“אגרות גודש” נוסח תל אביב יפו

באופן רשמי לא מיושמת בתל אביב יפו תוכנית “אגרות גודש”. הלכה למעשה מופעלת תוכנית גביית אגרות וקנסות חניה בהיקף משמעותי, המקיימת ומפעילה מנגנונים מפותחים של פיקוח ואכיפה. האם ניתן לשפר ולשכלל את תוכנית החניה ולהשיג את המטרות של תוכניות “אגרות הגודש”? Continue reading

אין חדש תחת השמש

הקונגרס של ארצות הברית מינה בשנת 2005 ועדה לבחינת עתיד פיתוח תשתיות התחבורה ברחבי ארצות הברית. לאחר 20 חודשים של דיונים, ב – 15.1.2008, פורסמו מסקנות הועדה, שיפים לגביהן דברי קהלת: “מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש.” Continue reading