אנרגיה – תחזיות, נבואות ומעשים

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מפרסמת מידי שנה תחזיות בנושאים הקשורים באנרגיה. התחזית שפורסמה בנובמבר 2012 מציינת מספר שינויים דרמטיים מהערכות שנערכו רק לפני שנים אחדות. מכאן מתבקשות שאלות, כמו מה ערכן של תחזיות, כאשר “הבלתי נודע”, צפוי לטפוח על פניהן? או, מה תועלתן של תחזיות מול מעשים לשינוי פני העתיד החזוי? Continue reading “אנרגיה – תחזיות, נבואות ומעשים”

רכבי דיזל – סינדרלה בתעשיית הרכב

שיפורים קטנים ומרובים במנועי דיזל יעילים, אך מלוכלכים, מפייחים, מזהמים ומרעישים, הפכו אותם למנועים שקטים, נקיים ומעודנים יותר, שהניבו יתרונות מצטברים משמעותיים. האם רכבי הדיזל הם הסינדרלה של תעשיית הרכב? Continue reading “רכבי דיזל – סינדרלה בתעשיית הרכב”

משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה

את יעילות צריכת האנרגיה המשמשת לתחבורה ניתן לייעל עשרות מונים באופנים מגוונים שונים, ולשיפור היעילות קיימים תמריצים כלכליים וסביבתיים רבים. למרות האפשרויות הרבות הקיימות, קיימת משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה. איך ניתן להסביר את התופעה? Continue reading “משיכת יתר של אנרגיה לתחבורה”

משנתו של פרופ’ נתן ס. לואיס – בשורות טובות ורעות

משנתו של פרופ’ נתן ס. לואיס נושאת עמה שתי בשורות, האחת טובה והשנייה רעה. הבשורה הטובה – יש מספיק מקורות אנרגיה וחומרי דלק בעולם, הבשורה הרעה – במצב “העסקים כרגיל”, רוב החיים על כדור הארץ עלולים להיכחד הרבה לפני שיגמר מלאי הנפט. Continue reading “משנתו של פרופ’ נתן ס. לואיס – בשורות טובות ורעות”

גוף האדם כמנוע

ריקשות הנגררות על ידי קולי, אופניים שדוושותיהם מונעות על ידי רגליים, או גלגיליות ההופכות את דחיפות הרגליים לתנועות החלקה, הם מכשירים המניפים ומשפרים את ניצול כוח האדם לשימושי תחבורה. ההשוואה בין ה-“מנוע האנושי” למנועים המכניים מעוררת חומר למחשבה. Continue reading “גוף האדם כמנוע”

סיכות על מפת העולם

ביליוני פרטים על כדור הארץ מקבלים החלטות המתייחסות לצריכת אנרגיה אישית או משפחתית. אנשים שונים, מתרבויות שונות, ממקומות שונים ומרוחקים וללא כל קשר ביניהם, מקבלים החלטות שנראות זוטות, זניחות וחסרות חשיבות גלובלית. להחלטות הפרטיות השפעה מצטברת, שבכוחה להגביה אדווה לגלי צונאמי סביבתיים, מדיניים או כלכליים, או לשכך סערות. מאמר זה מנסה לתהות, מה כל אחד מאתנו, כפרט תוהה, תועה, וטועה, כטיפה בים ונקודה קטנטונת על מפת העולם יכול וצריך לעשות, אם בכלל, בעניין תנאי אי-הודאות הקשורים בצריכת האנרגיה? Continue reading “סיכות על מפת העולם”