כבילה בין דורית

ההיסטוריה האנושית מבוססת על מורשת ידע ורכוש שכל דור מוריש לדורות שאחריו. מורשת זו מצטברת ומעצימה את האנושות. התחכמויות מודרניות מאפשרות לדורות הקיימים ליצור התחייבויות המקפחות או כובלות את צאצאיהם. מכירת הזכות להפעיל ולגבות את דמי החניה מהמדחנים בעיר שיקאגו למשך 75 שנים, היא דוגמא מעניינת הממחישה עד כמה תעלולים פיננסיים יכולים להתרחק מהשכל הישר. Continue reading “כבילה בין דורית”

“אגרות גודש” נוסח תל אביב יפו

באופן רשמי לא מיושמת בתל אביב יפו תוכנית “אגרות גודש”. הלכה למעשה מופעלת תוכנית גביית אגרות וקנסות חניה בהיקף משמעותי, המקיימת ומפעילה מנגנונים מפותחים של פיקוח ואכיפה. האם ניתן לשפר ולשכלל את תוכנית החניה ולהשיג את המטרות של תוכניות “אגרות הגודש”? Continue reading ““אגרות גודש” נוסח תל אביב יפו”

זעם חניה

לחץ גובר כתוצאה ממחסור במקומות חניה מניע נהגים להתנהגות קיצונית במלחמות על תפיסת מרחב חניה בשולי מדרכות, חניונים ציבוריים ופרטיים. מדובר בתופעה עולמית שזכתה לכינוי “זעם חניה” – “parking rage”. Continue reading “זעם חניה”

מברשת וצבע כפתרון למצוקת חניה

האם צביעת שולי מדרכות באדום, כחול ולבן היא הפתרון הנכון למצוקות החניה? Continue reading “מברשת וצבע כפתרון למצוקת חניה”