כלי רכב דו גלגליים מנועיים והכתמה סביבתית

לשימוש בכלי רכב קלים וצמומים יש יתרונות סביבתיים מובהקים, אך כלי רכב דו-גלגליים מנועיים עלולים להכתים את סביבתם למעלה מהדרוש.

כלי רכב קלים וצמומים הם בעלי יתרונות סביבתיים משמעותיים. המשקל הקל תורם ליעילות ניצול האנרגיה, והגודל הצמום מקטין את טביעת הרגל הסביבתית של כלי הרכב ובעל השפעה חיובית הן על הקטנת גודש תנועה והן על ניצול יעיל של תשתיות ושל קרקעות המשמשת לחניה.

חלק מכלי הרכב הקלים, ובפרט הקטנועים והאופנועים הקלים, עושה שימוש במנועי בעירה פנימית מסורתיים הפועלים בשתי פעימות. מנועים אלו יכולים להיות קומפקטיים וקלים ולהגיע להספקים גבוהים, אך מכיוון שהם מוזנים בתערובת דלק ושמן ומכיוון שהליכי הבעירה המתרחשים בהם בעלי יעילות יחסית נמוכה, הם פולטים כמויות יחסיות גבוהות של חומרים מזהמי אוויר. התקינה העולמית ביחס לזיהום אוויר התייחסה בסלחנות לקטנועים ולאופנועים בהשוואה ליחס התקינה למכוניות, וכך נוצרו פערים לרעת כלי הרכב הקלים בכל הנוגע לזיהום האוויר. בהקשר זה ראוי להזכיר כי שימוש במנועי שתי פעימות נפוץ ומקובל באמצעים מכנים קלים נוספים כמו מפוחי אוויר, מסורי שרשרת מנועיים, מקצרות דשא, או חרמשים. שימוש באמצעים אלו מחייב לשקול ברגישות את ההשפעות המזיקות של השימוש על זיהום האוויר למפעילי האמצעים ולסביבתם.

בשנים האחרונות יצרני כלי הרכב הדו-גלגליים המנועים שיפרו באופן משמעותי את רמת הפליטות מכלי רכב אלו, ולחלקם נוספו עזרים שונים כמו ממירים קטליטיים, מגדשי דחיסת אוויר ומערכות הזרקת דלק או שמן, אך עדיין ישנם כלי רכב קלים רבים הפולטים רמות גבוהות של מזהמים בהשוואה לכלי רכב, ובפרט לאחר שימוש ממושך ושחיקה. המצב שונה בתכלית לגבי כלי רכב דו-גלגליים חשמליים והיברידיים. המשקל היחסי הקל של כלי הרכב הדו-גלגליים דורש מצברים קטנים יחסית למכוניות ומספק יתרון רב בפיתוח טכנולוגיות הנעה חשמליות וחשמליות למחצה, בעלות יתרונות רבים בפליטות מזהמים לאוויר.

הבעיה חמורה בפרט במקומות בהם פועלים כלי רכב דו-גלגליים רבים בסביבה עירונית צפופה בהולכי רגל וגדושה בכלי רכב, שזרימת האוויר בה מוגבלת. השימוש בכלי רכב דו-גלגליים ותלת-גלגליים קלים העושים שימוש במנועים ישנים בני שתי פעימות נפוץ במיוחד באסיה. העיר כלכותה שבהודו מדגימה את הבעיה, כלכותה היא עיר צפופה, ענייה ועמוסה בכלי רכב דו-גלגליים וריקשות הפולטות לאוויר מזהמים רבים. מזהמים אלו גרמו לתחלואה גבוהה, הכוללת מחלות ריאה, לב, סרטן, כליות וכבד. עקב המצב הכלכלי, כלי רכב הישנים משופצים וחוזרים לכבישים כל עוד הם מסוגלים לנוע, למרות תחזוקה לקויה ושימוש בטכנולוגיות ישנות שגורמות לפליטה גבוהה של מזהמים. עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בהודו נגד הזיהום מכלי הרכב ונזקי הבריאות החמורים שהוא גרם הובילה לצו שאסר שימוש בכלי רכב ישנים ובכלי רכב קלים מזהמים שנוצרו לפני שנת 1993. ב – 1.8.2009 המשטרה בכלכותה החלה להוציא את הצו השיפוטי לפועל, תפסה כלי רכב מזהמים שנעו על הכבישים וגרמה לרבים להימנע מלעשות שימוש בכלי הרכב שבבעלותם. הצו השיפוטי ואכיפתו היו צעד חריף ונועז שפגע בתנועתם של מיליוני אנשים, שהחלו לסבול מתורים ארוכים בתחבורה הציבורית בתנאי חום ולחות מעיקים.

הצעד הקיצוני שנערך בכלכותה הוחל על אוטובוסים פרטיים ומוניות ישנים, אך הנפגעים הרבים ביותר ממנו היו מפעילי צי עירוני של 65,000 ריקשות ממונעות, שלמעלה מ – 95% מהם נדרשו לחדול מעיסוקם, או להסב את רכביהם להנעה בגז. צעד זה גרם לשיפור יחסי ניכר באיכות האוויר במרכז העיר ולהורדת רמות הפחמן הדו-החמצני, הפחמן החד-חמצני והחלקיקים הקטנים – שרמתם צנחה מייד בשיעור של למעלה מ- 50%, והמחישה את התוצאות המעשיות של השימוש המוגזם בריבוי כלי רכב מזהמים.

מכיוון שרוכבי אופנועים וקטנועים רבים סבורים כי הם נעים באמצעי ידידותי לסביבה כדאי להעמיד עובדות על מכונן:

* בשל משקלם היחסי הנמוך של מרבית הקטנועים והאופנועים ביחס למטען שהם נושאים, צריכת הדלק שלהם יעילה הרבה יותר לעומת צריכת הדלק של מכוניות. קטנוע יכול לנוע בצריכת דלק של כ – 25 קילומטרים לליטר בזמן שמכונית צורכת סדר גודל של כ – 10 קילומטרים לליטר. פליטת גזי חממה, ובעיקר CO2 נמצאת ביחס ישר לצריכת הדלק ולכן פליטות גזי החממה מהקטנועים והאופנועים נמוכים ביחס לתפוקה שהם מספקים.

* אופנועים וקטנועים כבדים וחדשים יחסית, ובדרך כלל אלו שנפח המנוע שלהם עולה על 250 סמ”ק, עושים שימוש במנועים בעלי ארבע פעימות וחלקם מגיע לרמות זיהום תחרותיות לאלו של מכוניות. חלק מכלי הרכב הדו-גלגליים אינו מתחרה במכוניות ברמות זיהום אוויר, משום שהתקינה בעולם התייחסה אליהם בסלחנות יחסית והם לא כוללים מערכות עזר המותקנות במכוניות. יצרני כל הרכב הדו-גלגליים לא מיהרו ליזום שינויים והוספת מערכות להפחתת זיהום אוויר, כאשר אלו היו מכבידים וגרמו לייקור מוצריהם.

* הסוכנות להגנת הסביבה בארצות הברית בחנה פליטות מזהמים ממספר כלי רכב דו-גלגליים. אחד מהם היה אופנוע דגם “ימאה YZR R6” – אופנוע כבד עם נפח מנוע של 599 סמ”ק ומנוע 4 פעימות. נמצא כי הוא פלט 4.19 גרם פחמימנים למייל, וזאת בהשוואה לרכב שטח מדגם “דודג’ דוראנג'” אשר פלט 0.73 גרם פחמימנים למייל. תקנות חדשות החמירו את תקני הזיהום לכלי רכב דו-גלגליים בארצות הברית, אך הם עדיין גבוהים בהשוואה לתקני זיהום ממכוניות.

 * מרבית כלי הרכב הדו-גלגליים שנפח המנוע שלהם בסביבות 50 סמ”ק וחלק מכלי הרכב הדו-גלגליים שנפח המנוע שלהם בסביבות 125 סמ”ק ואף יותר, עושה שימוש במנועים מסורתיים של שתי פעימות, הפולטים לאוויר מזהמים שונים ברמות יחסיות גבוהות. בין מזהמים אלו בולטים חומצות חנקן  ופחמימנים – התורמים ליצירת ערפיח. הערפיח גורם למחלות רבות, ובפרט מחלות נשימה וסרטן ולמוות מוקדם.

* בשנת 2005 נערך בשוויץ מחקר שבחן 8 דגמים של אופנועים וקטנועים, חלקם בעלי מנועים קלים של 2 פעימות וחלקם בעלי מנועים כבדים יותר של 4 פעימות. המחקר גילה כי הם פולטים כמויות גבוהות ביותר של חומצות חנקן בהשוואה למכוניות ומשאיות, ולמעלה מחצי נכשלו בעמידה בתקנים החוקיים לפליטות מכלי רכב דו-גלגליים. המחקר השוויצרי זכה לפרסום ולתהודה עולמית בקרב מומחי איכות הסביבה ומומחי תקינת זיהום אוויר מכלי רכב.

* באופן כללי רמת השחיקה של המנועים בכלי הרכב הדו-גלגליים, ובפרט אלו בעלי מנועי 2 פעימות, גבוהה יותר מזו של כלי רכב בעלי ארבעה גלגלים. כאשר המנועים אינם זוכים לתחזוקה שוטפת ראויה, רמות המזהמים הנפלטים מהם עולות ועוברות את תקני הזיהום.

סיכומו של דבר, כלי הרכב הדו-גלגליים חסכוניים יחסית בצריכת אנרגיה ובפליטת CO2, אך חלקם, ובמיוחד הדגמים הישנים, פולטים לאוויר רמות גבוהות של גזים מזהמים המזיקים לבריאות. בעבר, תקני הזיהום בעולם התייחסו לכלי הרכב הדו-גלגליים המנועיים בסלחנות יחסית, אך בשנים האחרונות מגמה זו השתנתה ובהדרגה התקנים מוחמרים. יש להתייחס באופן שונה לכלי רכב דו-גלגליים ישנים לא רק בשל טכנולוגיות מיושנות אלא גם עקב בלאי המשפיע באופן ניכר יותר על הזיהום הנפלט מערכות ההנעה של כלי רכב אלו, ובפרט על השימוש במנועי 2 פעימות.

מקורות וחומר לעיון:

Motorcycles, scooters big polluters, Andrew Meeson, Toronto Star, 29.8.2008

Calcutta’s Clean Air Slowdown, Subir Bhaumik, BBC Calcutta 6.8.09

Horrendous Journalism: Scooters Pollute More than Hummers. Hank Green, 4.12.2009

2009 Market Share Over 35 percent – KYMCO Israel Agency Rewrite the record, 6.7.2009

Small Engine Rule to Bring Big Emissions Cuts, United State, Environmental Protection Agency, 17.4.2007

 

Leave a Reply