אנא תנוע המטוטלת?

בסוף 2007 מחירה של חבית נפט גולמי בבורסת הסחורות של ניו יורק היה קרוב ל – 100 דולר, ביולי 2008 הוא נשק ל – 150 דולר, ובינואר 2009 צנח ל – 35 דולר. אנא תנוע מטוטלת המחירים, ומה השפעתה על מדיניות אנרגיה ונפט?

בסוף 2007 מחירה של חבית נפט גולמי בבורסת הסחורות של ניו יורק היה קרוב ל – 100 דולר, ביולי 2008 הוא נשק ל – 150 דולר, ובינואר 2009 צנח ל – 35 דולר. כדאי להזכיר כי לעלייה התלולה של מחירי הנפט עד סוף המחצית הראשונה של שנת 2008 ניתנו הסברים הגיוניים ומלומדים רבים. נטען, בין השאר, כי תפוקת הנפט העולמית הגיעה לשיא, כי הצמיחה המטאורית של השווקים העצומים בדרום מזרח אסיה, ובפרט בסין ובהודו, נעה לכיוון ברור של הכפלת ביקושים עולמיים לאנרגיה בתוך עשור או שניים המעפילים על כושר ייצור הנפט, או כי השווקים המתעוררים במזרח אירופה תורמים לביקושי אנרגיה גוברים. על סמך ההנחה כי עור הביקושים מתוח על תוף ההיצע המוגבל, כל רעד קל הפך למכה מהדהדת,  ודי היה בסכסוך מקומי בניגריה, תקלה טכנית באסדת נפט בים הצפוני, סערה שפגעה בבית זיקוק בחופי ארצות הברית, או נאום של נשיא אירן כדי להקפיץ בעצבנות את מחירה של חבית נפט.

בהלת המשבר הכלכלי העולמי הפכה לפתע את מגמת העלייה של מחירי הנפט בעולם, וזו החלה לנוע כמטוטלת לקצה השני. משבי הרוח החליפו את כיוונם – אנליסטים שצפו לפני מספר חודשים כי מחירי הדלק יאמירו לרמות מחירים של 200 ואף 250 דולר לחבית נפט, ולא רמזו על אפשרות של ירידה במחירי הנפט, הפכו תחזיות בלי ניד עפעף תוך שוויון נפש לניתוחים הקודמים. בית ההשקעות “מריל לינץ'” פרסם הערכות כי מחירה של חבית נפט עלול לגרד תחתית של 25 דולר לחבית.

כלכלת העולם בכלל וכלכלת ארצות הברית בפרט עוברות מיתון מעמיק, אך האם מיתון זה יכול להסביר את עקומת ירידת מחירי הנפט ולקזז את מסקנות הניתוחים הקודמים בדבר ציפיות למחסור חמור בנפט ועלייה דרמטית של ביקושים? צניחת המחירים התלולה מעלה מספר תמיהות:

א. רוב מנתחי הכלכלה בארצות הברית מסכימים כי התוצר המקומי הגולמי בארצות הברית בשנת 2009 יהיה שלילי, והם חלוקים בשאלה מה יהיה היקף הירידה כשההשערות נעות בסביבות התחומים 2%- לכ – 4%-. האם שיעור ירידה זה יכול להסביר צניחה כה דרמטית במחירי הנפט?

ב. בשווקים משוכללים בהם קיים עודף היצע של מוצר מסוים מחירו של המוצר יורד ומתייצב בנקודת איזון חדשה, שבה צרכנים מוכנים לשלם את המחיר כדי ליהנות ממנו. האם ירידת  מחיר הנפט משקפת מציאות של איזון בין ביקוש להיצע? כנראה שלא. ביקושי הנפט הגדולים ביותר מופנים לתחבורה. היקף הנסועה העולמית והביקושים לכלי רכב לא ירדו ברמה כה דרמטית כמו מחירי הנפט. בארצות הברית משאיות קלות היו כלי הרכב הנמכרים ביותר גם בשנת 2008, ולא ניכרת ירידה דרמטית בגודש הדרכים. יתכן שחלק מהצרכנים צמצם בדרכים שונות צריכת דלק, כמו הפחתה בנסועה, איגום נסיעות או מעבר לתחבורה ציבורית, אך מנגד חלק אחר העלה את צריכת הדלק לאור ירידת המחירים. בארצות הברית מחירו של הדלק לצרכן פחת באופן משמעותי מ – 4 דולר לגלון דלק ביולי 2008 לכ – 2 דולר בלבד בינואר 2009. באותה תקופה בישראל ליטר דלק אוקטן 95 ירד משיא של כ – 7 שקלים חדשים למחיר של כ – 5 שקלים חדשים – הפחתה מהותית זו גם חסכה הוצאות לכלכלת צרכני התחבורה וגם הפחיתה את הרגישות לעלות הדלק.

ג. מקובל להניח על סמך תצפיות ומחקרים שנערכו בעבר כי גמישות הביקושים לנסיעות קשוחה. מרבית הנסיעות הן לצורכי עבודה והן הכרח שקשה לוותר עליו. דווקא כאשר יש חשש ממיתון ופיטורים קיים רצון לא רק לחסוך בנסיעות ולהדק חגורה, אלא להיפך – לא לקמץ בנסיעות כאשר נדרש לספק שירות ללקוחות או להתייצב לעבודה.

ד. ניתן לנסות להסביר את ירידת מחירי הדלק בעליית החרדות לבעיות הסביבה, אשר גורמת למיתון צריכת דלק. הסברים מסוג זה אינם משכנעים – נדמה כי יותר מכך שנושאים סביבתיים משפיעים על סדר היום העולמי של מדינות ושל פרטים, החרדה הגבוהה יותר היא לבעיות מיידיות של אבטלה, יצירת מקומות תעסוקה חדשים, ייצוב הכלכלה והגדלת הפעילות הכלכלית למטרות צמיחה. החרדה לכלכלה ולתעסוקה שואפת לעודד הגברת פעילות כלכלית  ובכללה הגברת הנסועה.

ה. הסבר אפשרי אחר לירידת מחירי הדלק הוא עלייתה של אופנת כלי רכב חסכוניים בצריכת אנרגיה, כלי רכב חשמליים וכלי רכב היברידיים. אופנה זו בלטה ביריד הרכב שנערך לאחרונה בדטרויט, שבו מרבית יצרני הרכב הציגו דגמים חדשים שונים של כלי רכב חשמליים והיברידיים. אך כלי רכב אלה עדיין לא חלחלו לשווקים וקיימות הערכות לפיהן תהליך זה יימשך שנים רבות. מחיריהם של כלי הרכב החדישים יקרים יחסית לדגמים המקובלים ולהנעת מנועי הבעירה הפנימית שעמדו במבחן הזמן כמאה שנים. ערך החיסכון בעלות הדלק לצרכני כלי הרכב החדשים עדיין נמוך ביחס לעלות היחסית הגבוהה של מחיר הרכישה לצרכן. בשווקים הסובלים ממיתון כלכלי, הרגישות של הצרכנים להוצאה המיידית גבוהה מהערכת החיסכון בטווח הארוך. במקביל לצניחה במחירי הנפט התרחשה בארצות הברית ירידה תלולה יחסית במכירת כלי רכב היברידיים. ירידה זו יכולה להעיד כי שיווי המשקל החדש מחליש את מגמת כלי הרכב ההיברידיים והחשמליים.

הנפט הגולמי הוא סחורה ותיקה בבורסות העולם שמחיריה אמורים לגלם ביציבות שיקולים ארוכי טווח וכבדי משקל, כמו שינויים דמוגרפיים עולמיים, התחזקות כלכלות המזרח, או הערכות בדבר שיא התפוקה. נוכח התמיהות שפורטו לעיל כנראה שההסבר לדרמה שהתרחשה בשנה האחרונה בבורסות הנפט הגולמי קשורה לגורמים קצרי טווח, ובהם מנופים ספקולטיביים שונים, גורמים פסיכולוגיים ומקדמי בהלה – גורמים שהשפעתם מרובה למעלה מן הנדרש וגורמת לחוסר יציבות ותנודתיות גבוהה.

צריך גם לזכור כי שינויים תלולים יחסית במחירי הנפט הגולמי מתורגמים לשינויים מתונים יותר במחיר שמשלם הצרכן בתחנות הדלק, משום שהמחיר לצרכן כולל בחובו מרכיבי עלויות יציבים יחסית, כמו עלויות זיקוק, הובלה, אחסנה ושירות.

עד כמה שהתנודות החדות במחירי הנפט מעצבים מציאות, הרי שיקולי מדיניות הכרוכים בכלכלת הנפט והאנרגיה צריכים להניח את מרכז הכובד בשיקולים ארוכי טווח כמו שוויון וצדק חברתי, זמינות צרכים בסיסיים לכל, אחריות סביבתית, ביטחון ועצמאות מקורות האנרגיה, גיוון מקורות האנרגיה, שימוש במקורות אנרגיה יציבים ומתחדשים, ויצירת מקומות תעסוקה וצמיחה. ניתן להגשים מטרות אלו על ידי ייעול השימוש במקורות האנרגיה הקיימים ופיתוח מקורות וצוברי אנרגיה חדשים. מדיניות שקולה עשויה למתן תנודות ואי שקט כתוצאה מספסרות בסחורות הנמכרות שווקים.

Leave a Reply