מחסור במשאבי תנועה – איזון אינטרסים

דומה כי בעיית התנועה הנפוצה ביותר היא בעיית המחסור במשאבי תנועה ותחבורה, אשר בא לידי ביטוי כגודש תנועה – כאשר קיים מחסור בנפח דרכים, או כמחסור במקומות חנייה. מכיוון שהדרכים וחלק ניכר מחניוני הדרך הם קניין ציבורי שהכל זכאים להשתמש בו נוצרים עימותים סביב השאלה כיצד יש לאזן בין התובעים השונים המבקשים לממש את חרות התנועה הנתונה להם, או מי זכאי לדין קדימה בניצול המשאבים המשותפים המוגבלים. Continue reading “מחסור במשאבי תנועה – איזון אינטרסים”