תקשורת ותחבורה – תחליפים או משלימים

לאחר שרשת האינטרנט הפכה לנפוצה היו שהעריכו כי אמצעי תקשורת משוכללים ישמשו תחליף לנסיעות רבות. בפועל בשנים האחרונות חל גידול הן בשימוש בתחבורה והן בשימוש בתקשורת. האם מדובר בשירותים חליפיים או משלימים?

פתיחתה והסבתה של רשת האינטרנט מרשת תקשורת ביטחונית ואקדמית מוגבלת לרשת הזמינה לציבור הרחב העלתה חששות רבים. בין השאר הועלו חששות כי השימוש בדואר האלקטרוני יגרום לקריסת שירותי הדואר המסורתיים, או כי אחסון והצגת מידע באמצעים מגנטיים יצמצם את צריכת הנייר ושירותי הדפוס. בפועל, הסתבר עד כה, כי השילוב המנצח בין רשתות תקשורת לבין מחשבים לא הטביע חותם מוחשי על שירותי הדואר וצריכת הנייר. בהתחשב בעיני המתבוננים, היו וישנם מי שחוששים או מקווים, ששכלול רשתות התקשורת יצמצם את צריכת התחבורה. עד עתה גם בתחום זה הסתבר שהנסיעות ברחבי העולם לא פחתו, גם במקומות בהם פועלות רשתות תקשורת מפותחות, זאת משום שלמרות שאמצעי תקשורת משוכללים חוסכים נסיעות רבות, הם מחוללים נסיעות אחרות. יחד עם זאת, המילה האחרונה טרם נאמרה וקיימות עדויות לכך שהפנמה ושכלול של אמצעי תקשורת יחליפו ויחסכו שימוש בנייר, בדואר ובתנועה מנועית.

תקשורת יעילה ומשוכללת פועלת כיום באמצעות מכשירים רבים ומגוונים, ובהם קווי טלפון מסורתיים, רשתות תקשורת אלחוטיות, טלפונים ניידים, מכשירי טלביזיה או מכשירי פקסימיליה. שילוב מחשבים עם אמצעי התקשורת מעניק אפשרות לשלוח דואר אלקטרוני או מסרונים, להשתמש ברשת האינטרנט, או לקיים ועידות וידאו. אמצעים אלו מסוגלים לשמש תחליפים ולחסוך נסיעות רבות:

* באופן מסורתי עובדים שכירים ועצמאיים נהגו לנוע מביתם למקומות עבודה, שם מצאו כלי עבודה, מכונות, תשומות וחברים לעבודה, ושם בצעו את מלאכת יומם. טכנולוגיות תקשורת ופרנסות ידע חדשות שפותחו עמן, יוצרות כיום אפשרויות מגוונות לעבוד באופן מנותק ממקום גיאוגרפי מוגדר. כיום ניתן להיות יצרני לא רק במקום העבודה, אלא גם בבית, בחדר מחשבים הנמצא בספריה קהילתית או במרכז אקדמי, בבית קפה, במהלך נסיעה ברכבת או טיסה במטוס. הגמישות בביצוע העבודות מגוונת את האפשרויות לעבוד במשרות חלקיות, זמניות, או לבצע עבודה מרחוק בחלק מימי השבוע או בחלק מהשעות של יום עבודה שגרתי.

* התקשורת בין העובד למקום עבודה היא דו-כיוונית. עובד יכול להתקשר מכל מקום כדי “למשוך” מידע שהצטבר עבורו בתא דואר אלקטרוני או בתא קולי, ולתעל תקשורת ממוענת לכל מקום בו הוא נמצא, באמצעות שירותי “עקוב אחרי” לטלפונים קווים או ניידים, או למכשירים הקולטים ומפענחים הודעות פקסימיליה, דואר אלקטרוני או מסרונים.

* אמצעי תקשורת יכולים לשמש תחליף לנסיעות שהתחייבו בעבר כדי לקיים מפגשים אישיים. באמצעות שיחות ועידה בטלפון ובשילוב אמצעי וידיאו, ניתן לקיים אסיפות ודיונים מרובי משתתפים כאשר כל הנוכחים רואים את הדוברים על מסכים המחוברים לאמצעי תקשורת מבלי להיפגש פיזית. ודאי שקל יותר לשדר הרצאות או הוראות עבודה, מוקלטות מראש או בזמן אמיתי, המועברות מדובר אחד לשומעים רבים.

* ניתן לחסוך נסיעות הנדרשות לצורך ביצוע רכישות שונות, ולהמיר אותן ב-“מסעות רכישה” דרך טלפון, טלביזיה או רשת האינטרנט מבלי לקום מהכורסא. רכישות אלו כוללות מוצרים רבים ומגוונים, ובהם, מוצרי מכולת, הלבשה, ספרים, סרטים, אביזרי מחשב, עזרי ספורט, או ציוד משרדי.

* אתר האינטרנט הממשלתי ואתרים של רשויות מקומיות או חברות ציבוריות מאפשרים לאזרח המודרני לבצע “סידורים” רבים מביתו, מבלי לנסוע למשרדים ממשלתיים או מקומיים, ומבלי לעבור בדיקות ביטחוניות ולהמתין בתורים משעממים ונרגנים. כיום ניתן לקבל שירותים ממשלתיים רבים, להוריד טפסים, להזין מידע, לערוך בירורים, ואף לבצע תשלומים באמצעות האינטרנט.

* עסקים רבים מבוצעים באמצעות האינטרנט ללא פגישות פנים אל פנים, והם כוללים ניהול משא ומתן, החלפה וחתימה אלקטרונית על מזכרי עקרונות וחוזים, מכרזים, הצעות מחיר, תוכניות עסקיות וכיוצא באלה.

* שירותים בנקאיים ופעולות כספיות בסכומים גבוהים ניתנים לביצוע באמצעי התקשורת מבלי לנוע, או לחתום על מסמכי מקור בפני פקיד מוסמך. ניתן לבצע פעולות בנקאיות מאובטחות באמצעות הטלפון או אתרי האינטרנט של הבנקים, כולל בירור מידע, העברות כספיות, הפקדות ומשיכות, או רכישה ומכירה של ניירות ערך. חברות ביטוח מעניקות שירותים רבים באמצעות טלפון ואינטרנט, כולל הזנת מידע, קבלת הצעות מחיר, השלמת עסקאות, ביצוע תשלומים מקוונים, עיון בפוליסות, או בירור מצב חשבון.

* ניתן לקבל שירותי בריאות מגוונים מבלי לצאת מהמיטה, לקבל מידע, לקבוע תורים עם יועצים רפואיים, לקבל תוצאות של בדיקות ואפילו לשדר נתונים של דופק, או קצב לב דרך הטלפון. זרימת מידע רפואי מתבצעת דרך רשתות תקשורת ומאפשרת היוועצות מרחוק בין כל מקום בעולם המחובר לרשת, ללא פגישה ישירה עם רופא או יועץ.

קיצורו של דבר, אמצעי התקשורת המשוכללים מקנים אפשרויות רבות וחסרות תקדים לבצע פעולות שבעבר חייבו נסיעות, ללא צורך בנסיעות פיזיות למקומות עבודה, משרדי ממשלה, בנקים, חברות ביטוח, או מוסדות רפואיים. אמצעים אלו מאפשרים לחסוך זמן, לחסוך נסיעות, שימוש בדלקים ובאנרגיה ולהפחית עלויות. מלבד החסכון הישיר, קיימות תועלות עקיפות מרובות, כמו אפשרויות לגוון או להגמיש שעות עבודה, עסקים או “סידורים”, ולייעל את סדר היום השגרתי. משימות  שנחשבו כמטרידות, משעממות, שוחקות ומעצבנות, הכרוכות בבזבוז זמן והמתנה בתורים, הפכו קלות ונגישות יותר בעזרת אמצעי תקשורת.

אין ספק כי בכוחם של אמצעי התקשורת המתקדמים לשמש תחליף לנסיעות ולחסוך תנועה רבה ותנועה בשעות השיא, ומחקרים שונים שבחנו הרגלי נסיעות גילו כי אחוז נמוך של נסיעות פחת כתוצאה מהחלפתם בשימוש באמצעי תקשורת. אלא שלאורך זמן ובראייה רחבה, למרות עלייה תלולה במספר המשתמשים ובהיקף השימוש במערכות תקשורת מתקדמות, ובמיוחד ברשת האינטרנט ובטלפונים ניידים, הנסועה הכללית לא רק שלא פחתה, אלא אף גברה. הסתבר כי כפועל התחבורה והתקשורת לא רק מחליפות זו את זו, אלא גם משלימות זו את זו, וכי השימוש הגובר בתקשורת גורם לא רק להפחתה, אלא גם לעלייה בצריכת תחבורה.

לקשר המשלים בין התקשורת לתחבורה נתנו מספר הסברים:

* השימוש באמצעי התקשורת גרם לעלייה ברמת החיים לצמיחה כלכלית ולרווחה, ומכאן גם לעלייה כללית של שימוש באמצעי תחבורה.

* חסכון זמן נסיעות שנועדו למשימות שונות על ידי שימוש באמצעי תקשורת לא גורם בהכרח לויתור מוחלט על הקצבת משאבי הזמן או הכסף שנועדו לנסיעות. חסכון זה, או חלקו, מופנה לביצוע נסיעות שאלמלא כן לא היו מבוצעות, כמו נסיעות למטרות מפגשים חברתיים, טיולים, נופש ופנאי.

* במשקי בית רבים כלי רכב אחד משמש מספר משתמשים. פינוי שימוש בכלי רכב, או הגמשת שעות התלות בכלי רכב על ידי אחד מבני משק הבית כתוצאה משימוש תחליפי בתקשורת, עשוי לפנות אותו לשימוש של בן בית אחר, שאלמלא כן לא היה עושה בו שימוש.

* למרות היכולת לבצע עבודה מהבית או להגמיש את שעות העבודה, מעסיקים רבים אינם ממהרים לשבור מסגרות מסורתיות של שעות עבודה והתייצבות פיזית במקומות עבודה. המסגרות נשמרות על בסיס הסברה כי הן יוצרות משמעת וסדר, משום שלכאורה קל יותר לפקח על תפוקת העובדים במקום מרוכז, ומשום שהתייצבות במקומות עבודה יוצרת לחץ חברתי על העובדים למלא את משימותיהם ולהקדיש לעבודה שעות מוגדרות.

* רבים מאמינים שאין תחליף לקיום פגישות עסקיות פנים אל פנים. בפגישות כאלו מתקיים יחס בלתי אמצעי, ניתן להתרשם משפת הגוף של המשתתפים, והן מחזקות את הקשר הרגשי בין המשתתפים.

* עובדים המסגלים הרגלי עבודה מהבית, ואזרחים המגלים את יתרונות השימוש באתר האינטרנט הממשלתי כדי לחסוך נסיעות ל-“סידורים”, מגלים גם את היתרונות הרבים הגלומים ברגישות הפוחתת למרחק בין מקום מגוריהם למקום עבודתם או למרכזי עסקים ושירותים. בטווח הארוך, התרחקות מקומות מגורים ממרכזי תעסוקה, מסחר ושירותים גורמת להגדלת מרחקי נסיעה.

* אמצעי התקשורת מקלים על יצירת קשרים אישיים והרחבתם, והשימוש ברשתות התקשורת החברתיות מגדיל את הקשרים האישיים הנוצרים בין אנשים שונים ממקומות מרוחקים לעומת העבר. חלק מקשרים תקשורתיים אלו מושלם על ידי נסיעות רחוקות, חלקם ברחבי תבל, למטרות מפגשים אישיים המקיימים ומחזקים את הקשרים שהחלו להבנות ברשתות התקשורת, ואלו מעוררים ומחוללים קשרים מסועפים נוספים.

* באמצעות טכנולוגיות תקשורת ניתן אמנם לחסוך יציאה מהבית למטרות רכישה של שירותים ומוצרים שונים, אך שיטה זו, החוסכת נסיעות לצרכנים, מגלגלת אותן לסוחרים ואינה מונעת אותן. פעמים רבות הפעלה של רשת שליחים והפצה מרכזית מייעלת את מערך הנסיעות באמצעות  יתרון לגודל, או שימוש במערכים לוגיסטיים משוכללים, אך לעיתים מסלול סידורים משולב של צרכן עשוי להיות יעיל יותר מנסיעה ייעודית של מוצר בודד הנשלח אליו. כך לדוגמא, צרכן המזמין שליח עם פיצה חמה מחייב נסיעה מיוחדת עם מוצר בודד, שניתן היה להחליפה בנסיעה מרוכזת של הצרכן לרכישה שבועית של מצרכי מזון להכנה ביתית.

* לאורך זמן תשתית רשתות התקשורת והתחבורה מתפתחות, כאשר התפתחות תשתית רשתות התקשורת, ובמיוחד התקשורת האלחוטית מתחנות שידור ואנטנות קרקעיות ומלוויינים, מהירה הרבה יותר. התפתחות התשתית מאפשרת ליותר אנשים להתפרס על פני מרחבים גיאוגרפיים רחבים יותר במחיר זול יותר ובאופן נגיש יותר. פריסת הרשתות משפיעה על יחסי הגומלין ביניהן ועל המשתמשים בהן, ובסופו של דבר גורמת להגדלת מרחקי הנסיעה.

השאלה המעניינת לצורך חיזוי העתיד המתייחס לקשרי הגומלין בין תקשורת לבין תחבורה היא אלו וקטורים יגברו בעתיד – האם אלו הגורמים לאמצעים אלו להחליף אחד את השני, או דווקא אלו הגורמים להם לעודד ולזרז אחד את השני. העתיד קשה לניבוי וניתן להניח כי ישחקו בו קלפים חדשים מאלו הפועלים כיום, אך שתי תופעות שנצפו לאחרונה מעידות על כוחם של אמצעי תקשורת להפוך לאורך זמן לתחליף מוגבר לאמצעי תחבורה:

* סקר שבחן את צריכת הנייר העולמית לנפש בין השנים 2000 – 2005 גילה כי צריכה זו פחתה במדינות העשירות בשיעור של כ – 6%, בניגוד למגמת עלייה יציבה בצריכת נייר בסוף המאה העשרים. הפנמת השימוש במידע אלקטרוני גרמה לאחר תהליך ממושך להפחתה בצריכת הנייר לנפש.

* מחקר שפורסם לאחרונה טוען כי בארצות הברית חלה בשנים האחרונות ירידה רצופה בשיעור של כאחוז לשנה לנפש בהשתתפות בפעילויות שדה כמו מחנאות, ציד, דייג או ביקורים בגנים לאומיים. החוקרים טוענים כי ירידה זו נובעת מתחליפים שמוצאים צעירים רבים במשחקי מחשב, שירותי אינטרנט וצפייה בסרטים, ואת מסקנתם הם גוזרים מקצב הירידה שבלט החל משנת 1987, במקביל לפריצת השימוש ברשת האינטרנט, במיוחד בקרב צעירים.

 

Leave a Reply