תחושת שליטה כשיקול להעדפת אמצעי תחבורה

בחירה והעדפה של אמצעי תחבורה מסוים לעומת אחר, מונעת משיקולים שכלתניים, כמו מהירות, יעילות ועלות השימוש באמצעי הנבחר, אך גם משיקולים רגשיים. אחד השיקולים הרגשיים המניעים בחירה באמצעי תחבורה מועדף הוא תחושת השליטה שהאמצעי הנבחר מקנה למשתמש. Continue reading

בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן

הבחירה הצרכנית בין נסיעה ברכב פרטי לנסיעה באוטובוס מורכבת משיקולים שונים, השוואה בין ההוצאה הכספית הישירה הנדרשת לשתי החלופות היא אחד השיקולים החשובים. מה מעלה ניתוח השוואתי בין שתי החלופות? Continue reading