כלי רכב אוטונומיים – שינוי כללי המשחק

כלי רכב אוטונומיים הגיעו לבשלות טכנולוגית, וכוחם לשנות את התנועה הקרקעית נושא בשורות חיוביות בצד סכנות. השתלבותם המעשית של כלי רכב אוטונומיים על הכבישים מתקדמת בצעדים מהוססים, אך נראים ניצנים לשינוי כללי המשחק.

בשנים האחרונות מתפתחות במקומות שונים בעולם טכנולוגיות להפעלה בטוחה של כלי רכב אוטונומיים, המסוגלים לנוע בבטחה גם על דרכים דלילות וגם על כבישים עמוסים ללא ניהוג אנושי. פיתוחים אלו זכו לעידוד וקידום על ידי סוכנות מיזמי מחקר ביטחוני בארצות הברית, מחלקת התחבורה בממשל ארצות הברית, מוסדות אקדמיים, מרבית תאגידי הרכב בעולם וחברות טכנולוגיה עילית, שבין הבולטות בהן ניתן לציין חברות המרכזות הון וידע רב – “גוגל” ו-“טסלה מוטורס”.

כלי הרכב האוטונומיים מסוגלים להתנהל ללא מגע אנושי על בסיס מידע שהם מלקטים על הסביבה בה הם נמצאים מחיישנים שונים ומתקשורת אלחוטית. מידע זה כולל מידע הן על הסביבה הסמוכה לכלי הרכב – לצורך מתן פקודות נסיעה נקודתיות וטקטיות,  והן מידע על סביבה רחוקה יותר – לצורך קבלת החלטות “אסטרטגיות”, כמו בחירת מסלולי נסיעה או תזמון הנסיעה. המידע כולל נתונים סביבתיים פיזיים על עצמים קרובים שכלי הרכב עלולים להיתקל ולפגוע בהם ועל מכשולים שונים. מערכות תקשורת המשולבות בכלי רכב אוטונומיים יכולים להזין את כלי הרכב במידע על תנועת כלי רכב רבים הפזורים על רשת נתונה.

כלי הרכב האוטונומיים בעלי פוטנציאל מבטיח לשיפורים מהפכניים וחסרי תקדים בעולם התחבורה המוכר כיום.

* בטיחות – הזנה שיטתית של מידע אובייקטיבי למחשבים השולטים או מבקרים תנועה של כלי רכב עשויה למנוע מכלי רכב להתנגש בעצמים הנתונים בסביבתם, ובהם בכלי רכב או הולכי רגל סמוכים, ולשפר את הבטיחות בדרכים. הנהגים הרובוטיים לעומת האנושיים חסינים מפני כשלים כמו עייפות, הסחת דעת, חוסר ריכוז או נהיגה בהשפעת סמים ואלכוהול.

* יעילות – המידע המוזן למחשבים בכלי הרכב עשוי לשכלל את יעילות זרימת התנועה על הכבישים, כתוצאה מהקטנת מקדמי מרחקי הבטיחות ששומרים נהגים אנושיים, או שיפור הכושר של כלי רכב שונים להשתלב בבטיחות לתוך זרמי תנועה קיימים, לצאת מתוכם, או לעקוף אותם. מידע שוטף ואוטומטי אודות עומסי תנועה או פקקי תנועה על מסלולי תנועה מתוכננים עשוי להסיט ולווסת תנועה בין מסלולים חלופיים ולהביא לניצול מיטבי של התשתיות הקיימות.

נסיעה במכונית הנוהגת בעצמה, תפנה לנהגים זמן וחירות מעיסוק בנהיגה לעיסוקים שונים, מהנים או מועילים יותר.

תחבורה יעילה עשויה להשפיע באופן חיובי על הקטנת ההשפעות הסביבתיות השליליות של התחבורה ועל חסכון בצריכת משאבים כמו דלקים ושמנים, או חסכון בצריכת קרקע על ידי צרכני תחבורה רבים, שיוכלו למצוא תחליף מספק לכלי רכב פרטיים על ידי שימוש משותף בצי כלי רכב אוטונומיים זמינים.

* שוויון – כלי רכב אוטונומיים עשויים לספק אמצעי תחבורה אישיים לאנשים שכיום אינם יכולים לרכוש רישיון נהיגה עקב מגבלות גיל, בריאות או מחסור באמצעים. כלי רכב אוטונומיים יכולים לפעול כמוניות ללא נהג, ולהוזיל את מחיר התחבורה הציבורית האישית לציבור רחב.

למרות היתרונות הפוטנציאליים שמציע שימוש שיטתי ונרחב בכלי רכב אוטונומיים, ולמרות שהוכחה היתכנות טכנולוגית של כלי רכב אלו, השתלבותם המעשית על כבישי העולם נעשית בהיסוס ודשדוש. ההססנות נובעת מחסרונות וחששות שראויים לעלות על שולחנות דיון ציבוריים, על מנת שיגובשו פשרות מוסכמות ומעשיות בכל הקשור לשינוי כללי המשחק כתוצאה משילוב כלי רכב אוטונומיים. נסקור חלק מחששות אלו:

בטיחות – הניסויים שנערכו בכלי רכב אוטונומיים הוכיחו לאורך קילומטרים רבים, בעונות שונות של השנה ובסביבות נסיעה שונות כי כלי רכב אלו מסוגלים לנוע בבטיחות שאינה נופלת מזו שמספקים נהגים אנושיים. הטמעת מערכות אוטונומיות בקנה מידה רחב היקף ובחינת יחסי הגומלין ביניהם עדיין לא נוסתה, ועדיין קיימים חששות כי שינוי רחב היקף יעורר בעיות בטיחות.

ביטחון – כל מערכת טכנולוגית עלולה לשמש כר לשימושים חיוביים, אך גם שליליים. האופן שבו נעשה שימוש במערכות תלוי בשיקול הדעת של בני האנוש המנצלים אותן ולאו דווקא בבסיס הטכנולוגי לפיהן הן בנויות. מערכות חדשות עלולות לעורר שימושים יצירתיים לטוב ולרע שקשה לצפות את כולם מראש, אך קיימים חששות מפני שימוש במכוניות נפץ רובוטיות, או חדירה של פצחנים למערכות רכב ממוחשבות לכריית מידע פרטי, או שליטה בכלי רכב של אחרים.

פגיעה בפרטיות – הסתמכות על מערכות אוטונומיות ורובוטיות דורשת עריכת בדיקות טכניות שיטתיות למעקב אחר תפעול המערכות בכל אחד מכלי הרכב, למען שמירה על ביטחון ועל בטיחות המשתמשים. תקלה בכלי רכב אחד כתוצאה מכשל טכני עלולה לגרום נזקים לאחרים ולפגום באמון שהמערכות האוטונומיות צריכות לבנות. מכאן גם שחייב להיות מעקב שוטף של גוף מפקח אחר המערכות ותקינותן. מעקב זה, שעשוי לרכז מידע מגוון על מסלולי נסיעה, מקום או מהירות נסיעה של כלי רכב, עלול לשמש אמצעי שיפגע בפרטיות משתמשי כלי הרכב. יצרני המערכות האוטונומיות טוענים כי ניתן באמצעים טכנולוגיים לשמור על סודיות מאגרי המידע, או למחוק מהם מידע רגיש שיש בו פגיעה בפרטיות, אך טיעונים אלו לא מפיגים חששות מפני עיניו של האח האורווליאני הגדול.

יעילות וחיסכון – הפיתוח הטכנולוגי של התחבורה המנועית האנושית ערך מהמאה התשע עשרה ועד ימינו קפיצות דרך רבות במעבר מתחבורה המבוססת על הליכה רגלית ועל חיות ובהמות משק לתחבורה המבוססת על מערכות טכנולוגיות, שהן תוצאה של מלאכת מחשבה ומעשה אנושיים. שיפור יעילות התחבורה הוכיח כי מלבד היצירתיות האנושית לשכלל מערכות קיימת יצירתיות במתיחת גבולות השימוש עד כדי פגיעה ביעילות השימוש בשכלולים, למשל כתוצאה משימוש מופרז במערכות. ראוי שצעדים טכנולוגיים יתקדמו  בשילוב עם חשיבה על בקרה אנושית מפני שימושים מופרזים על ידי משתמשים פרטיים או קבוצתיים. בקרה כזו יכולה להיערך באמצעות גיבוש הסדרים חברתיים וכלכליים באמצעות כללי חקיקה, נוהל, או נורמות התנהגות חברתית.

הטכנולוגיות החדשות עלולות לעורר תגובות חדשות או בלתי צפויות ביחסי הגומלין עם סביבתם. השילוב בין מערכות רובוטיות לבין הולכי רגל אנושיים והעדר קשר עין ושפת גוף בין בני האדם למכוניות הרובוטיות צפוי לעורר מצבים חדשים. לדוגמא, מערכות הבטיחות האוטומטיות בכלי הרכב האוטונומיים עוצרות את כלי הרכב מייד כאשר החיישנים המותקנים בהם מבחינים בהתפרצות של הולכי רגל לנתיב הנסיעה. כאשר הולכי הרגל אנושיים, או חתולי רחוב, יפנימו את העובדה שמערכות הבטיחות מגינות עליהם באופן אוטומטי, ויוסר מלבם חשש מפגיעת כלי רכב, הם עלולים לפתח הרגלים של התפרצות לכבישים ולפגוע בזרימה רציפה ויעילה של תנועה מנועית.

פגיעה באינטרסים מושרשים – כל פיתוח חדשני היוצר הסדרים חדשים, פוגע מטבעו באינטרסים של אלו הנהנים מהסדרים קיימים, ולכן הם צפויים להתנגד להסדרים החדשים ולנסות להכשיל אותם, גם כאשר ההסדרים החדשים טובים מאלו הקיימים. שינויים בתחום שכלול התחבורה מעורבים תמיד בשינוי הסדרים חברתיים ולא רק בשינוי טכנולוגיות. שינויים אלו צריכים להיערך בשילוב עם הסדרים חברתיים היוצרים איזונים חדשים כלפי בעלי האינטרסים המושרשים בשיטות הקיימות.

אחריות – העברת האחריות המשפטית להתרחשות של מקרי תאונות דרכים מידי נהגים רבים לידיהם של מספר חברות המייצרות את כלי הרכב האוטונומיים תחייב מהפכה בהסדרי הביטוח מפני נזקי תאונות דרכים. מהפכה זו דורשת התערבות בהסדרי חקיקה וחוזי ביטוח חדשים, שהתרחשותה דורשת שיתוף פעולה של שחקנים חדשים ושונים, הנדרשים לגבש הסדרים עתידיים ולנסות לצפות אירועים שאין ניסיון רב בקיומם ובהסתברות התרחשותם.

ניצנים לשינוי כללי המשחק

היתרונות והחסרונות המורכבים ואי הודאות הכרוכה בהטמעת כלי רכב אוטונומיים מותירה את העיסוק בנושא לתאגידים עתירי הון המוכנים לקחת את הסיכונים הכרוכים בכך ולסוכנויות ציבוריות.

אחת הדרכים למצוא איזונים בין מערכות התחבורה האוטונומיות החדשניות לבין המציאות הקיימת, היא הקמת מערכות תחבורה ציבורית אוטונומיות. כאשר מקימים ומנהלים מערכות תחבורה ציבוריות יש הצדקה חברתית להעניק להן עדיפות ובלעדיות בנתיבי נסיעה מבודדים, קיים חשש נמוך יותר ממעקב ופגיעה בפרטיות, בהשוואה למעקב אחר מסלולי נסיעה של כלי רכב פרטיים, וניתן בקלות יחסית להפעיל מערכות בקרה טכנולוגית להגנה על בטיחות וביטחון הנוסעים ותקינות המערכות הטכנולוגיות הרובוטיות. למעשה, מספר עשורים פועלים במקומות שונים בעולם מערכות תחבורה מסילתית הפועלות באופן אוטונומי ורובוטי, או בליווי פיקוח אנושי מוגבל. מספר היוזמות לניהול ופיתוח עתידי של תחנות או ציי מוניות רובוטיות מוגבל, אך לאחרונה נמסר כי בבריטניה קיימת יוזמה להפעלת צי תחבורה ציבורית של 100 מכוניות אוטונומיות בעיר מילטון קיינס.

הסוכנות הפדראלית האחראית בארצות הברית על הבטיחות בדרכים מנסה בתקופה האחרונה לקדם מערכות תחבורה אוטונומיות. סוכנות זו אינה מתיימרת לערוך מהפכה כללית, אך היא זיהתה ששילוב מערכות תקשורת והעברת נתונים בין כלי רכב הוא בעל יתרונות ממשיים למניעת תאונות דרכים ושיפור הבטיחות בדרכים. אם כלי הרכב הנעים על הכבישים יהיו מחוברים ברשת תקשורת המשדרת וקולטת נתונים אודות כלי הרכב בסביבתם, מערכות טכנולוגיות עשויות לשמור על מרחקי בטיחות ראויים ולמנוע התנגשויות בין כלי רכב הנתונים בתנועה מנוגדת או מצטלבת. מערכות כאלו מסוגלות להזהיר נהגים מפני סכנות, לסייע להם ובמקרי חירום אף ליטול מידי הנהגים את הפיקוד והנהיגה בכלי הרכב. הסוכנות האמריקאית לבטיחות בדרכים שוקלת להנהיג הוראה המחייבת לשלב מערכות תקשורת בין כלי רכב בייצור כלי רכב חדשים. הוראה כזו אינה מתייחסת לקשרי הגומלין בין הולכי הרגל לבין כלי הרכב, אך היא צעד משמעותי בהטמעת טכנולוגיות נהיגה אוטונומיות וביצירת האמון בין הנהגים לבין מערכות מסוג זה. יש לתת את הדעת לכך שהתכנון של מערכות בטיחות אלו יוצר למעשה הסדר חברתי חדש ומאולץ לנהיגה בכבישים בפיקוח תוכנות מחשב.

מקורות וחומר לעיון 

Tesla enters race to build self-driving car, Rory Carroll, 17.9.2013, Reuters

Welcome to our “science fiction future”, Chris Pleasance, 27.10.2013, Daily Mail

Battery-powered driverless cars will run on the pavements of Britain within TWO YEARS, Adrian Shaw, 27.10.2013, Mirror News

Milton Keynes to Get UK’s First Driverless Car Network, Mark Piggot, 27.10.2013, International Business Times

Google Lobbies Nevada to Allow Self-Driving Cars, John Markoff, 10.5.2011, New York Times

NHTSA May Mandate That New Cars Broadcast Location, Direction and Speed, Terence P. Jeffrey, 19.11.2013, CNSNews.com

 

Leave a Reply