איגום נסיעות במוניות – מבטו של הצרכן

שירותי המוניות לנסיעות מיוחדות מספקים אמצעי תחבורה ציבורית נוח אך יקר יחסית והם הולמים צרכים טיפוסיים מסוימים. איגום נסיעות במוניות עשוי להוזיל את המחיר לנוסע ולהרחיב את נתח השוק של תחבורת המוניות הציבורית. כיצד ובאלו נסיבות ניתן לגבש נוסעים לנסיעות מסוג זה?

 שירותי מוניות כחלופה לרכב פרטי

באתר משרד התחבורה נכתב: “מוניות מיוחדות (ספיישל): אמצעי תחבורה נוח ושימושי המאפשר הגעה מהירה לכל יעד ובכל עת, בנוחות, בפרטיות – בלי צורך בהחזקת רכב פרטי, ללא המאמץ והמתח הכרוכים בנהיגה ובחיפוש חנייה. בישראל פועלות כיום כ – 17 אלף מוניות מיוחדות.” המונית היא אמצעי התחבורה הציבורית הקרוב ביותר לרכב הפרטי ולכן היא לכאורה אמצעי התחבורה הציבורית בעל הסיכויים הגבוהים יותר למשוך נוסעי כלי רכב פרטיים לצאת מרכבם ולעבור לתחבורה ציבורית – מוניות מסוגלות להניע נוסעים בפרטיות, בדיוק ממקור נסיעתם למחוז חפצם, במסלול קצר, מדויק ונוח, התפור לפי דרישות הנוסע. כאשר אזור נתון מכוסה על ידי כמות מוניות ההולמת את הביקושים של האוכלוסייה הנתונה, המוניות יכולות לספק שירות זמין כל שעות היממה, לרבות בשעות הלחץ. המוניות מפנות לנהגי רכב פרטי את זמן הנהיגה לפעילות עבודה או פנאי, והן חוסכות מהנהגים את הצורך לחפש מקומות חניה במקומות בהם קיים מחסור. במרבית המקרים, מוניות יכולות לאסוף ולהוריד נוסעים במקומות קרובים למחוזות חפצם הרבה יותר מהמקומות בהם יאלצו לחנות את רכבם הפרטי, ולחסוך עלויות חניה בתשלום. לנסיעה במוניות יתרונות כלכליים מסוימים לעומת נסיעה ברכב פרטי, משום שהמוניות מנצלות את כלי הרכב ואת התשומות המושקעות ברכב ובנסיעה באופן יעיל ומקצועי יותר מאשר אלו המושקעות בכלי רכב פרטיים. בניגוד לכלי רכב פרטיים, החונים רוב שעות היממה, המוניות פועלות מסביב לשעון וממצות את ההשקעה ברכב ובתשומות המושקעות בו. בהבדל מכלי הרכב הפרטיים, המוניות מופעלות על ידי נהגים מקצועיים, המיומנים בנהיגה בכלל, ובנהיגה בסביבת עבודתם במיוחד.

מדוע אם כן, למרות היתרונות המובהקים של המוניות על פני הרכב הפרטי, בעלי רכב פרטי אינם ממהרים לזנוח את רכביהם לטובת נסיעות מיוחדות במוניות? כמובן ששאלה זו נוקבת וממוקדת יותר באזורים הזוכים לכיסוי יעיל של שירותי מוניות. התשובות לשאלה טמונות כנראה בשיקולים כלכליים, פיסקליים ורגשיים. את כף היתרונות הכלכליים המרובים וכבדי המשקל של המוניות, מטה כף החסרונות הכרוכים בשכירת שירותיו של נהג המונית. מונית דורשת תשלום שכר המיועד לפרנסתו של נהג המונית ותשלומי מס הכנסה ומס ערך מוסף הנלווים לכך, בשעה שנהג הרכב הפרטי מספק לעצמו ולנוסעים עמו שירות עצמי, חינם אין כסף, שאינו עמוס במסים ובהוצאות הנלוות לשכר עבודה. סדרי הגודל של עלות שימוש כוללת ברכב פרטי ממוצע הנוסע 10,000 – 17,000 קילומטרים מידי שנה הם 2 – 3 שקלים חדשים לקילומטר, בזמן שעלות נסיעה עירונית במונית עשויה להגיע לסדרי גודל של 6 – 8 שקלים חדשים לקילומטר. בעלי רכב פרטי לא עורכים תמיד שיקולים כלכליים קרים. רבים רוכשים כלי רכב פרטיים מטעמים חברתיים ומעמדיים, ורבים אחרים נאלצים לרכוש כלי רכב פרטיים משום שהתחבורה הציבורית אינה יכולה לענות לכל צורכי התנועה שלהם בזמן ובמרחב – למשל צורכי נסיעה בימי שבת וחג, בהם אין תחבורה ציבורית זמינה, לנסיעות ליעדים שאין אליהם קווי תחבורה ציבורית סדירים, או לנסיעות  קצרות או ספונטניות. משעה שאדם השקיע ברכישת רכב פרטי, הוא נוטה להשוות את הוצאות השימוש בתחבורה הציבורית רק מול ההוצאות השוטפות והשוליות של רכבו הפרטי ומתייחס בעיקר להוצאות הדלק, ללא ההוצאות הקבועות, כמו פחת, ירידת ערך, או ביטוחים. בעלי רכב שואפים להצדיק את ההשקעה הגבוהה ברכב החונה בסמוך לבתיהם, ולכן לא ימהרו לבחור בחלופת התחבורה הציבורית, גם אם תהיה נוחה יותר. הוצאות שוטפות של רכב פרטי עשויות להסתכם בסדרי גודל של 0.5 – 1 שקלים חדשים לקילומטר בלבד, והמסקנה מהשוואתם להוצאות בסדרי גודל של 6 – 8 שקלים חדשים לקילומטר נסיעה במוניות, או להוצאות בסדרי גודל של 0.5 – 1.2 שקלים חדשים לקילומטר נסיעה באוטובוס ברורה.

מאזן השיקולים של בעל רכב השוקל לשכור שירותי מוניות לנסיעות מיוחדות מאיר את הנסיבות הטיפוסיות לנסיעה במוניות, כאשר זו מתחרה בחלופת השימוש ברכב פרטי, כפי שיודגם:

* כאשר נבצר מבעל רכב פרטי השימוש ברכבו, הוא עשוי להעדיף שירותי מוניות על פני אוטובוסים, עקב הנוחות בנסיעה “מדלת לדלת” אליה הוא מורגל. בעלי רכב עושים שימוש בשירותי מוניות כאשר רכבם נלקח מהם, למשל משום שהוא מושבת עקב תקלה או נמצא במוסך, משום שבן משפחה נטל אותו, משום שרשיונם נשלל, או משום שהוא נמכר.

* עבור אנשים הממעטים בנסיעות, למשל מטעמי סגנון חיים או מגבלות בריאות, החזקת רכב פרטי היא עניין יקר ביחס לשימוש ועבורם שימוש תדיר במוניות לנסיעות מיוחדות יכול לשמש תחליף יעיל וכלכלי להחזקה קבועה של רכב. בעל רכב פרטי ממוצע הנוסע רק 5,000 קילומטרים בשנה עשוי לשלם עבור כל קילומטר סדר גודל של 4 שקלים חדשים לקילומטר, ובנסיבות אלו שימוש תכוף במוניות יכול לשמש חלופה נוחה וזולה יותר.

* כפי שנזכר לעיל, חלק מהעלות היחסית הגבוהה של מוניות לנסיעות מיוחדות נובע מהמסים החלים על נהג המונית, המגולגלים על הצרכן בתעריף הנסיעה. מי שזכאי לנכות הוצאות נסיעה במוניות מהכנסותיו החייבות במס – למשל עצמאי שמרבית נסיעותיו הן נסיעות לצורכי משלח ידו – יגלה רגישות יחסית נמוכה למרכיבי המס ויגלה נטייה גוברת לשימוש במוניות. בדרך כלל כאשר נערכת נסיעה במונית למטרות עסקיות ניתן לקזז מההכנסות את מלוא ההוצאה, אך לא כך כשמדובר בשימוש ברכב פרטי.

* מי שזמנו יקר עשוי להעדיף מונית לנסיעה מיוחדת, משום שהוא יכול לנצל את זמן הנסיעה לעבודתו, ומשום שהמונית מביאה אותו עד ליעדו וחוסכת ממנו זמן יקר של הליכה מחניה רחוקה ואליה. המונית היא אמצעי זמין למיקור חוץ של שירותי תחבורה קרקעית כתחליף זול לנהג צמוד.

* בנסיבות בהן עלות חניה של רכב פרטי גבוהה – למשל משום שנדרשת חניה ממושכת או חניה יקרה במיוחד באזור הסובל ממחסור חריף במקומות חניה – יוקר השימוש במונית עשוי להתקזז עם הוצאות החניה, תוך שמירה על איכות ונוחות הנסיעה.

שירותי מוניות כחלופה לשימוש באוטובוסים

אם שירותי מוניות יכולים לשמש מתחרה בנוחות וביעילות של הרכב הפרטי, הרי קל וחומר ששירותים אלו יכולים להביס את שירותי האוטובוסים במבחנים תפעוליים – בהבדל מהותי מהמוניות, במרבית המקרים קווי האוטובוסים אינם מעבירים את הנוסעים מנקודות היציאה ליעדים המבוקשים ועליהם לכתת רגליהם לתחנות ומתחנות הקבועות על קווים יצוקים. במרבית המקומות זמינות המוניות עולה על לוחות הזמנים והתדירות של קווי האוטובוסים.

הסיבה העיקרית לכך שרבים מעדיפים את שירותי האוטובוסים על פני המוניות, אינה יעילות ונוחות הנסיעה אלא סיבה כלכלית. אם קילומטר נסיעה מיוחדת במונית עולה לנוסע בודד סדר גודל של 6 – 8 שקלים חדשים לקילומטר, הרי נסיעה זו יקרה פי כמה מעלות נסיעה של קילומטר באוטובוס – סדר גודל של 0.5 – 1.2 שקלים חדשים לקילומטר. טבעה של הסיבה הכלכלית, שהיא משפיעה חזק יותר על חסרי אמצעים שרגישותם לפערי המחירים גבוהה, יותר מאשר על בעלי אמצעים, שעשויים לגלות אדישות למחיר אך רגישות גבוהה יותר לערך הזמן ולנוחות הנסיעה.

את השיקול הכלכלי של עלות הנסיעה הגבוהה בשירותי מוניות לנסיעות מיוחדות בהשוואה לשירותי האוטובוסים ניתן להכניע על ידי איגום נסיעות במוניות. בזמן שתעריפי האוטובוסים מבוססים על עלות כרטיס לנוסע הבודד ואין הנחות לקבוצות או למשפחות הנוסעים במשותף, הרי קבוצת נוסעים יכולה לשכור מונית לנסיעה משותפת ולחלוק את עלות הנסיעה, כך שעלות הנסיעה תהיה תחרותית לנסיעה באוטובוס, במכלול שיקולי הנוחות, התפעול והעלות.

מאזן השיקולים של שכירת מונית לנסיעה משותפת מוביל לנסיבות טיפוסיות לנסיעות מסוג זה, כפי שיודגם:

* קבוצת נערים צעירים חסרי רשיון נהיגה מבקשת לבלות בצוותא בשעות הערב. בשעות אלו תדירות האוטובוסים נמוכה, אך נסיעה משותפת במונית עשויה לשמש עבורם פתרון תחבורה נוח, זמין ולא יקר.

* חבורת חיילים בחופשה מבקשת לבלות במועדון ריקודים בליל שבת. תחבורת אוטובוסים אינה פועלת, נסיעה ברכב פרטי מעוררת סיכון של נהיגה בהשפעת אלכוהול, ואיש מהחברים אינו חפץ לשמש נהג תורן המתנזר משתייה. נסיעה משותפת במונית יכולה לשמש פתרון הן לחבורת החיילים והן להוריהם המודאגים.

* אירועים המוניים, כמו הופעת אמן נודע או להקה מחו”ל, קונצרט בפארק, אירועי ספורט, או מופעי זיקוקים מרהיבים, עשויים למשוך קהל רב. רבים חוששים כי תחבורה וחניה באזור האירוע יהיו גורם מכביד ומייגע למשתמשי רכב פרטי, אך איגום נסיעות במוניות יכול להזין ולפזר את הקהל ממוקד האירוע ללא עיכובים מיוחדים וללא תפיסת מקומות חניה.

* אירועים משפחתיים, כמו שמחה בגן אירועים הנמצא במקום שאינו זמין לתחבורת אוטובוסים, ולהבדיל הלוויה או אזכרה, עשויים לכנס בני משפחה וקרובים ליעד מוגדר. נסיעות משותפות ליעד באמצעות מוניות לנסיעות מיוחדות יכולים להקל על קיבוץ המשתתפים מאזורים שונים.

* מפעל מארח קבוצת אורחים מחו”ל. האורחים נרתעים מלשכור כלי רכב במדינה זרה ולא מוכרת, אך נסיעות משותפות של חברי הקבוצה במוניות עשויים להיות פתרון יעיל בעלות סבירה.

* איגום נסיעות במוניות מיוחדות יכול לשרת קבוצות עובדים במקום עבודה או באזור תעסוקה משותף, או בנסיעות לירידים מסחריים, מפגשים עסקיים, או כנסים מקצועיים.

* הורים לתלמידים שכנים יכולים לשלוח את ילדיהם למוסדות חינוך באופן משותף באמצעות שירותי מוניות קבועים של נהגים המוכרים להם אישית ונוצרו עמם יחסי אמון.

יוזמה לעידוד איגום נסיעות מיוחדות במוניות

בעולם התפתחו ומתפתחות יוזמות עסקיות שונות לעידוד הלקוחות הפוטנציאליים של שירותי המוניות המיוחדות להתאחד, לתאם ולבקש נסיעות משותפות. דוגמא ליוזמה כזו היא שירות “TEXXI” הפועל בבריטניה, (http://uk.texxi.com/pro/texxi.nsf/uk/home). שירות זה הוא יוזמה פרטית שנועדה להקל על לקוחות המוניות לאחד נסיעות. הנרשמים לשירות יכולים לשלוח מסרונים באמצעות טלפונים קבועים או ניידים למוקד השירות ובאמצעותם להזמין מושבים לנסיעות משותפות במונית עם אחרים הנוסעים לאותו כיוון. השירות מאפשר לברור את השותפים לנסיעה, או להצטרף לנסיעות עם חברי פורומים קבועים הנוצרים ומתגבשים בעזרת רשת האינטרנט. שירות “TEXXI” מבוסס על התקשרויות מוקדמות עם תחנות מוניות, אשר מאפשרות לו לאגור מידע בזמן אמיתי על מוניות זמינות באזור נתון. השירות מתווך בין נוסעים בודדים המעונינים לחלוק נסיעות במונית עם אחרים, ובינם לבין תחנות המוניות. השירות נעזר במערכת מחשב הבודקת באופן אוטומטי את הבקשות ואת לוחות הזמנים של הנוסעים ומקצה עבורם מוניות זמינות הפועלות בסביבתם. השירות מועיל הן לצרכנים, המייעלים ומוזילים את תנועתם, והן לבעלי המוניות, המרחיבים את חוג לקוחותיהם ואת נתח השוק שלהם.

Leave a Reply