מודלים של תכנון תחבורה

מאז הפך המחשב כלי עבודה זמין הפכו מודלים ממוחשבים לכלי הדמיה וניתוח בכל מקצוע אקדמי המכבד את עצמו. כך גם למטרות תכנון משולב של תחבורה ושימושי קרקע. למרות השכלולים המתמשכים של כלים אלה המגבלות עדיין רבות.

מודלים ממוחשבים

המחשב האישי מזמן לרבים אמצעי לביצוע חישובים מתמטיים מורכבים, מסובכים ומייגעים. בעזרת המחשב ניתן, בין השאר, לבצע בקלות חישובים החוזרים על עצמם אין ספור פעמים, נוסחאות המזינות את עצמן, נוסחאות המקננות אחת בתוך השנייה, או נוסחאות המקיימות דיאלוגים והיזון חוזר. הכישורים המופלאים של חישוב ואגירת המידע הקיימים במחשבים וזמינותם של מחשבים רבי עוצמה בבתים רבים, הפכה אותם לכלי עבודה עיקרי כמעט בכל מקצוע אקדמי המכבד את עצמו.

המתמטיקה העיונית שימשה שנים רבות כלי מחקר חשוב בידי חוקרי מדעי הטבע, על בסיס ההנחה כי הטבע פועל בשיטתיות הניתנת לביטויים מוכללים בנוסחאות מתמטיות. בתחומי מדעי החברה, הניסיונות להכליל תופעות חברתיות בנוסחאות מתמטיות היה בעבר נדיר יותר, והמחקר התרכז בעיון וחקר תופעות שהוכללו בביטויים מילוליים יותר מאשר ביטויים מתמטיים טהורים. חדירתו של המחשב וכושרו לבצע חישובים מורכבים ומייגעים הפכה אותו לכלי עבודה חשוב גם לחקר תופעות חברתיות, וכך החלו להבנות מודלים חישוביים חדשים המנסים להסביר או לבטא תופעות חברתיות, ובהן ריבוי אוכלוסין, התנהגות שווקים כלכליים, או שימוש במשאבים טבעיים.

המודלים הממוחשבים המנסים לבטא תופעות חברתיות הפכו לא רק כלי מחקר, אלא גם בסיס למשחקי מחשב. המשחק “SimCity” מאפשר לשחקן לנהל עיר דמיונית ולחזות בהשפעות של קבלת החלטות תכנון, או תחבורה על צמיחתה או דעיכתה של העיר, או אזורים שלה. משחק כמו “Roller Coaster Tycoon” בנוי על מודל ממוחשב ההופך את השחקן למנהל פארק שעשועים, החוזה בהשפעה של החלטות עסקיות, כמו הגדלת שטח הפארק ופיתוחו, הוספה או הסרה של מתקנים שונים, או שינוי תעריפי כניסה ושימוש במתקנים, על התוצאות העסקיות של הפארק.

מודלים משולבים של תכנון תחבורה ושימושי קרקע

המודלים המתמטיים חדרו גם לתחום של תכנון שימושי קרקע ולשילובו עם תכנון תחבורה. מודלים אלו מנסים לחזות כיצד ישפיע פיתוח קרקע על החיים באזור נתון. לדוגמא, כיצד ישפיעו בנייה של כביש, שכונה חדשה או בניין עסקי על רשת התחבורה ועל גודש התנועה בסביבתם הקרובה והרחוקה? האם יוצר מקבץ של מטרדים שליליים, או מקבץ של עסקים סמוכים המפרים זה את זה? על בסיס המודלים השונים פותחו כלי תכנון תיאורטיים ויישומים מעשיים, שמטרתם העיקרית לסייע בידי מתכננים לקבל החלטות. המודלים מעניינים מתכנני ערים וקובעי מדיניות, אך גם יזמים המבקשים לפתח אזור או משבצת קרקע ומבקשים להעריך את התוחלת הכלכלית של המיזם, ואזרחים מודאגים המבקשים לחזות מהן השפעות הפיתוח על סביבתם, או ערך נכסיהם.

בעזרת המודלים נערכים ניסיונות לדמות מה תהיה ההשפעה של פיתוח חדש של שטחי מגורים או עסקים על גודש תנועה במרחב קונקרטי ממופה ונתון

המודלים מנסים לנבא את העתיד ולספק תשובות לשאלות רבות, ובהן:

 מה היקף השטחים שכדאי לפתח באזור נתון?

 האם פיתוח חדש יעורר גודש תנועה, ועד כמה?

 האם כדאי לפתח עיר בשטחים פנויים או מתחדשים במרכז, או דווקא בשוליים בתוליים?

 מה יהיו קשרי הגומלין בין אזורי פיתוח חדשים לבין אזורים ותיקים וקיימים?

 האם אופי מסוים של פיתוח יעודד צמיחה כלכלית יותר מאחר?

 האם פיתוח עסקים ומקומות תעסוקה ימשוך עובדים לאזורי מגורים?

 האם הפיתוח יענה לצורכי הצרכנים השכנים או הספקים באזור?

 האם תהיה גישת תחבורה נוחה לאזור הנתון לפיתוח?

 האם הפיתוח ישלים פעולות כלכליות המתקיימות בסביבה, או יסתור אותם?

 האם הפיתוח יספק תעסוקה לכוח עבודה זמין?

 מה תהיה ההשפעה של אופי הייזום והפיתוח העסקי על סביבת המגורים או העסקים האחרים?

 מה תהיה ההשפעה של בנייה או הרחבה של בניין, חניון, גשר, קמפוס של אוניברסיטה או מכללה, מרכז מסחרי, או מבנה גדול של תאגיד על הסביבה?

 מה תהיה השפעת פיתוח תחבורה ציבורית, או מתקן מרכזי לתחבורה ציבורית על הסביבה?

 המגבלות של המודלים

המודלים הממוחשבים של שימושי קרקע ותחבורה מחדדים מבט, כלי ניתוח ומשתנים המשפיעים על מרקם חיים במרחב נתון, אך יש להיזהר ממגבלותיהם ככלי תכנון וקבלת החלטות אוטומטיות.

א. המודלים מוגבלים לבחינת מרחב גיאוגרפי נתון, הנמצא בסביבה רחבה יותר, בעלת השפעות על המרחב הנתון לניתוח. הנתונים המוזנים למודלים מוגבלים בדרך כלל למרחב הנתון והם חסרים נתונים רלבנטיים מהסביבה הרחוקה יותר.

ב. מודל, מורכב ככל שיהיה, מוגבל לניתוח משתנים מוגדרים, בזמן שהמציאות מורכבת ומסובכת הרבה יותר. כך לדוגמא, התנהגות אנושית במרחב נתון מושפעת מנתונים גלובליים של מדיניות וכלכלה, מחדשנות טכנולוגית, ממלחמות או מגיפות, שיש בהם מידה רבה של חוסר ודאות, שאינה ניתנת להכללה יעילה במודל תיאורטי.

ג. לרמת מיקוד של מודלים עשויות להיות מגבלות. מודל הבוחן השפעה של חלקות קרקע, עשוי להיות מוגבל בבחינת השפעה של שינויים בתוך החלקות עצמן, או במקרה של איחוד מספר חלקות. קיימים הבדלים בין מיזמי פיתוח בינוניים או גדולים למיזמים זעירים יותר.

ד. במרבית המודלים ניתן להשפיע על משתנים שונים ולבדוק את ההשלכות של שינויים אלו, אך שינויים אלו מספקים תרחישים שונים, שהברירה ודרוג ההעדפות ביניהם אינה יכולה להתקבל באורח אוטומטי או מתמטי.

ה. המודלים מבוססים על תצפיות היסטוריות – הם דורשים איסוף מידע תכנוני מדויק מהעבר, הן כדי לבנות את מערכת הסקת המסקנות על בסיס התצפיות בעבר, והן כדי להזין נתונים מהעבר כדי לבנות את תחזיות העתיד. פעמים רבות קשה לאסוף מידע רשמי מבוסס, מדויק ומאורגן, ומידע הכולל נתונים חברתיים שאינם באים לידי ביטוי מוחשי בשימושי הקרקע. גם כאשר נאסף מידע, קיים קושי להקיש מהעבר על העתיד.

ו. תכנון שימושי קרקע צופה לעתיד בטווחים של עשר עד חמישים שנים. כושר התחזית היעילה של המודלים מוגבל בטווחי הזמן אליהם מכוונים המתכננים, ואלו מתקשים לנבא באמינות עתיד לטווחים בינוניים וארוכים.

ז. כלי הניתוח של המודלים מוגבלים. כך לדוגמא, ערים או עיירות מבקשים למשוך לתחומם מיזמי פיתוח גדולים כדי לספק מקורות הכנסה ופרנסה לתושבים, אך משיכה זו עשויה להיתמך בהקלות מס או פיתוח תשתיות ציבורי כדי לעודד משקיעים פרטיים. ההשפעות והעלויות הציבוריות לא תמיד כלולים במודלים. מודלים של תכנון עשויים להיות מוגבלים בבחינת השפעות של תחרות עסקית מקומית או גלובלית, או השפעות על כוח העבודה באזור הנתון לניתוח.

ח. כאשר בוחנים השפעות של שימושי קרקע, קיימת חשיבות רבה לאופי העסקים המפותח, והסיווגים המקובלים עשויים להיות מוגבלים ביחס למגוון הקיים במציאות.

ט. כלי ניתוח חישוביים עדיין מוגבלים בייצוג תהליכים התנהגותיים, שהם תוצאה של החלטות אישיות מורכבות רבות, המונעות על ידי תהליכים פסיכולוגיים אישיים ומשפחתיים בתוך משקי בית, או בתהליכי קבלת החלטות בידי עסקים פרטיים ותאגידים. הייצוג במודלים השונים הוא ניסיון לפשט ולהכליל באופן גס תופעות מורכבות ומדויקות, אך לא תמיד הכללה זו יפה כדי לשקף תהליכים אלו.

י. כלי הניתוח החישוביים מתקשים לייצג תופעות חברתיות, כמו הצלחות אופנתיות, או הצלחות של מקומות בילוי ליצור מוקדי משיכה חברתיים באמצעות שימוש בדמויות מפורסמות או פנייה לחוגים חברתיים ממוקדים.

סיכומו של דבר, מודלים תיאורטיים ויישומים שלהם, מספקים כלי ניתוח ומחקר מעניינים לחוקרים ומתכננים, אך עדיין קשה להסתמך רק עליהם. ניתוח המשלב מספר מודלים עשוי לקזז טעויות או להאיר את תשומת הלב להבחנות שונות המספקות ומחדדות כלי חשיבה ועיון. בסופו של דבר נדרשות החלטות אנושיות, ולמרות הפגמים בהחלטות אלו עדיין לא קם להם תחליף מלאכותי.

מקורות וחומר לעיון:

UrbanSim: Modeling urban development for land use, transportation, and environment, Paul Waddel, American Planning Association. Journal of the American Planning Association, Summer 2003 68, 3, ABI/INFORM Global pg. 297

Large Real Estate Development, Spatial Uncertainty, and Integrated Land Use and Transportation  Modeling/ by Michael J. Clay, Robert A. Johnston

המעבדה להדמיה סביבתית, אוניברסיטת תל אביב

Leave a Reply