תחושת שליטה כשיקול להעדפת אמצעי תחבורה

בחירה והעדפה של אמצעי תחבורה מסוים לעומת אחר, מונעת משיקולים שכלתניים, כמו מהירות, יעילות ועלות השימוש באמצעי הנבחר, אך גם משיקולים רגשיים. אחד השיקולים הרגשיים המניעים בחירה באמצעי תחבורה מועדף הוא תחושת השליטה שהאמצעי הנבחר מקנה למשתמש. Continue reading “תחושת שליטה כשיקול להעדפת אמצעי תחבורה”

בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן

הבחירה הצרכנית בין נסיעה ברכב פרטי לנסיעה באוטובוס מורכבת משיקולים שונים, השוואה בין ההוצאה הכספית הישירה הנדרשת לשתי החלופות היא אחד השיקולים החשובים. מה מעלה ניתוח השוואתי בין שתי החלופות? Continue reading “בחירה בין נסיעה ברכב פרטי לאוטובוס וכיסו של הצרכן”

מחלקה ראשונה באוטובוס

האם ניתן לשווק תחבורה ציבורית באמצעות העשרת חווית המשתמש והפיכת הנסיעה למהנה ומועילה? Continue reading “מחלקה ראשונה באוטובוס”