ירוק עולה

מגמות החקיקה באיחוד האירופי מעידות על כך שהנימוקים המדיניים הגלויים המשפיעים ביותר על סדר היום בנושאי תחבורה אינם קשורים בחופש בתנועה, בצדק חברתי ואף לא בבטיחות בדרכים, אלא בנושאים סביבתיים. מה מעניק דווקא לנימוקים הירוקים עוצמה פוליטית?

חקיקה סביבתית ותחבורה באיחוד האירופי

הגוש האירופי כולל כ – 500 מיליון תושבים ובאיחוד האירופי 27 מדינות חברות קבועות. שיתוף הפעולה בין מדינות אירופה חיזק את כוחה המדיני והכלכלי של היבשת ואת השפעתה הגלובלית. בין הועדות הפועלות במסגרת ועידת האיחוד האירופי פועלת ועדה לענייני איכות סביבה הבוחנת רעיונות שונים ומעלה לסדר היום של ועידת האיחוד הצעות שונות בנושאים סביבתיים.  ועידת האיחוד פורה ככל שמדובר בחקיקה סביבתית והממונה על ועדת איכות הסביבה באיחוד האירופי, סטאברוס דימאס, הכריז לאחרונה כי מכשירים מבוססי שוק הגורמים למזהם לשלם הם האמצעים הישירים והפשוטים לשמור על הסביבה.

יעדים להפחתת גזי חממה – מדינות אירופה חתמו על אמנת קיוטו, ובמסגרת זו קיבלו על עצמן להפחית את פליטת הפחמן הדו-חמצני עד שנת 2012 בשיעור של 8%. למרות האתגר שהציב היעד שנקבע באמנת קיוטו, מדינות אירופה נטלו על עצמן לאחרונה מטרה יומרנית יותר. ב – 8, 9 לחודש מרץ 2007 נפגשו בבריסל ראשי מדינות האיחוד האירופי והחליטו להציב יעד של הפחתת פליטות הפחמן הדו-חמצני ב – 20% עד שנת 2020 בהשוואה לרמות של 1990.

מסי זיהום – באירופה פועלת תוכנית של “מסחר” במזהמים, כמכשיר עיקרי שנועד ליצור מניעים כלכליים להפחתת זיהום האוויר. ב – 19, 20 במרץ 2007 נפגשו מעצבי מדיניות, מומחים ובעלי עניין בפורום המסים של האיחוד האירופי בבריסל ודנו ברעיונות של שימוש במיסוי כמכשיר לעיצוב מדיניות פיתוח בר-קיימא. ב – 28 במרץ 2007 מתוכננת ועידה של האיחוד האירופי בנושא איכות הסביבה. אחד הרעיונות המעשיים המרכזיים שיוצגו בועידה הוא הטלת מס סביבתי מתוקן שמטרתו חסכון באנרגיה וקיצוץ בפליטת גזי חממה. הרעיון אינו מקורי והוא מיושם בגרמניה החל משנת 1999.

היטלים על כלי רכב מזהמים – מדינאים בריטים מתחרים לאחרונה על חבישת מגבעת סביבתית ומפגינים דאגה מופגת לסכנות הנובעות משינוי אקלים כדור הארץ. בבריטניה מוטל היטל זיהום שנתי על כלי רכב. שר האוצר הבריטי, גורדון בראון, הודיע לאחרונה על כוונתו להעלות את שיעור היטל הזיהום במטרה לדלל את כמות המכוניות זוללות הדלק והמזהמות הנעות על הכבישים. ההיטל השנתי המוטל על מזהמים כבדים יעלה מסכום של 210 לירות שטרלינג ל – 300 לירות שטרלינג בשנת 2007, ול – 400 לירות שטרלינג בשנת 2008. מנגד הוקפא ההיטל על מכוניות ידידותיות לסביבה – בעליה של טויוטה פריוס היברידית ישא בהיטל צנוע של 30 לירות שטרלינג בלבד.

מסי דלק – באירופה קבועים שיעורי מס מינימליים שמטרתם ייקור מחיר הדלק כדי לגרום לצמצום צריכתו. כתוצאה מהמיסוי הגבוה, צריכת הדלק באירופה נמוכה באופן משמעותי מזו שבארצות הברית ויעילות צריכת הדלק באירופה גבוהה בשיעור ממוצע של כ – 30% לעומת ארצות הברית. עד כה המדינות החברות באיחוד לא הסכימו להטלת מסים בשיעור אחיד כדי לשמור על שליטתן המקומית בשיעורי המס, כעת נשיאות הועידה האירופית שואפת כי כל 27 המדינות החברות באיחוד יסכימו לקבל על עצמן מס אחיד שמטרתו מאבק בשינוי אקלים כדור הארץ. הצעה מקבילה שעלתה לסדר היום היא קביעת שיעור מינימלי להיטלים על דיזל מסחרי שמטרתו צמצום זיהום האוויר ממשאיות.

חוקי הגבלת מהירות – ברוב כבישי אירופה המהירים מהירות הנסיעה המרבית החוקית אינה עולה על 120 קמ”ש. מומחי איכות הסביבה טוענים כי הגבלת מהירות הנסיעה עשויה להפחית את פליטת הפחמן דו-חמצני מכלי רכב ברחבי אירופה במיליוני טונות בשנה. לאחרונה ועדת איכות הסביבה של האיחוד האירופי המליצה שכל מדינות האיחוד יציבו חוקים המגבילים את מהירות הנסיעה.

האם החקיקה הסביבתית פופולרית?

נראה כי האיחוד האירופי נשטף ביוזמות חקיקה “ירוקות” שמטרתן להציל את כדור הארץ מפני זיהום, התחממות, או גשם חומצי, וכי העניין הסביבתי זוכה לפופולריות חסרת תקדים. למעשה, החקיקה הסביבתית אינה נמצאת ביחס ישר לפופולריות שלה, היא מנוגדת להתנהגות של צרכני התחבורה, אינה עוברת כדבר של מה בכך ונתקלת בהתנגדויות ציבוריות.

– לאורך שנים הנסועה ברכב פרטי ברחבי אירופה נמצאת במגמת עלייה, השימוש בתחבורה הציבורית פוחת, ומגמות אלה לא השתנו בשנים האחרונות כתוצאה ממודעות גוברת לבעיות הסביבתיות. הרגלי התחבורה באירופה מושפעים בעיקר מהצמיחה הכלכלית באירופה המערבית ומעליית רמת החיים באירופה המזרחית, ופחות מרעיונות אידיאולוגיים, או מחקרים אקדמיים של חוקרי סביבה ואקלים. מרבית תושבי אירופה מונעים מהדאגה לרמת חייהם האישית ולהטבת מצבם הכלכלי הפרטי בטווח הקרוב, הרבה יותר מהחרדות לגורל היקום ולהמסת הקרחונים בקוטב, והם מצביעים על כך בפועל ליד משאבות הדלק ובסוכנויות כלי הרכב.

– תשלום מסים והיטלים מעולם לא היה עניין פופולרי, וגם הטלת מסים למטרות ראויות לא שכנע איש לחבב אותם. חלק מהיטלי הזיהום מרוכך ומקוזז משום שכנגד העלאת מסים על מזהמים מופחתים מסים על פעילות מקבילה ופחות מזהמת.

– סוגיית הגבלת המהירות בכבישי אירופה אינה נוגעת למרבית המדינות בהן המהירות מוגבלת ממילא מטעמי בטיחות. המדינה העיקרית שצפויה להיפגע מהגבלות אלה היא גרמניה, ואכן ההצעה מעוררת בגרמניה חילוקי דעות. בגרמניה כ – 13,000 קילומטרים של כבישים ציבוריים מהירים. כבישים אלה סלולים ברמה גבוהה בקנה מידה בינלאומי ובלמעלה ממחציתם מהירות הנסיעה מוגבלת בחוק. בחלק מקטעי הכבישים המהירים בגרמניה אין כל הגבלת מהירות חוקית והם ייחודיים בעולם משום שנהגים יכולים באופן מעשי וחוקי להצמיד את דוושת הדלק לרצפה ולחוות נסיעה במהירויות ההולמות מסלולי מרוצים. הכבישים המהירים בגרמניה הם חלון ראווה לתעשיית הרכב המפוארת במדינה ומשמשים מקדם מכירות לתעשייה המגלגלת הון רב, מעסיקה ומפרנסת אזרחים רבים. בעלי עניין וחובבי מכוניות גרמניים הפגינו בבריסל מול משרדי האיחוד האירופי וטענו כי יוזמות חקיקה המתערבות בהרגלי הנהיגה בגרמניה פוגעים בעניינם הפנימי, בחירותם ובציפור נפשם, ומשולים לחקיקה האוסרת עליהם שתיית בירה או אכילת נקניקיות וכרוב כבוש. הכבישים המהירים בגרמניה בנויים בממשק בטיחות גבוה ומבחינה סטטיסטית כמות התאונות המתרחשות עליהם נמוכה יחסית לכבישים אחרים במדינה ולכבישים מהירים במדינות אחרות. יחד עם זאת התאונות המתרחשות על הכבישים המהירים בגרמניה חמורות ומזוויעות, ונטען כי להתרת הרצועה על הכבישים המהירים השפעה שלילית על הרגלי נהיגה בדרכים האחרות בהן רמת הבטיחות נמוכה יותר, ומכאן לירידה כללית ברמת הבטיחות בדרכים. ליוזמת החקיקה הסביבתית הנוגעת להגבלת המהירות מספר היבטים מעניינים: א. נראה כי כוחם של הנימוקים הסביבתיים הלא מוחשיים עולה על משקלם של נימוקי הבטיחות בדרכים ושל הזוועות המוחשיות המתרחשות על הכבישים. ב. ההשפעה האמיתית של הגבלת מהירות הנסיעה בכבישי גרמניה תשפיע על הפחתת פליטת הפחמן הדו-חמצני בשיעור די זניח. לכן מעניין שהשדולה הסביבתית באירופה עשויה לשנות יוזמת חקיקה ששדולת הבטיחות בדרכים בגרמניה לא הצליחה להעביר שנים רבות. ג. נשיאת האיחוד האירופי והמדינות המתועשות, “ה – G8”, היא הקנצלרית של גרמניה, אנגלה מרקל. גב’ מרקל העלתה בארצה ובאיחוד האירופי את העניין הסביבתי לראש סדר היום, אך היא אינה מצדדת בהגבלת מהירות אחידה בשל הרגישות הציבורית הגבוהה שיש לנושא במולדתה.

מה מקור העוצמה המדינית של הנימוקים הסביבתיים?

 אין ספק כי שמירה על איכות הסביבה ועל שלומו של כדור הארץ חשובה, השאלות המעניינות הן כיצד ומדוע נימוקי איכות הסביבה זוכים באירופה להישגים מדיניים במקומות בהם נכשלו טיעוני חופש התנועה, הבטיחות בדרכים, או נימוקי צדק חברתי? וכיצד החרדה הסביבתית מצליחה לכופף אינטרסים ממוקדים של בעלי הון? ננסה להשיב לשאלות אלה.

העדר עניין אישי – ההתחממות הגלובלית, זיהום מקורות המים, זיהום האוויר, כלוי השטחים הפתוחים, או הפגיעה במגוון הביולוגי, הן בעיות כלליות שאינן מייצגות עניין אישי ואינן מופנות כנגד מדינה מסוימת, או נגד אינטרס כלכלי מוגדר. בעיות אלו מועלות בשם הטבע, הסביבה או בשם טובתם של כל תושבי כדור הארץ, ולכן יש להם עוצמה מוסרית גבוהה, וקשה להאשים את המעלים אותם כאילו הם דואגים לאינטרס אישי מסוים ולא לטובת הכלל. טיעון זה מסביר את כוחם של הטיעונים הסביבתיים, אך יש לזכור כי כוח זה עומד גם לטיעונים מוסריים אחרים, כמו טיעוני הבטיחות או החופש בדרכים.

“הירוקים” כלשון מאזניים -הכוחות הפוליטיים בעולם המערבי נוטים להתחלק על רקע מעמדי, חברתי וכלכלי, בין בעלי הון לבין עובדים. באופן גס אבחנה זו מאפיינת את החלוקה בין הגוש הרפובליקני לגוש הדמוקרטי בארצות הברית, בין המפלגה השמרנית למפלגת “הלייבור” בבריטניה, בין המפלגה הנוצרית דמוקרטית למפלגה הסוציאל-דמוקרטית בגרמניה, או בין הימין הליברלי לשמאל הסוציאליסטי בישראל. טיעוני איכות הסביבה משותפים לכלל האוכלוסייה ללא הבדל מעמד או השקפה ולכן הם יכולים לשמש לשון מאזניים פוליטית ולמנף את כוחם מעמדה זו.

הסוואת נימוקים חברתיים – המנוע לשינויים מדיניים וחברתיים הוא בדרך כלל תחושת קיפוח חברתית-כלכלית של קבוצות המצליחות להתאחד סביב מטרה ועניין משותפים. בעשורים האחרונים בלטו באירופה הפגנות של משכילים צעירים ילידי אירופה כנגד ה-“גלובליזציה” וריכוז עושר בידי מעטים, אשר נכרכו בבעיות הסביבה העולמיות. המחאות המופגנות התקיימו במקביל לקיומן של פסגות מדיניות וכלכליות, כמו כינוס נציגי המדינות המתועשות או בעלי הון.

מחאת ארגוני איכות הסביבה מסווה יסודות של מחאה חברתית נגד בעלי הון שאינם מגלים אחריות סביבתית וחברתית, ודואגים לרווחתם הפרטית על חשבון משאבים מוגבלים המשותפים לכל. אנשי עסקים אירופאים מזהירים כי מסים אקולוגיים עלולים להעמיס נטל שיפגע בכושר התחרות של כלכלת אירופה בכלכלות אמריקה ואסיה, אך מצדדי המס האקולוגי משיבים כי מסים אלו יערכו מחדש את כלכלת אירופה על ידי צמצום הניצול של משאבי טבע מוגבלים, פיתוח יוזמות חדשות המכוונות על ידי טכנולוגיות שאינן פגועות בסביבה, והקצאת תקבולי המס האקולוגי להוספת מקומות תעסוקה. בנוסף מועלה הטיעון כי הטלת מס על מזהמים יאפשר להקל את נטל המס על העבודה. טיעונים אלה מנסים לטרוף מחדש את הסדר הכלכלי ולכרוך את העניין הסביבתי בצדק הכלכלי והחברתי.

הסוואת מניעים כלכליים – בעולם הכלכלי הכנסה או רווח של אחד הם הוצאה או הפסד של אחר, והחקיקה הסביבתית בונה, אך גם הורסת, מקורות תעסוקה ומוקדי הון ועוצמה כלכליים, המנסים להשפיע עליה. כך לדוגמא, קיימת טענה כי אחד המניעים ליוזמת החקיקה של האיחוד האירופי בנוגע למיסוי דלקים היה הצורך של אירופה להבטיח מקורות אנרגיה עצמיים, להבטיח מקורות אנרגיה במחיר סביר ויצירת מנוף לחץ על ספקי דלק, ובעיקר על רוסיה. תעשיית הרכב בגרמניה, ובפרט יצרני מכוניות הספורט, מתנגדים, כפי שתואר, להגבלת המהירות בכבישים ולמדיניות גורפת של חסכון באנרגיה, הפסד של תעשיית הרכב הגרמנית עשוי להועיל לתעשיות הרכב של איטליה וצרפת.

גם הצעירים המפגינים למען איכות הסביבה אינם נקיים מאינטרסים. סוציולוג אמריקאי בשם ג’י, אף סקוט טען כי עליית הארגונים הסביבתיים בעולם כרוכה בפער בין כושר הספיגה של הפעילות המשקית הכלכלית לבין שיעור בעלי השכלה גבוהה הדורשים משרות ההולמות את הכשרתם. בוגרי מכללות ואוניברסיטאות שמתקשים להשתלב בשוק העבודה מנסים לרכוש מעמד באמצעות מאבקים כלכליים בשם הצדק הסביבתי. המאבקים הסביבתיים מקנים משמעות כלכלית לשאלות אקדמיות הנוגעות לחקר האקלים  והסביבה, גיאוגרפיה, תכנון ציבורי או ביולוגיה, המצדיקות קיומם של תקציבי מחקר ומתעלות תקציבי תשתיות למימון סקרים סביבתיים שונים.

Leave a Reply