אמרות כנף


“כאשר אתה יורה את החץ של האמת, טבול נא את חודו בדבש.” (פתגם ערבי).

חופש תנועה

א. כל אזרח ישראלי זכות לו לחופש התנועה ברחבי המדינה.

ב. לא יגביל חוק זכות זו ולא ירשה להגבילה, אלא במידה שיש צורך בכך, בתנאים של משטר דמוקרטי, לביטחון המדינה או הציבור, לסדרי תחבורה תקינים, למניעת עבריינות, או להגנה על המוסר, על בריאות העם או על זכויותיהם של אחרים.”

(סעיף 38 להצעת חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם, שהוצעה על ידי פרופ’ ה. קלינגהופר.)

 “אין שום רוע באמריקה שהאמונה, אהבת החרות, התבונה ועוצמת האזרחים אינה יכולה לרפא.” (דוויט ד. אייזנהאוור).

“חוקים לבדם אינם יכולים להבטיח חופש ביטוי, כדי שכל אדם יביע דעותיו ללא עונש נדרשת רוח סובלנות כללית.” (אלברט איינשטיין).

“…כליאתו של אדם מאחורי סורג ובריח ללא הסמכה מפורשת בחוק, ולו לדקה אחת, דינה כדין שלילת חרות לשעה אחת, ל – 72 שעות ולכל תקופה שהיא. אין מידה ואין שיעור לערכה ולאורכה של חירות האדם.” (השופט מ. אלון, בג”ץ 5304/92 פרח נ. שר המשפטים, פ”ד מ”ז (4) עמ’ 715).

נפשות בתנועה

“שלוט בתיאבון שלך יקירי, וניצחת את הטבע האנושי.” (צ’רלס דיקנס).

“סחור סחור אומרים לנזיר, לכרם אל תקרב.”

“אדם מטבעו הוא חיה פוליטית.” (אריסטו).

“צניעות היא האור המבריק, היא מכינה את החשיבה לקבל ידע ואת הלב, אמת. (מאדאם גיזו).

“היציב, המתמיד, הפשוט והצנוע קרובים למצווה.” (קונפוציוס, 479 – 551 לפנה”ס).

 “מי שמדבר ללא צניעות יתקשה לשכנע.” (קונפוציוס 479 – 551 לפנה”ס).

 “האיש הנעלה צנוע בדיבורו, אך מרבה במעשיו.” (קונפוציוס 479 – 551 לפנה”ס).

“תמיד קיוויתי כי יהיה לי זמן לשפר את הצניעות … אבל אני עסוקה מידי במחשבות על עצמי.” (אדית סייטוול).

“היה צנוע. זה סוג של גאווה שקשה לפגוע בה.” (ג’ולס רנארד).

“לא די במוח בריא, חשוב יותר להשתמש בו בתבונה.” (רנה דקארט).

בטיחות בדרכים

“זהירות היא אם הבטיחות.”

“הביטחון הטוב ביותר טמון בפחד.” (ויליאם שייקספיר).

“בטח באללה, אך אל תשכח לקשור את הגמל.” (פתגם ערבי).

“הבינוניות מוצאת בטחון באחידות.” (פרדריק א. קריין).

“קל לתת עצה מחוף מבטחים.” (יוהן פרידריך פון שילר).

“החיים הם או הרפתקה נועזרת או כלום. ביטחון אינו קיים בטבע וילדי האדם ככלל מתנסים בכך. הימנעות מסכנה אינה בטוחה בטווח הארוך מחשיפה אליה.” (הלן קלר).

“אוניה בטוחה בנמל, אך לא לשם כך בונים אוניות.” (ג’ון א. שד).

“השביל הסלול הוא הבטוח.”

“חכם השביל מן ההולך בו.”

“בטיחות מופרזת עלולה להיות מסוכנת ביותר.”

“הכנסיה קרובה, אבל הדרך קפואה, הטברנה רחוקה, אבל אלך בזהירות.” (פתגם אוקראיני).

“הסכנה והעונג גדלים על אותו גבעול.”

 שוויון זכויות

“אם אתה רוצה להבין טיבו של אדם, הבט כיצד הוא מתייחס לאלו הכפופים לו ולא לאלו השווים אליו.” (ג’ואן קתלין רולינג).

תכנון וקרקע

“כששלמה אמר עת ומקום לכל דבר וחפץ, הוא עוד לא נתקל בבעיית חניה.” (בוב אדוורדס).

“הפרח הלאומי שלנו הוא מחלף עלה תלתן עשוי בטון.” (לואיס ממפורד).

“מה שהטבע מוסר לנו לעולם עומד. משום שבתוך מה שהטבע יצר יש נצחיות.” (יצחק בשביס זינגר).

“הטבע עבורי הוא מקור לנחמה, השראה, הרפתקה ואושר, בית, מורה ובן לויה.” (לוריין אנדרסון).

 איכות הסביבה

“אדם הוא תבנית נוף מולדתו.”

שמירת טבע

“איננו יורשים את הארץ מאבותינו, אנו משאילים אותה מילדינו.” (אנטואן סנט אקספרי).

“טבע האדם שואף להצלחה, אך הטבע אינו תלוי בנו. אנחנו לא הניסוי היחיד.” (ר. באקמינסטר פולר).

“מטרת החיים היא לחיות בהסכמה עם הטבע.” (זנו, 225 – 264 לפנה”ס).

ניהול תנועה

“רב אשי אמר….: כדתניא, צדק צדק תרדוף – אחד לדין ואחד לפשרה. כיצד? שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה, אם עוברות שתיהן – שתיהן טובעות, בזה אחר זה – שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה, אם עלו שניהן – שניהן נופלים, בזה אחר זה – שניהן עולים. הא כיצד? טעונה ושאינה טעונה – תדחה שאינה טעונה מפני טעונה. קרובה ושאינה קרובה – תדחה קרובה מפני שאינה קרובה. היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות – הטל פשרה ביניהן ומעלות שכר זו לזו.” (תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף ל”ב, עמ’ ב’.)

“כל הדרכים מובילות לרומא.”

“הדרך הארוכה קצרה יותר.”

“איטיות והתמדה מנצחים במרוץ.” (איזופס, הארנב והצב).

“גנן באוניברסיטה החליט להיוועץ בפרופסור לתחבורה כיצד לתכנן את השבילים בגן הסמוך לפקולטה להנדסת תחבורה. הפרופסור השיב: “זרע תחילה דשא על כל שטח הגן. במקומות שבהם אנשים ידרכו ויצרו שבילים, רצף.”

“מי שאינו מרוצה מהפקקים של מרכז הארץ יכול לעבור לספר.”

“גודש תנועה הוא סימן לחיוניות.”

 תחבורה פרטית

“בימינו, גם את הצניעות יש לשווק כסמל סטטוס.”

“צריך להתייחס לרכב כמו לחותנת, לכבד אותו במידה ראויה, אבל לא לתת לו להשתלט על חייך.” (חיימה לרנר).

“אין לי שום דבר אישי נגד רכב פרטי, לחלק מחברי הקרובים יש כזה.” (חיימה לרנר).

“הלקוחות יכולים לקבל רכב באיזה צבע שהם רוצים, כל זמן שהוא שחור.” (אמרה זו מיוחס להנרי פורד בעידן שבו שווק “מודל טי”. הייחוס לפורד נתון בספק).

“נהג זומבי” ( – Zombie Driver) – נהג אדיש לסביבה ולגודש, מכוניתו היא בועת הגנה וזמן הנסיעה עבורו הוא זמן איכות מחוץ לטווח טרדות המשפחה או העבודה.

“אמא נהג”, “נהג חוגים”, “נהג כדורגל” ( – Mother Chauffeur, Soccer Chauffeur) – הורה שחלק נכבד משגרת יומו משמש להסעת ילדים.

“האם הבחנת? כל מי שנוסע לאט ממך טיפש, ומי שנוסע מהר ממך משוגע.” (ג’ורג’ קרלין).

 תחבורה ציבורית

“מתמטיקה של תחבורה ציבורית ( – Transit Math) – ביטוי ציני שהוטבע על ידי רוברט קוט’ה בהתייחס למניפולציות חשבונאיות שנועדו להצדיק השקעות מופרזות בתחבורה ציבורית בכלל, ורכבות קלות בפרט.

“רעיית עדר חתולים” ( – Herding Cats) – ג’ון פינלי סקוט, פרופסור בדימוס לסוציולוגיה, על הניסיון לקבץ נוסעים לתחבורה ציבורית.

“אני תומך בתחבורת רכבות, ובלבד שהרכבת תיקח אותי מפתח ביתי למחוז חפצי.”

“אני תומך נלהב של תחבורה ציבורית, עבור אחרים.”

כלכלת תחבורה

“אם אתה קם מוקדם בבוקר, עובד עד מאוחר ומשלם את מסיך, תתקדם אם תמצא במקרה נפט.” (ג. פול גטי).

“תמיד ניסיתי להפוך כל אסון להזדמנות.” (ג’ואן ד. רוקפלר).

“כדי לשמור על המנורה בוערת יש להוסיף לה שמן כל הזמן.” (אמה תרזה, על עזרה לזולת).

“כשהמוצר נכון, אינך צריך להיות משווק דגול.” (לי אייקוקה).

“…התחרות החופשית היא אבן יסוד בכל שיטת משטר דמוקרטי, בהיותה סממן בולט של חירות הפרט להגשמת האוטונומיה שלו. בהגשמת התחרות החופשית ובשמירה עליה יש משום ביזור מוקדי ההכרעה החברתיים ומניעת ריכוז יתר של כוח בידי השלטון או גופים מונופוליים פרטיים. היו שראו בשמירה על התחרות החופשית, כמנגנון הכרעה דמוקרטי בקבלת החלטות חברתיות בתחום הכלכלי, כאשר שמירת כוחו של הצרכן להכריע בין אלטרנטיבות כלכליות מקנה לו, למעשה, כוח להשפיע ולהכריע גם בהכרעות כלכליות כלליות של החברה. (ראה K.J. Arrow, Social Choice and Individual Values (1963) 1 – 2.) : ההגנה על התחרות החופשית עומדת גם ביסוד ההגנה על זכויות יסוד אחרות. כך, לדוגמא, אין לנתק בין חופש התחרות לבין חופש העיסוק.” (השופט א. ברק, בע”א 2247/95 הממונה על ההגבלים העסקיים נ’ תנובה, מרכז שיתוף לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע”מ, פ”ד נ”ב (5) עמ’ 213).

“התחרות החופשית אינה חזות הכל, אינה זהה תמיד לטובת הציבור ואינה הדרך היחידה להיטיב עם הציבור….גם התחרות החופשית – שאין חולק על חשיבותה – אינה יכולה בלי תום לב, הגינות ויושר. על ערכים אלה עומד מסד הזירה שעליה נערכת תחרות חופשית, הוגנת ואמיתית. התחרות החופשית שאנו מבקשים לעודד אינה תחרות בכל מחיר, בלי מעצורים ותוך הסרת “כפפות” הערכים מעל אגרופיהם של המתגוששים. התחרות החופשית שאנו מבקשים לעודד אינה תחרות של נוכלים אלא תחרות של מתחרים הגונים. תחרות חופשית המקריבה ערכים אלה על מזבחה אינה מיטיבה עם הציבור לאורך ימים וסופה להיות “שוק פרוע” שהציבור אינו יוצא ממנו נשכר.” (השופט י. טירקל, בדנ”א 4465/98 טבעול (1993) בע”מ נ. שף-הים (1994) בע”מ, פ”ד נ”ו (1) עמ’ 56).

חדשנות וטכנולוגיה

“המחסור הוא אבי ההמצאות.”

“מצוקות הופכות אנשים לחכמים לא לעשירים.”

“לא ניתן לפתור את הבעיות החשובות שיש לנו באותה רמת חשיבה שבה יצרנו אותם.” (אלברט איינשטיין).

“נפשות נעלות תמיד התמודד עם התנגדות ממוחות בינוניים. המוחות הבינוניים אינם מסוגלים להבין את זה שמסרב לשוח בעיוורון לדעות קדומות מקובלות ובמקומם לבחור להביע את דעותיו באומץ ובכנות.” (אלברט איינשטיין).

“השכל הישר הוא אוסף הדעות הקדומות שאנו צוברים עד גיל שמונה עשרה.” (אלברט איינשטיין).

“אכן, אנו צריכים לחלק את הזמן בין המדיניות שלנו לנוסחאות שלנו עבורי הנוסחאות שלנו חשובות הרבה יותר, שמום שהמדיניות היא עניין להווה. נוסחה מתמטית עומדת לעד.” (אלברט איינשטיין).

“הנחות יסוד אתיות נמצאות ועומדות למבחן בדומה להנחות יסוד מדעיות. האמת עומדת במבחן הניסיון.” (אלברט איינשטיין).

“אם ברצונך להצליח, אתה צריך לפרוץ דרך חדשה יותר מאשר לנוע על הדרכים השחוקות של הצלחות מקובלות.” (ג’ון ד. רוקפלר).

“האנושות משיגה את כל הטכנולוגיות הנכונות מהסיבות הלא נכונות.” (ר. באקמינסטר פולר).

“טכנולוגיה נשלטת על ידי שני סוגי אנשים: אלו שמבינים את מה שאינם מנהלים ואלו שמנהלים את מה שאינם מבינים.” (חוק פוט).

“באופן מתמיד אנו נפגשים בהזדמנויות גדולות המוסוות באופן מפליא כבעיות ללא פתרון.” (לי אייקוקה).

“שיטות זה הרבה, טכניקות זה הרבה, אבל השראה זה הרבה יותר.” (בנימין קרדוזו).

“שגעון של בודדים הוא דבר נדיר, אך בקבוצות, מפלגות, עמים ותקופות, זהו כלל.” (פרידריך ניטשה).

“חוסר ההיגיון בדברים אינו טיעון נגד קיומם, זהו תנאי לכך.” (פרידריך ניטשה).

“בעל החזון מרמה את עצמו, השקרן רק אחרים.” (פרידריך ניטשה).

“סטיות, התנגדויות, הנאה מלגלוג, חוסר אמון משוחרר, הם סימני בריאות, כל דבר בלתי מותנה שייך לפתולוגיה.” (פרידריך ניטשה).

“מתי מעט מסוגלים להביע בקור רוח דעות השונות מהדעות הקדומות של סביבתם החברתית. מרבית האנשים אף אינם מסוגלים לגבש דעות.” (אלברט איינשטיין).

“לו ידעתי, הייתי נעשה מסגר.” (אלברט איינשטיין).

“הדמיון חשוב מהידע.” (אלברט איינשטיין).

“אל תחשוש מצמיחה איטית, הירתע מעמידה במקום.”

“רב האנשים חשים נוח יותר עם הבעיות הישנות מאשר עם הפתרונות החדשים.”

“יש דבר אחד חזק מכל הצבאות שבעולם, זהו רעיון שזמנו הגיע.” (ויקטור הוגו).

“אם הרחקתי ראות מאחרים, זה משום שעמדתי על כתפיהם של ענקים.” (אייזיק ניוטון).

“אם כולם חושבים באופן דומה, מישהו אינו חושב.” (ג’ורג’ ס. פטון).

“האמת סובלת על ידי החום של מגניה יותר מהטיעונים של מתנגדיה.” (ויליאם פן).

“כל מעשה יצירה הוא תחילה מעשה הריסה.” (פאבלו פיקאסו).

 אנרגיה ודלקים

“הייתי מניח את כספי על השמש ואנרגיית השמש. איזה מקור אנרגיה! אני תקווה כי לא נצטרך להמתין עד שהנפט והפחם יגמרו לפני שנתמודד עם הבעיה.” (תומאס א. אדיסון).

“בא ואומר לך משהו שיש לישראלים כנגד משה. הוא לקח אותנו במדבר ארבעים שנה להביא אותנו לנקודה היחידה במזרח התיכון שאין בה נפט.” (גולדה מאיר).

“שיהיה לך חם בבית, שמן במנורה ושלום בלב.” (פתגם אסקימואי).

מדיניות וממשל

“למרות שכוח יכול להגן בעת חירום, רק צדק, הוגנות, התחשבות ושיתוף פעולה יכולים בסופו של דבר להוביל את האדם לשחר השלום הנצחי. (דוויט ד. אייזנהאוור).

“מי שמעריך את זכויות היתר שלו מעל עקרונותיו מאבד במהרה את שניהם.” (דוויט ד. אייזנהאוור).

“אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר.” (השופט ל. ברנדייס, L. Brandeis, Other People’s Money (1914) Ch. 5).

“הדבר הקשה ביותר להבנה בעולם הוא מס הכנסה.” (אלברט איינשטיין).

“הפקיד המושלם בכל מקום הוא זה שמצליח לא לקבל החלטות ולחמוק מאחריות.” (ברוקס אטקינסון).

“בירוקרטים כותבים מזכרים הן משום שהם נראים עסוקים כשהם כותבים והן משום שהמזכרים הכתובים הם הוכחה מיידית שהם עסוקים.” (צ’רלס פיטרס).

“הדבר היחיד שמציל אותנו מבירוקרטיה הוא חוסר יעילות. בירוקרטיה יעילה היא האיום הגדול ביותר על החירות.” (יוג’ין מק’קארתי).

“בירוקרטיה מגינה על הסטטוס קוו הרבה זמן אחרי שהקוו איבד את הסטטוס.” (לורנס ג’י פיטר).

“אין חרון כמו בירוקרט מבוזה.” (מילטון פרידמן).

 “כל הבעיה עם העולם היא ששוטים וקנאים תמיד כל כך בטוחים בעצמם, והחכמים כל כך מלאים בספקות” (ברטרנד ראסל).

Leave a Reply