שיתוף מכוניות: שיקולי סביבה מול שיקולי פרט וחברה

מדיניות תחבורה מחייבת בין השאר קביעת סדרי עדיפויות בין שיקולי איכות הסביבה לשיקולים פרטיים וחברתיים מנוגדים. עימות בין שיקולים אלה עלה לאחרונה בפריז על רקע ייזום תוכנית להקמת צי מכוניות עירוניות לשימוש משותף – “Autolib”. Continue reading “שיתוף מכוניות: שיקולי סביבה מול שיקולי פרט וחברה”

החליפו את הדיסקט

כששוחרי איכות הסביבה מגישים עתירות משפטיות נגד סלילת כבישים ומתקיים טקס מסורתי בו צדדים מנוגדים חוזרים על טיעונים דומים ובתי המשפט חוזרים על תקדימים קודמים, נדמה שהגיע הזמן להחליף את הדיסקט. Continue reading “החליפו את הדיסקט”

אי תנועה, מגע הטבע בלב הכביש

מגע טבעי בלב בטון ואספלט – איי התנועה. Continue reading “אי תנועה, מגע הטבע בלב הכביש”