מכלל תעבורת המטענים ובסביבות 85% מתעבורת הנוסעים. חלקן של הרכבות האירופאיות הוא בסך הכל כ – 10% מתעבורת המטענים וכ – 6% מתעבורת הנוסעים, והנתחים הנוספים שייכים לתנועה האווירית והמימית. ההסבר להתפלגות הנסיעות מובא בציטוט מדו”ח הועדה האירופית לענייני תחבורה, שליד הנציבות.

 “Demand factors, such as a reduction in heavy bulk transport and the increasing importance of door-to-door and just-in-time, service, undoubtedly contributed to the strong sustained growth of road transport.”

רכבת אינה יכולה לענות לדרישות צרכני התחבורה, להיות זמינה בדיוק כאשר הם זקוקים לה, ולהוביל אותם מדלת מוצא נסיעתם למפתן יעדם. שירותי רכבות נדרשים להשכיל ולספק מענה לנקודות התורפה המרכזיות של הרכבת, הן בהובלת נוסעים והן בהובלת מטענים. תועלת לא תצמח מקיבעון מחשבתי המייחס חוסן לטכנולוגית תחבורה בת למעלה ממאה וחמישים שנים, מגרירת רגליים נוכח פיתוח תחבורת הכבישים, מקושי לספק מענה אמיתי לתחרות שיוצרים כלי הרכב המנועיים, ומתקוות כי הגודש והסבל על הכבישים יחזיר נתח משמעותי מהנוסעים האבודים לרכבות.

חולשותיו של הרכב המנועי בהשוואה לרכבת – יתרונות הפריסה והזמינות הגבוהה של כלי רכב הנעים על רשת כבישים מבוזרת נמחקים כאשר הם באים בשערי הריבונות של המסילות ומסדרונות התנועה הקוויים. כלי רכב הנעים על כבישים גדושים מתקשים להתחרות בתנועה מקבילה על מסדרונות פסי הרכבת הזוכים לנתיבים ייחודיים וממוקדים ולקדימות על פני תנועה מצטלבת בשל תפוקת השינוע הגבוהה שבכוחם לספק בפרק זמן נתון. לרכבת יתרונות במקומות בהם צפיפות האוכלוסין גבוהה מאד בדיור או בריכוזי תעסוקה. דוגמאות בולטות לכך קיימות במזרח הרחוק בכלל, וביפן וסינגפור בפרט, שם נתח התחבורה של הרכבות עולה בשעות הגודש על זה של הכבישים, ובמספר מצומצם של מרכזי ערים מערביות כמו לונדון או ניו-יורק.

“הרכבת החיגר על הסומא”

שילוב המוגבלות של הרכבת במרחבים עירוניים או מבוזרים עם הנכות של הרכב במסדרונות מבוקשים הוא קיזוז חסרונות “המרכיב חיגר על סומא”. לנוסעים המגיעים באמצעות קווי הרכבת למרכזן של ערים תעמוד בקרוב אפשרות לשכור רכב דו-גלגלי, לנוע עמו ליעדיהם במרחב העירוני ולהחזיר אותו בשובם לתחנת הרכבת.

עסקאות של השכרות רכב לתקופות של מספר ימים מקובלות בקרב החברות להשכרת רכב, ועסקאות של השכרת רכב תפעולית לתקופות של מספר חודשים ושנים התפתחו כתוצאה מתמריצי מס שונים שהפיחו רוח חיים ב-“שוק הליסינג”. מה שחסר להשלמת התמונה הוא שוק של השכרת כלי רכב קצרת טווח לפרקי זמן של מספר שעות. שוק השכרת כלי רכב לפרקי זמן קצרים ומקומיים הוא שוק מנוון שיש לו פוטנציאל רב לייעול הניצול של משאבי התחבורה ושיפור איכות התנועה לפרטים ולציבור.

* שוק משוכלל של השכרת רכב לפרקי זמן קצרים ומקומיים עשוי לגרום למשקי בית לוותר על כלי רכב משניים, כאשר שכירויות קצרות טווח יספקו אפשרות לשכור רכב למטרות מוגדרות בפרקי הזמן בהם הוא באמת נדרש, ללא המטרדים הכרוכים באחזקת הרכב.

* שכירויות קצרות טווח עשויות להעניק לבעלי רכב מסורתיים מגוון של כלי רכב להשכרה בהתאם לצרכים מיידים ולא כדי לספק מכנה משותף רחב. בעלים רבים של כלי רכב משפחתיים הנוסעים לבדם בין הבית למקום העבודה בשעות קבועות וגודשים את מרחבי התנועה, יוכלו לרכוש באופן קבוע, או לשכור באופן זמני רכבים זעירים או קטנועים לנסיעות של בודד, בשעה שתהיה להם חלופה זמינה של כלי רכב מרווחים לטיולים המשפחתיים בסופי השבוע.

* שכירויות קצרות טווח עשויות לתרום לדו-קיום פורה ויעיל בין התחבורה הציבורית לבין הרכב המנועי הפרטי ולגרום, מחד, להגברת השימוש בתחבורה הציבורית במקומות בהם יש לה יתרונות יחסיים על פני הרכב הפרטי, ומאידך, לעקירתם של אמצעי תחבורה ציבורית בלתי יעילים או מזהמים במקומות בהם לרכב האישי יש יתרונות יחסיים.

* השכרה תפעולית של כלי רכב היא רעיון נבון המעניק למשתמשי הרכב אפשרות ליהנות מרכבם ככלי שימושי למטרות דרושות ומותיר את הטיפולים הטכניים המקצועיים ואת הטרדות הנלוות לאחזקת הרכב לבעלי מקצוע מיומנים. דא עקא, השכרה תפעולית קצרת טווח נדירה, ומנגד השתכלל שוק ה-“ליסינג” כתולדה של תמריצי מס שאינם מעניקים הזדמנות שווה לכלל בעלי הרכב לשכור רכב באופן תפעולי, אלא אם הם מאורגנים במבנים עסקיים מסוימים. תמריצי המס להשכרות תפעוליות היטו את מגרש המשחקים עליו פועל שוק הרכב וגרמו לעיוותים שונים, לחוסר שוויון וחוסר יעילות. ההשכרות התפעוליות ארוכות הטווח הניעו עודף כלי רכב המכונים “רכבי מנהלים”, “רכבים משפחתיים” או “רכבי ספורט שימושיים”, הגודשים צירים המובילים לאזורי תעסוקה בשעות המבוקשות וסותמים מרחבי חניה מוגבלים. שכלולו של שוק שוויוני להשכרת כלי רכב מגוונים למטרות הולמות ולפרקי זמן קצרים, עשוי להגדיל את הנתח של “רכבי עבודה שימושיים” של “רכבים עירוניים” או של “רכבים קומפקטיים”, לווסת את הגודש במרחבים ובשעות, ולפזר אותו באופן יעיל יותר בין התחבורה הציבורית לפרטית.

בניית שוק תחרותי להשכרת רכב קצרת טווח היא אתגר הדורש תהליכי הבשלה. שוק מסוג זה דורש פריסת נקודות רבות של השכרה ואיסוף כלי רכב ברמת פיזור שתאפשר לשוכרים להחזיר את רכבם למשכיר במחוז חפצם ולא רק בתחנות רכבת או אוטובוס מרכזיות, הוא דורש מגוון של כלי רכב שיהיה בכוחם לספק פתרונות מגוונים לצרכים שונים, הוא דורש מתן מענה דוחק בשעות גודש, תשתית פיזית וכלכלית להחזקה ושמירה של כלי הרכב בשעות לא מבוקשות, וקיומה של תשתית השכרה במקומות מרכזיים, שעלות השימוש בקרקע בהם יקרה.

מעניין לציין כי הרעיון של שכירות קצרת טווח של כלי רכב התפתח במקומות שונים בעולם באופן וולנטרי תחת שמות כמו “car sharing” או “station car” על ידי אזרחים שהגיעו למסקנה כי כדאי לרכוש כלי רכב שישמשו מאגר משותף, כאשר השותפים יוכלו “למשוך” אותם בתשלום לפי דרישה. מלבד ההנעה הכלכלית לחסכון בהוצאות קיימת לכך הנעה אידיאולוגית מטעמי איכות סביבה, על ידי קבוצות שרכשו במרוכז צי של כלי רכב חשמליים, או כלי רכב זעירים שנזקיהם הסביבתיים מצומצמים. את כלי הרכב הקומפקטיים ניתן לדחוס על מרחבי חניה מוגבלים ולספק באמצעותם מענה תחבורה אישי, מרוכז ושימושי, החברות להשכרת כלי רכב הן הגורם הטבעי שעשוי להניע ולעורר את שוק ההשכרות קצרות הטווח.

“הרכבת חיגר על סומא” על ידי שירותי הרכבת יכולה להתבצע לא רק על ידי השכרת כלי רכב דו-גלגליים בתחנות רכבת, אלא באמצעות רעיונות נוספים:

* רכבות מטען יכולות לשמש מעבורות להובלת מכוניות עם נוסעיהם לטווחים ארוכים.

* רעיונות ישימים וקלים יותר נמצאים בתחומים של מתן אפשרות להעלות כלי רכב זעירים – דוגמת אופנועים, קטנועים, אופניים או אופניים מתקפלים – על הרכבת. רעיונות אלו מאפשרים שילוב בין חופש הרכיבה וכושר התנועה הגמיש של הרכבים הזעירים, עם הנוחות של הרכבת בנסיעות ארוכות. רעיונות אלו מחייבים התארגנות של שירותי הרכבות בהרחבת קיבולת ההובלה, בהתקנת מתקני הובלה ותלייה יציבים ובטיחותיים ועדות כלכלית לכך שהציבור יסכים לשאת בעלות הנוספת הנדרשת כדי לשנע את כלי הרכב האישיים הזעירים על הרכבת.

* לרכבות יתרונות בהובלת מטענים כבדים או צוברים, כמו כימיקלים או גרעיני מספוא, למרחקים ארוכים, כאשר הרגישות לדייקנות או לשעות ההובלה פחותה. יתרונות אלו מקוזזים כאשר יש צורך לשנע מטען באמצעות משאית מחצר מסוימת לתחנת רכבת, לפרוק ולהעמיס את המטען על קרונות ולחזור על התהליך בסדר הפוך, כאשר הוא מגיע לתחנה שבקצה מסלולו הרכבתי. מערך מאורגן המשלב רכבות מטען עם משאיות, המתאם לוחות זמנים, וכולל מתקנים יעילים לפריקה וטעינה עשוי ליעל את ההובלה על ידי שילוב היתרונות של הרכבת עם אלו של המשאיות במקטעי ההובלה השונים וקיזוז חסרונותיהם.

Leave a Reply