הבטיחות בדרכים וקולות הרחוב

הרחוב צריך לזעוק בקול ולהתריע על בעיות בטיחות בדרכים, אך חוכמת הרחוב עלולה להיות שגויה ומוטה, בפרט כאשר קיימים עניינים ציבוריים מנוגדים ופתרונות מקצועיים המנוגדים לאינסטינקטים הטבעיים שהציבור אינו מודע להם.

רחוב רוקינגהם בעיר קונקורד, בירת ניו המפשייר שבארצות הברית, הוא רחוב החוצה שכונת מגורים שהוגדר בתוכנית האב העירונית כרחוב מאסף. ברחוב עובר כביש שרוחבו כ – 7 מטרים, אך היותו קיצור דרך בין שני עורקי תנועה ראשיים בעיר הגביר את כוח המשיכה שלו לתנועה מנועית ערה ונפח התנועה הזורמת עליו גדל במהלך שנים.

המהירות המרבית החוקית המותרת ברחוב רוקינגהם היא מהירות המקובלת לתנועה עירונית במקומות שונים בארצות הברית – 30 מייל לשעה, שהם כ – 48 קמ”ש. בפועל חלק מהתנועה ברחוב חורג מהמהירות המרבית המותרת, ובמיוחד במורד הרחוב, שבו הנהגים נהנים משדה ראייה רחב. תושבי הרחוב חשו כי התנועה הערה והמהירה ברחוב מגוריהם מסכנת את הולכי הרגל ואת רוכבי האופניים בשולי הרחוב, ובפרט את הילדים ההולכים בשולי הרחוב בדרכם לבית הספר או לגן המשחקים המקומי.

החשש של תושבי רחוב רוקינגהם הניע עריכת עצומה, שנחתמה ונשלחה לעירייה במחאה על בעיות הבטיחות ברחוב. בעצומה, התושבים דרשו מהעירייה להפחית את מהירות התנועה החוקית המרבית ברחוב מגוריהם ב – 5 מייל לשעה למהירות של 25 מייל לשעה, (כ – 42 קמ”ש), ולהציב ברחוב שלט הולם. עיריית קונקורד התייחסה ברצינות לעצומת התושבים והעבירה את הנושא לבחינה ולדיון בועדת ייעוץ מקצועית שכללה מומחי תנועה ובטיחות.

הבעיה של תושבי רחוב רוקינגהם היא בעיה טיפוסית המאפיינת רחובות מגורים שונים בעולם הנמצאים בערים דינמיות ומתפתחות. התגברות של תנועה מנועית גורמת לשחרור שסתומים שונים והתנקזות כלי רכב לעבר רחובות שלא יועדו, או לא סבלו, בעבר מנפחי תנועה מוגברים. רחובות מגורים שקטים יחסית הופכים לסואנים ולמסוכנים למגינת לבם של התושבים המקומיים. מה שמעניין יותר מהבעיה המקומית שהתעוררה ברחוב מסוים בבירת ניו המפשייר הוא הפתרונות המקצועיים עליהם המליצו יועצי עיריית קונקורד. הפתרונות שנבחרו מלמדים על פתרונות אוניברסאליים רצויים לבעיות מסוג זה.

ועדת הייעוץ אספה נתונים מהשטח באמצעות סקרי תנועה אובייקטיביים ומצאה כי מהירות הנסיעה הממוצעת בקטע המהיר במורד רחוב רוקינגהם הייתה 33 מייל לשעה, כלומר מהירות גבוהה מהמהירות החוקית. התפלגות נתוני מהירות התנועה שנמדדו הציגה פיזור של מהירויות שונות, שכללו כאלו שחרגו בהפרזה מהמהירות הממוצעת ויותר מכך מהמהירות החוקית.

למרות שסקרי התנועה תמכו בעמדת התושבים כי התנועה ברחוב מגוריהם חורגת מהמהירות החוקית המותרת, ולמרות שאין מחלוקת על כך שמהירות גבוהה מחמירה את עוצמתן ותוצאותיהן החמורות של תאונות דרכים, ועדת הייעוץ המליצה לדחות את בקשת התושבים להפחית את המהירות החוקית המרבית ברחוב. מאידך, ועדת הייעוץ המליצה על צעדים אחרים, יעילים ומעשיים יותר מהורדת המהירות המרבית המותרת לפי החוק, כדי להגביר את הבטיחות ברחוב ולהוריד את מהירות הנסיעה ברחוב.

עמדת היועצים המקצועיים התבססה על מחקרים שהוכיחו כי המהירות הבטוחה לכלי רכב בתנועה היא המהירות אליה מגיע האחוזון ה – 85 בקרב הנוהגים על דרך נתונה. על סמך מחקרים אלו ההנחיות הפדראליות המקצועיות בארצות הברית קובעות כי המהירות החוקית המרבית צריכה להיות בטווח של 5 מייל לשעה מהמהירות בה נוסע האחוזון ה – 85 של התנועה. קביעת מהירות חוקית נמוכה מזו שבה נוהגים הנהגים באופן טבעי, גורמת לנהגים להתעלם מהגבלת המהירות ויש בה תועלת זניחה.

תצפיות שנערכו ברחוב רוקינגהם גילו כי מהירות הנסיעה הממוצעת ברחוב הייתה במעלה הרחוב 28 – 30 מייל לשעה, כאשר 85% מהתנועה נעה במהירות נמוכה מכ – 35 מייל לשעה. במורד הרחוב התנועה הייתה מהירה יותר – המהירות הממוצעת הייתה 33 מייל לשעה והאחוזון ה – 85 נע במהירות של כ – 38 מייל לשעה.

היענות של העירייה לדרישת תושבי הרחוב הייתה לכאורה פתרון קל לביצוע, זול, פופולארי ובעל יתרון כלכלי:

* שינוי מהירות הנסיעה החוקית המרבית ניתנת לביצוע בנקל ובזול על ידי קבלת החלטה שלטונית והצבת שלט הולם.

* היענות לבקשת תושבי הרחוב הייתה יוצרת רושם שהעירייה קשובה ונענית לתושביה.

* הורדת המהירות החוקית הייתה יוצרת מלכודת קנסות ומקור הכנסה ציבורי מקנסות של עבריינים שהיו ממשיכים לנהוג במהירות הטבעית ההולמת את תנאי הרחוב, העולה על המהירות החוקית.

לשבחה של הועדה המקצועית יאמר כי היא לא המליצה על הפתרון הקל של הורדת המהירות החוקית, אותו בקשו תושבי הרחוב. לא הומלץ על פתרון זה ממספר נימוקים, ודווקא על בסיס הרצון לספק מענה יעיל שישפר את הבטיחות ברחובות, ולא פתרון מלאכותי ומרשים, אך בעל השפעה זניחה:

* הצבת מהירות חוקית נמוכה מהמהירות הטבעית המעשית עלולה ליצור הבדלים גדולים במהירות הנסיעה של נהגים שונים, בין נהגים בעלי נטייה לציית לחוקי התנועה, לנהגים המגיבים בעיקר לתנאי הדרך, או לנהגים בעלי נטיות עברייניות. הבדלים אלו עלולים לגרוע מהבטיחות בדרך יותר מאשר לשפר אותה.

* הצבת מהירות חוקית נמוכה מהמהירות המעשית ברחוב עלולה ליצור רושם מוטעה בקרב הולכי רגל ורוכבי אופניים שהמהירות החוקית היא המהירות המעשית, ולגרום להם להנמיך את רמת הדריכות הנדרשת מהם בסביבה של כלי רכב הנעים במהירות גבוהה יותר.

* קביעת מהירות חוקית הנמוכה מהמהירות הטבעית של נהגי הדרך היא בבחינת גזירה שהציבור מתקשה לעמוד בה.

* קשה, ויקר באופן מעשי לאכוף מגבלות מהירות הנמוכות ממהירות הנהיגה הטבעית. למעשה, לא היה הכרח לשנות את המהירות המרבית המותרת בשלט ההכוונה שהוצב ברחוב רוקינגהם – החוק בניו-המפשייר, ואגב גם בישראל, מחייב נהגים לנהוג במהירות ההולמת את תנאי הדרך, גם אם מהירות זו נמוכה מהמהירות החוקית המרבית המותרת, ולכן ניתן היה לאכוף את החוק על הנוהגים במהירות מופרזת גם ללא הורדת המהירות החוקית המקובלת, אם זו לא הלמה את תנאי הרחוב. הועדה יכולה הייתה להמליץ על פתרון חינוכי של הגברת אכיפה וענישה, על ידי הצבת יותר משמרות שוטרים ברחוב כדי לאכוף ביתר שאת את כללי הזהירות ואת השמירה על מהירות ההולמת את תנאי הדרך. אך הועדה גם לא בחרה בפתרון חינוכי טהור, אלא כצעד משלים לצעדים אחרים. חולשותיהן העיקריות של הפתרונות החינוכיים טמונה במגבלות המעשיות והתקציביות לפקח באופן רצוף ועקבי על ציות לחוקים בכל מקום ובכל זמן, לשפוט ולהעניש את העבריינים. אכיפת חוקי דרך יכולה להתקיים ביחס לשוליים קיצוניים וצרים, אך קשה ליישמה כאשר שולי הסטייה מהנורמה החוקית רחבים.

* הרחוב שנדון היה רחוב שהוגדר בתוכנית האב העירונית כרחוב מאסף והפחתת המהירות ברחוב זה הייתה עלולה לגרום להאטת התנועה למעלה מן הנדרש, או להסיט אותה לרחובות סמוכים הנחשבים מקומיים יותר ולהעברת המטרדים והסיכונים ולא לפתרונם. פתרון עירוני חייב להתחשב בסביבה מרחבית ובעניינם של שאר משתמשי הדרך לקצר דרכים, לחמוק מגודש ולנוע מהר, ולא רק בעניינם של תושבי הרחוב.

כדי להפחית את המהירות הטבעית ברחוב היועצים המליצו לנקוט באמצעים אחרים, המכוונים לגרום באופן טבעי ומעשי להאטת המהירות. ההמלצות התייחסו לשינוי סביבת הנהיגה, כך שתגרום לכל הנהגים להפחית באופן טבעי את מהירות נסיעתם, ואגב כך כמובן להוריד את מהירות הנסיעה הכללית גם באחוזון ה – 85. רוחבו של הכביש ברחוב רוקינגהם היה כ – 7 מטרים, ולא הייתה בו חלוקה לרצועות, פרט לצמתים. הועדה המליצה על מספר שינויים שנועדו להשפיע בעיקר על עיצוב הרחוב, כדי לגרום לנהגים להאט את מהירות נסיעתם באופן טבעי על מנת לחוש בטוחים. שינויים אלו כללו המלצות:

* לצבוע באמצע הרחוב קו אמצעי בצבע צהוב, ובשולי הרחוב שני פסים לבנים.

* לבנות מדרכות בקטעי הרחוב בהם אלו חסרו.

* באמצעות פסי הסימון, לצמצם את רוחב נתיבי התנועה המנועית ולהגדיל את שולי הרחוב לתנועת אופניים והולכי רגל.

* להוסיף שלטי “עצור”, ולשנות את מקומם של מספר שלטים קיימים כך שיבלטו יותר ויוצבו במקומות בהם נהגים נטו להגביר את מהירות נסיעתם.

* להגביר את אכיפת מהירות התנועה בשעות ובמקומות ממוקדים, בהם נהגים נטו להפריז מעבר למהירות החוקית הקיימת, מבלי להפחית את מגבלת המהירות.

הפתרונות עליהם המליצה הועדה שדנה בעניינו של רחוב קונקורד אינם פתרונות ממצים וקיים מגוון של אפשרויות ופתרונות עיצוב מקובלים שמטרתם לגרום לנהגים לחוש באופן טבעי כי עליהם להאט את מהירות נסיעתם ובכך לשכך מהירות תנועה. פתרונות אלו כוללים, בין השאר:

* שינויים גיאומטריים בדרכים, כמו ביצוע עקומות מלאכותיות או סלילת מעגלי תנועה.

* שינויים חזותיים, כמו הסתרה חלקית של שדה הראייה במסלולים ישרים, פסי צביעה לאורך הנתיבים היוצרת רושם של מרחב צר או צביעת פסים לרוחב הכבישים היוצרת אשליה חזותית של זרימת תנועה מהירה.

* הצבת מכשולים רכים שונים, כמו פסי האטה, הפרדה או הגבהה מבחינה של מפלסי דרך שונים כמו כבישים, מדרכות או שבילי אופניים, התקנת פסי הרעדה, או גבנונים להפרדת נתיבים.

סיכומו של דבר, חוכמת הרחוב לא תמיד מציעה את הפתרונות הנכונים לבעיות הבטיחות בדרכים, לעתים משום שקיימים ידע או פתרונות מקצועיים שהציבור אינו מכיר או מודע לקיומם, לעתים משום שהפתרונות המקצועיים מנוגדים לאינסטינקטים טבעיים, ולעתים משום שחוכמת הרחוב שגויה ומוטה בראיה צרה הממוקדת בבעיה נקודתית, המתעלמת מראיה סביבתית רחבה. אך חולשותיה של חוכמת הרחוב אינם צריכים לדכא את תפקידה ואת עוצמתה. הציבור צריך לגלות ערנות ורגישות לסביבה המשתנה בה הוא חי, ולהתריע ולזעוק על בעיות בטיחות בדרכים, המשנות מקום וזמן, מתעוררות מחדש במקומות בהם זכו לטיפול וצצות במקומות חדשים.

מקורות וחומר לעיון:

Speed limit change gains no traction, Other ideas floated for Rockingham St./ Shira Schoenberg.

http://www.safespeed.org.uk/speedlimits.html

http://www.walkinginfo.org/problems/problems-motorists.cfm

Leave a Reply