בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן

הבחירה הצרכנית בין נסיעה ברכב פרטי לנסיעה באוטובוס מורכבת משיקולים שונים, השוואה בין ההוצאה הכספית הישירה הנדרשת לשתי החלופות היא אחד השיקולים החשובים. מה מעלה ניתוח השוואתי בין שתי החלופות?

בחירה אישית בין נסיעה ברכב פרטי לנסיעה באוטובוס מורכבת משיקולים שונים, ובהם המשך הצפוי של זמן המסע הכולל בשתי החלופות המתחרות, עלויות חניה, אפשרויות ניצול הזמן במהלך הנסיעה והנוחות וההנאה מהמסע. אחד השיקולים החשובים בבחירה מסוג זה הוא נטל ההוצאות הכספיות הישירות שצרכן התחבורה נדרש להוציא מכיסו בשתי החלופות שביניהם עליו לבחור.

כדי להשוות בין עלות הנסיעה לצרכן העושה שימוש ברכב פרטי לבין עלות הנסיעה לצרכן העושה שימוש בתחבורת אוטובוסים ציבורית, יש לבדוק כל מקרה לנסיבותיו. על הניתוח ההשוואתי הנכון והמדויק משפיעים מסלול הנסיעה הנתון, קווי האוטובוס הזמינים במסלול הנדרש, דגם הרכב הפרטי שעשוי לבצע את הנסיעה ומספר הנוסעים. כדי לערוך ניתוח כללי נדרש להתייחס לנסיבות ממוצעות ואופייניות, המספקות תמונה כללית של סדרי הגודל של ההוצאות הנתונות להשוואה. סדרי גודל אלו עשויים לספק מידע כללי ולחדד את ניתוח הנסיבות התומכות בהעדפת ברירה אחת על פני השנייה. מכנה משותף לצורך ניתוח השוואתי הוא עלות נסיעה של קילומטר/נוסע בכל אחת מהחלופות.

כדי לבחון עלות טיפוסית סבירה של קילומטר/נוסע ברכב פרטי, נתייחס למכונית משפחתית חדשה, שעלותה 120,000 שקלים חדשים, בעלת 5 מקומות ישיבה. צריכת הדלק הממוצעת של המכונית שנלקחה בחשבון היא 11 קילומטרים לליטר, ועלות הדלק 7 שקלים חדשים לליטר. הנסועה השנתית של המכונית היא 16,000 קילומטרים.

עלות הנסיעה בכלי הרכב הטיפוסי לקילומטר היא קרוב ל– 2 שקלים חדשים לפי דגם החישוב המפורט:

סעיף ההוצאה

העלות השנתית

הוצאה לקילומטר

חלק יחסי

 

 

 

 

החזר הון, ירידת ערך שנתית

12,000 ש”ח

75 אגורות

40%

דלק

10,182 ש”ח

64 אגורות

34%

ביטוחים

3,700 ש”ח

23 אגורות

12%

אחזקה

2,700 ש”ח

17 אגורות

9%

אגרת רישוי

1,500 ש”ח

9 אגורות

5%

סיכום:

30,082 ש”ח

1.88 ש”ח

100%

סדר הגודל של כ 2 שקלים חדשים לקילומטר נותר גם לגבי משק בית צנוע יותר המסתפק במכונית משומשת שעלותה כ – 50,000 שקלים חדשים, ובנסועה שנתית נמוכה יותר של 13,000 קילומטרים. החזר ההון וירידת הערך של מכונית משומשת נמוכה יחסית, אך מנגד עלות האחזקה שלה גבוהה יותר. בהתחשב בחלוקת העלות השנתית המצטברת הנמוכה יותר במספר קילומטרים שנתי נמוך יחסית מתקבל ערך עלות נסיעה לקילומטר קרוב לערך של בעל הרכב החדש, כפי שיודגם:

סעיף ההוצאה

העלות השנתית

הוצאה לקילומטר

חלק יחסי

 

 

 

 

החזר הון, ירידת ערך שנתית

5,000 ש”ח

38 אגורות

22%

דלק

9,100 ש”ח

70 אגורות

39%

ביטוחים

3,600 ש”ח

28 אגורות

17%

אחזקה

4,000 ש”ח

31 אגורות

16%

אגרת רישוי

1,500 ש”ח

11 אגורות

6%

סיכום:

23,100 ש”ח

1.78 ש”ח

100%

כאשר מבקשים להשוות את עלות הנסיעה ברכב פרטי לעלות הנסיעה באוטובוס יש לערוך חישוב של עלות הנסיעה לנוסע, משום שבאוטובוס כל נוסע נדרש לרכוש כרטיס אישי, ואילו ברכב הפרטי ההוצאה לקילומטר עשויה להתחלק בין מספר נוסעים. מספר הנוסעים הוא גורם השוואתי בעל משקל נכבד ביותר.

בדוגמא שלהלן, ובהנחה שכל קילומטר נסיעה ברכב פרטי עולה 1.88 שקלים חדשים, הרי עלות זו היא לנהג הנוסע לבדו, אך כאשר ינועו ברכב מספר נוסעים העלות נחלקת ביניהם. העלות לקילומטר/נוסע פוחתת ככל שמספר הנוסעים גדול יותר כפי שיודגם:

מספר הנוסעים

עלות לקילומטר נוסע

1

1.88 ש”ח

2

94 אגורות

3

63 אגורות

4

47 אגורות

5

38 אגורות

בהקשר זה ראוי להזכיר כי בעלי רכב רבים מחזיקים רכב משום שהוא נתפס בעיניהם כאילוץ חיוני, בין משום שהם נדרשים לו לצורכי עבודה, בין לצורכי נסיעות שאין להם תחליף ראוי בעיניהם באמצעות תחבורה ציבורית, ובין מטעמים חברתיים ורגשיים. בעלי רכב רבים הבוחנים חלופה של נסיעה בתחבורה ציבורית נוטים לקחת בחשבון רק את מרכיב הדלק הנצרך במהלך נסיעה בתחבורה הפרטית, על בסיס ההנחה כי את הרכב רכשו ממילא וההוצאות הקבועות, כמו ירידת ערך, רישוי וביטוחים הן אילוץ קיים.

על בסיס המידע של עלות קילומטר/נוסע בתחבורה פרטית ניתן להשוות היכן ובאילו תנאים התחבורה הציבורית תחרותית לעלויות הישירות של הנוסע בתחבורה הפרטית.

ניתוח העלות לקילומטר/נוסע בקווי האוטובוסים הבינעירוניים הראשיים בישראל במרץ 2011 מראה כי בקווים אלו זול יותר לנוע באמצעות אוטובוסים מאשר בכלי רכב פרטיים, גם כאשר הרכב הפרטי נוסע בתפוסה של 5 נוסעים. מספר דוגמאות לנסיעות בין עירוניות באוטובוסים ידגימו את העלות:

קו הנסיעה

אורך הנסיעה

מחיר כרטיס

עלות לקילומטר/נוסע

 

 

 

 

תחנה מרכזית ת”א – מרכזית המפרץ חיפה

100.7 ק”מ

35.5 ש”ח

35 אג’

תחנה מרכזית ת”א – תחנה מרכזית ירושלים

61 ק”מ

20 ש”ח

33 אג’

תחנה מרכזית חיפה – תחנה מרכזית ירושלים

148 ק”מ

45 ש”ח

30 אג’

תחנה מרכזית ת”א – תחנה מרכזית אילת

345 ק”מ

75 ש”ח

22 אג’

תחנה מרכזית ת”א – תחנה מרכזית באר שבע

115 ק”מ

16.5 ש”ח

14 אג’

בנסיעות פחות מבוקשות באזור ערי שדה המחירים לקילומטר/נוסע עולים, אך הם בדרך כלל תחרותיים בהשוואה לנסיעה ברכב פרטי עם נהג ונוסע נוסף, כפי שיודגם:

           

קו הנסיעה

אורך הנסיעה

מחיר כרטיס

עלות לקילומטר/נוסע

 

 

 

 

תחנה מרכזית נתניה – צומת השרון

4.8 ק”מ

8.8 ש”ח

1.83 ש”ח

תחנה מרכזית נתניה – צ. גבעת אולגה

14.6 ק”מ

11.3 ש”ח

77 אג’

תחנה מרכזית עפולה – תחנה מרכזית טבריה

45.4 ק”מ

24.5 ש”ח

54 אג’

תחנה מרכזית באר שבע – צומת שדה בוקר

48.9 ק”מ

24.5 ש”ח

50 אג’

תחנה מרכזית קריית שמונה – קיבוץ דן

21.2 ק”מ

9.8 ש”ח

46 אג’

תחנה מרכזית באר שבע – מרכז שדרות

56.1 ק”מ

15 ש”ח

27 אג’

המצב שונה לגמרי כאשר מדובר בנסיעות קצרות טווח ובנסיעות עירוניות. לנסיעות עירוניות וקצרות יש תעריף מינימאלי בין אם הנוסע יורד אחרי תחנה בודדה ובין אם נסע מספר תחנות. לכן ככל שהנסיעה קצרה יותר העלות לקילומטר/נוסע גבוהה והתחבורה הציבורית מתקשה להתחרות בתחבורה הפרטית, כפי שיודגם:

קו הנסיעה

אורך הנסיעה

מחיר כרטיס

עלות לקילומטר/נוסע

 

 

 

 

תחנה מרכזית תל אביב – אבו כביר

3.6 ק”מ

6 ש”ח

1.67 ש”ח

תחנה מרכזית תל אביב – מתחם ארלוזורוב

5.1 ק”מ

6 ש”ח

1.18 ש”ח

תחנה מרכזית תל אביב – אוניברסיטת ת”א

10 ק”מ

6 ש”ח

60 אג’

תחנה מרכזית ירושלים – מחנה יהודה

1.4 ק”מ

6.4 ש”ח

4.57 ש”ח

תחנה מרכזית ירושלים – מרכז העיר

2.7 ק”מ

6.4 ש”ח

2.4 ש”ח

מרכזית חוף הכרמל חיפה –מת”ם

2.8 ק”מ

6.4 ש”ח

2.29 ש”ח

מרכזית המפרץ חיפה – מרכז חורב

11.1 ק”מ

6.4 ש”ח

58 אג’

תחנה מרכזית באר שבע – העיר העתיקה

7 ק”מ

4.1 ש”ח

59 אג’

סיכומו של דבר:

* תעריפי הנסיעה בקווי האוטובוסים הבינעירוניים המרכזיים בישראל, במרץ 2011, זולים בתחשיב של קילומטר/נוסע מנסיעה בתחבורה פרטית גם כאשר הרכב הפרטי נוסע בתפוסה מלאה.

* המצב שונה כשמדובר בנסיעות בקווי אוטובוסים עירוניים – שם עלות תחבורת האוטובוסים הציבורית מתקשה להתחרות בתחבורה הפרטית, במיוחד בנסיעות קצרות, גם כאשר נהג בודד עושה שימוש ברכבו.

* בנסיעות לטווחים בינוניים באזורי ערים בינוניות, עיירות וכפרים תעריפי הנסיעה באוטובוסים לקילומטר/נוסע קרובים לתעריפי נסיעה של קילומטר/נוסע בתחבורה פרטית כאשר משתמשים ברכב נהג ונוסע נוסף.

מקורות וחומר לעיון:

פורטל קווי תחבורה בישראל, משרד התחבורה 

Leave a Reply