תחזית מזג התנועה

פרסום מידע המתייחס לחיזוי מצב התנועה עשוי לווסת את השימוש בדרכים.

 השירות המטאורולוגי בישראל הוא יחידת שירות במשרד התחבורה המספקת לציבור נתונים ותחזיות בנוגע למזג האוויר. שירות זה סמוך למשרד התחבורה משום שהמניע ההיסטורי העיקרי להקמתו היה הספקת שירותי חיזוי מזג אוויר לתעופה האווירית. תחזיות מזג האוויר מפורסמות לציבור הרחב והן מעניינות עסקים ואזרחים רבים. מזג האוויר מעניין בין השאר את שירותי התעופה, הספנות והדייג, חקלאים המתכננים מועדי עיבוד חקלאי התלויים במזג האוויר, עקרי בית המתכננים לתלות כבסים, חובבי שיט או גלישה המבקשים לברר את מצב הרוח והגלים, ואזרחים רבים המבקשים לתכנן מטלות פרוזאיות כמו בחירת סגנון לבוש, נסיעות או טיולים.

בעידן שקדם להולדת מדעי מזג האוויר, ניבוי מזג האוויר העתידי יוחס לאלים ונמסר על ידי נביאים, שמאנים, חוזי עתידות או יודעי חוכמות הנסתר. כיום מדעי חיזוי מזג האוויר מפותחים ומסוגלים לספק רמות חיזוי גבוהות לעתיד של מספר ימים על סמך נתונים רבים, שחלקם נאסף מהחלל, ורמות חיזוי במידת ודאות גבוהה ביותר על סמך מפות נתונים הערוכות לטווחים של שעות ספורות. חיזוי מזג אוויר אינו דבר של מה בכך, והוא מבוסס על הזנת נתוני מזג אוויר קיימים למודלים מתמטיים מורכבים הצופים דינאמיקה עתידית של זרמים. המונח המפורסם “אפקט הפרפר” יוחס במקור לחיזוי מטאורולוגי, כאשר נטען כי נפנוף כנפי פרפר עשוי לחולל השפעות מהותיות על מזג האוויר, והוא ממחיש את המורכבות והקושי של חיזוי עתיד המורכב מאין ספור רגישויות לכאורה זניחות.

על סמך מדעי מזג האוויר והתחזיות המפורסמות לציבור הרחב, אנשים רבים נהנים כיום מיכולת משופרת לתכנן את שגרת יומם, ומשקים נהנים מיכולת משופרת לכלכל בתבונה את צעדיהם ועסקיהם. אם בימינו תחזית מזג האוויר היא עניין פשוט וברור שיעילותו לציבור הרחב מובנת מאליה, עולה הרעיון לערוך ולפרסם תחזיות דומות של “מזג התנועה”?

מספר נקודות עשויות לחדד את השאלה, מדוע לא נערכות ומפורסמות תחזיות תנועה?

מידע כאמצעי חשוב לניהול ביקוש והיצע תנועה

עיקרה של מערכת הדרכים, ואף מערכות התחבורה הציבורית, הן מערכות סבילות, הכפופות לבחירתם של עוברי הדרכים העושים ברשת הדרכים הציבורית שימוש במרחב ובזמן כחפצם. בחירתם של עוברי הדרכים אינה מובילה לשימוש מיטבי בתשתיות הדרכים ובתחבורה הציבורית, והדבר ניכר בשעות ובמקומות מוגדרים הסובלים מגודש, לעומת מקומות ותקופות אחרים בהם כלל לא נעשה שימוש בדרכים. 

למרות שהשימוש ברשת הדרכים הציבוריות אינו מנוהל על ידי מערכת הנהלה וויסות מרכזיים או הירארכיים, מתקיימים במערכת הדרכים ניהול וויסות עצמיים. עוברי הדרכים לומדים להכיר את נקודות התורפה והחולשות של המערכת מחד ואת יתרונותיה מאידך, ומסגלים באופן טבעי התנהגות שתוצאתה ויסות השימוש במערכת הדרכים. יוממים הסובלים מגודש קבוע בדרכים מסגלים בתגובה הרגלים משתנים, כמו שינוי שעות הנסיעה, מעבר לדרכים דלילות יותר בתנועה, שינוי אופני נסיעה מתחבורה פרטית לציבורית, או להיפך, מעבר לשימוש באופניים, ובטווח הארוך אף העתקת מקומות מגורים או מקומות עבודה.

הניהול והויסות העצמיים של השימוש ברשתות הדרכים ישופרו אם משתמשי הדרכים יפעלו באווירה וסביבה התומכות ביכולתם לווסת את השימוש. במקומות בהם עומדת למשתמשי הדרכים דרגה גבוהה של גמישות בהליכי קבלת החלטות הנוגעות לבחירת שעות עבודה, שעות לימודים, או בחירה בין מקומות גיאוגרפיים שונים לקבלת שירותים, ישופר הויסות העצמי של השימוש בדרכים. אמצעי נוסף שעשוי לתרום לבחירה מושכלת של משתמשי הדרכים הוא ידע אמין ומועיל בנוגע לתנאי הדרכים.

בעידן שבו קיימות מערכות משוכללות, זמינות, ניידות וזולות יחסית של מידע ותקשורת ניתן לשפר את המידע המסופק למשתמשי הדרכים הן מבעוד מועד והן בזמן אמיתי, כדי שישכילו לשפר את הויסות העצמי של השימוש בדרכים. מערכות מסוג זה קיימות ופועלות במקומות ומגזרים שונים והן תורמות לויסות התנועה בדרכים. מידע בנוגע לתנועה בדרכים מפורסם בשעות הגודש בחלק מרשתות הטלביזיה והרדיו, המשדרים את המידע בזמן אמיתי לכלי רכב, שברובם נמצאים מקלטי רדיו. נתונים על מצב התנועה ניתן לשאוב מאתרי אינטרנט המציגים מידע מדיווחים של עוברי אורח, ממשטרת התנועה, ממרכזי בקרת תנועה מקומיים או ממצלמות תנועה הפרוסות על חלק מהכבישים. ציי רכב שונים – כמו ציי תחנות מוניות, ציי חברות הובלה ולוגיסטיקה או מפעילי תחבורה ציבורית – מקיימים רשתות תקשורת פנימיות, בהם מועבר ומוחלף מידע הנוגע לתנועה בדרכים.

מערכת מרכזית לחיזוי תנועה יכולה לאסוף ולרכז נתונים אודות התנועה בדרכים מהמערכות השונות הפועלות וקיימות, וממערכות שיטתיות נוספות, כמו תמונות לווין או תצלומי אוויר, רשתות קשר וטלפוניים אלחוטיים, או מערכות ניטור ובקרת תנועה קיימות וחדשות. המידע המגיע ממקורות שונים למערכת עיבוד מרכזית, יכול לעבור ניתוח עם גורמים נוספים כמו תחזיות מזג אוויר, ולספק הן מפות מצב תנועה בזמן אמיתי והן תחזיות תנועה עתידיות לפרקי זמן שונים.

תועלת מרובה בהפצת מידע אודות תנועה

מחקרים שונים שנערכו בעולם מעריכים כי עלות הגודש במדינות המפותחות היא בשיעור של 1% – 3% מהתוצר המקומי. בישראל, הועדה למיסוי ירוק העריכה כי עלות הצפיפות מכלי רכב פרטיים למשק היא בשיעור של 1.92% מהתוצר. העלות הגבוהה של הגודש בדרכים מצדיקה השקעות נכבדות בשיפור ניהול הביקושים והיצע הדרכים, הן כאמצעי להפחתת נזקי הגודש והן כאמצעי שעשוי לחסוך הוצאות גבוהות של סלילת דרכים ופיתוח אמצעי תחבורה ציבורית חדשים. השקעות בניהול “חכם” של הדרכים עשויות להיות זולות ומועילות הרבה יותר מהקמת תשתיות חדשות ויקרות, הן לאזרחים, הן למשק הכלכלי והן לאוצר המדינה. זמינות של אמצעי תקשורת ניידים ויישומי מיפוי מתקדמים, כמו מערכת ניווט לוויני ותוכנות ניווט, עשויים להקל על הפצת המידע מראש ובזמן אמיתי.

התמודדות עם קשיי חיזוי וניבוי תנועה אנושית

לפיזיקאי הדני נילס בוהר מיוחסת האמרה הצינית: “ניבוי מסובך מאוד במיוחד בקשר לעתיד”. עריכת תחזיות קשה ומורכבת, ואם קשה לחזות מזג אוויר, הרגיש לשינויים קלים ולגורמים מורכבים, קשה שבעתיים לחזות תנועה בדרכים המשתנה על ידי התנהגות אנושית. בעיה נוספת הקשורה לתחזיות תנועה היא שפרסום התחזיות עצמן מציב מטרה בעלת סתירה פנימית, שהרי הוא נועד להשפיע על משתמשי הדרכים לשנות את תוכניותיהם, כלומר לנהוג בניגוד לחזוי כדי לווסת גודש צפוי.

למרות הקשיים הנזכרים לעיל, עשויה להיות תרומה חשובה לפרסום תחזיות תנועה בדרכים.

* פרסום תחזיות תנועה בזמן אמיתי או תחזית קצרות לטווח של מספר שעות עשוי לספק תמונה בעלת מהימנות גבוהה, ולגרום לויסות מיידי של גודש תנועה, אם משום שחלק מאלו המתכננים לצאת לדרך ימנעו מכך בכלל, או ידחו את היציאה למועד שבו הכבישים פנויים, ואם משום שחלק ממשתמשי הדרכים ישנו את מסלולי נסיעתם ובכך יתרמו לויסות תנועה, או הפנייתה לדרכים פנויות.

* חרף אי הודאות הכרוכה בעתיד, קיימות מראש ציפיות ותוכניות שיכולות לשמש עוגנים סטטיסטיים יציבים יחסית לתחזיות תנועה. כך לדוגמא, הרגלי נסיעות לחיק הטבע וגודש שגרתי בדרכים הנובע מכך בימי שבתות, חגים וחופשות, יכולים להעיד על הצפוי בעתיד בתקופות דומות. מסלול ביקור מתוכנן של אישיות חשובה, הגורם לסגירת צירי תנועה יכול לשמש בסיס יציב לתחזיות ותוכניות עתידיות. ידיעה מראש על אירועים רבי משתתפים במקומות מסוימים, כמו אירועי ספורט, תרבות או בידור יכולה לשמש אמצעי לחיזוי גודש תנועה באזורים האירועים. תקופות של חופשות מרוכזות, שבהם ציבור רב אינו יומם לעבודה עשויות להעיד על תחזיות לשפל בתנועת היוממים בדרכים. כך גם מידע מראש על עבודות אחזקת כבישים או אמצעי תחבורה ציבורית עשוי להתריע על מכשולים צפויים. הזרמת והנגשת מידע צפוי מראש לציבור רחב עשוי לגרום לחלק מהציבור לעשות שימוש במידע זה בעת עריכת תוכניות נסיעה שונות ולתרום לויסות התנועה.

* בעיות חיזוי הנובעות מכך שהגורמים המודעים לתחזיות עושים בהם שימוש ובכך הופכים את התחזיות לנבואות המבקשות להגשים עצמן, או לשבש תחזיות מוקדמות, קיימות בסוגי תחזיות מורכבות אחרות, כמו תחזיות כלכליות של תנודות ביקוש והיצע בשווקי סחורות או בשווקי הון. למרות הקשיים הרבים, מודלים מתמטיים וסטטיסטיים מתוחכמים מנסים לנבא את הבלתי אפשרי למטרות השקעות בשווקים. כאשר כל השחקנים עושים שימוש בכלים מתוחכמים עלול להתרחש מצב של קריסת מערכות מהירה, אך בדרך כלל התוצאה תהיה שכלול וויסות הפעילות.

סיכומו של דבר, תחזיות “מזג תנועה” שיטתיות, נגישות ומפורסמות עשויות להוסיף תבונה לאופן שבו מנוהל השימוש בדרכים, ובעלות זולה יחסית ניתן לחסוך עלויות גודש יקרות וצורך בסלילת דרכים חדשות. ענקית המחשבים העולמית IBM היא אחת החברות הפועלות בתחום הפיתוח וההטמעה של מערכות תחבורה תבוניות, ובהן גם מערכות לחיזוי מצב תנועה. מומחי החברה סבורים כי באמצעות מודלים משוכללים ניתן לחזות מראש גודש תנועה ועל ידי תחזיות מסוג זה לווסת ולשפר את רמת השירות בכבישים.

מקורות וחומר לעיון:

דו”ח הועדה הבין-משרדית למיסוי “ירוק”

תכנון נסיעות בעזרת האינטרנט

h IBM Scientists Use Analytics to Break Traffic Gridlock With Personalized Trip Information, Washington, 25.2.2010

Leave a Reply