ארצות המקור של כלי הרכב בישראל

 כיצד מורכב שוק הרכב בישראל, בחתך של הארצות מהן כלי הרכב מיובאים?

התרשים הבא משקף בעמודותיו את התמהיל היחסי של מקורות הרכב שנכללו בשוק הרכב הישראלי לפי ארצות המוצא, משנת 1951 ועד 2006.

בשנותיה הראשונות של המדינה שוק הרכב הישראלי היה מצומצם וכלי הרכב נרכשו בעיקר מארצות הברית ומאנגליה. בשנת 1954 תוצרת ארצות הברית הרוותה את הביקושים של למעלה ממחצית השוק ויבואני הרכב מאנגליה שמרו על יתרונות יחסים שהחלו בתקופת המנדט הבריטי. במהלך השנים חלו תמורות משמעותיות כאשר המהפך הסתמן בשנות השבעים עם חדירתו של הרכב היפני. בתוך כשני עשורים תפסו כלי רכב תוצרת יפן את הנתח הארי והשתלטו על כשליש מהשוק, בעיקר על חשבון יצרניות הרכב מארצות הברית ובריטניה, שחלקיהם היחסיים הפכו לשוליים.

יצרני הרכב האירופאים חדרו לשוק הרכב הישראלי משנות השישים, ובלטו בהם צרפת, איטליה וגרמניה. לאורך זמן נתח הרכישות של כלי רכב מתוצרת בריטניה הצטמצם באורח משמעותי, המשקף בשנים האחרונות גם משבר בתעשיית הרכב הבריטית. חלקם היחסי של יצרני הרכב מצרפת, גרמניה ואיטליה שמר על יציבות יחסית משנות השבעים. יציבות יחסית מובהקת במיוחד ניכרת לגבי תוצרת צרפת. חלקם של מפעלי הרכב מטורינו מגלה מגמת דעיכה משנות התשעים, ודעיכה בשיעור יחסי נמוך יותר ניכרת לגבי חלקם של מפעלי הרכב בשטוטגרט. בשנות התשעים זרח בשוק הרכב הישראלי כוכב אירופאי חדש – תעשיית הרכב הספרדית, אשר לאורך השנים הצליחה להגדיל באופן מתון את חלקה היחסי בשוק. גם השבדים תפסו נתח קטן מהשוק. נתח זה היה קטן אך מכובד בזכות מפעלי “וולבו” שזכו במשך מספר עשורים לספק כלי רכב לפלח השוק היוקרתי, שכלל רכבי שרד לשרי הממשלה. נתח קטן זה הולך ומצטמצם.

השינוי המשמעותי בשוק הרכב הישראלי החל כאמור בשנות השבעים, עם כניסתם של כלי רכב תוצרת יפן לישראל. בשנת 1999 תעשיית הרכב היפני אחזה בשיא של 38.4% משוק הרכב הישראלי, ולאחר דעיכה קלה חזרה בשנת 2006 לתפוס כ – 38% מהשוק. בשנות התשעים החלה החדירה של כלי רכב תוצרת דרום קוריאה, ואף הם מצליחים לאורך השנים להגדיל את חלקם היחסי, מ – 0.4% בשנת 1993 ל – 10.7% בשנת 2006.

מקום של כבוד וגעגועים שמור לתעשיית הרכב הישראלית שהטביעה את חותמה על שוק הרכב הישראלי בין שנות השישים לשנות התשעים, כאשר השיא התקיים בשנות השבעים. בשנת 1970 כלי רכב תוצרת ישראל כבשו כ – 12.7% משוק הרכב הישראלי.

התרשים הדינמי הבא משקף את השינויים בהתפלגות היחסית של שוק כלי הרכב בישראל לפי ארצות המוצא לאורך השנים.

 מהתרשים עולה כי לאורך השנים שוק הרכב הישראלי משקף דינמיות ותחרותיות.

התרשים המרובד הבא משקף את החלק המוחלט – בשונה מהחלק היחסי – של מרכיבי שוק הרכב בישראל.

מהתרשים עולה בבירור העלייה התלולה של שוק כלי הרכב בישראל בין שנות השבעים לשנות התשעים, אשר נמשכת מאז, אם כי באופן יחסי מתון יותר. מהנתונים המוחלטים עולה כי למרות שלתוצרת ארצות הברית ובריטניה היה משקל יחסי מכובד בשוק של ישראל הצעירה, הרי בערכים מוחלטים ומבחינת יצרניות הרכב מדובר בערכים זעומים. בערכים מוחלטים, משנות התשעים כמות כלי הרכב בשוק הישראלי שמקורם בצרפת, גרמניה,איטליה, ארצות הברית, בריטניה ושבדיה שמרה על יציבות. תוצרת ספרד הפגינה עלייה ודרום קוריאה עלייה מרשימה יותר. מיותר לומר כי אי אפשר להתעלם מהנוכחות היפנית הבולטת.

מקורות וחומר לעיון:

מספר כלי רכב בישראל לפי ארץ ייצור, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

Leave a Reply