אודות

אתר זה נערך ומנוהל על ידי עודד רוט.

עודד רוט, עורך דין מוסמך משנת 1985, ובעל משרד עצמאי משנת 1991, המטפל בתיקים בתחום המשפט המסחרי.

משנת 1997 מתעניין בנושאי תחבורה, על בסיס חזון לפיו ניתן לקיים שיטת תחבורה בטוחה, יעילה, שוויונית, שווה לכל נפש, נקייה ושקטה לעומת מערכות התחבורה הקיימות. מימוש החזון דורש עידוד, בנייה והטמעה ציבורית של תובנות מדיניות ואינטרסים כלכליים ליצירת והפעלת שיטות תחבורה חדשניות המשלבות אוטומציה ומחשוב בכלי הרכב ובתשתית על מנת שיפעלו כחטיבה מתואמת. במסגרת החזון לייעול מערכות התחבורה, עודד רוט מאמין כי שימוש באמצעי תחבורה אישיים צנועים יועיל לרווחת הכלל, הוא תומך ומשתמש, בין השאר, בתחבורת אופניים.

באפריל 1998 סיים כתיבת רומן ספרותי בשם “פרפר לילה” המכיל את מסגרת חזון התחבורה המשופרת והמכשולים העומדים בדרכו.

במאי 1999 הקים אתר אינטרנט המפרט את חזון התחבורה. החל משנת 2000 אתר זה החל לפעול תחת שם המתחם http://www.transportationet.com ועבר עריכה חדשה בשנת 2006 ובמרץ 2012.

החל משנת 1999 חבר בשני פורומים בינלאומיים המתנהלים ברשת האינטרנט ועוסקים ב-“חדשנות בתחבורה” וב- “מדיניות תחבורה”, מהם למד רבות אודות נושאי תחבורה. כמו כן היה חבר בארגון שנועד לקידום חלופות תחבורה ציבורית מתקדמות.

באוקטובר 2003 הוציא לאור ספר עיוני – “פרשת דרכים, משפט תנועה ותחבורה“, שנכתב במהלך השנים 2000 – 2003, ועוסק בסוגיות בתחום המשפט ומדיניות תחבורה. באותה שנה היה חבר בניסיון ליוזמה של מר משה פלאם וחברים נוספים להקמת מערכת “תחבורה ציבורית אישית מהירה” בישראל.

בשנת 2005 שימש כעוזר בועדת משנה לענייני חקיקה ואכיפה במסגרת הועדה להכנת תוכנית לאומית רב שנתית לבטיחות בדרכים, ולימד בטכניון קורס “משפט ותחבורה” בפקולטה להנדסה אזרחית-סביבתית.

במרץ 2006 החל לערוך את אתר “תחבורה וחברה”, http://www.way-togo.com, שהוקם בשיתוף עם קובי עיון וניסים עינת כמגזין אינטרנט בנושאים אלו, ופרסם במסגרתו מאמרים רבים.

החל משנת 2004 כתב ופרסם עשרות מאמרים בענייני תחבורה, שרובם פורסמו ברשת האינטרנט בישראל ובעולם. מאמרים אלה קובצו במסגרת אתר זה.

דואר אלקטרוני, עודד רוט:  odedroth2@gmail.com

Leave a Reply