ביטוח כלי רכב רכים

כלי תחבורה רכים כובשים בהדרגה את הכבישים והמדרכות בישראל ויוצרים מציאות חדשה, אך הוראות חקיקה ונוהל מגלות מדיניות המפגרת אחר המציאות המשתנה והיסוס בגיבוש עמדה ברורה ועקבית ביחס לכלים אלו. העדר מדיניות ברורה יוצר חוסר בהירות בסוגיות האחריות והביטוח של השימוש בכלי הרכב הרכים. Continue reading “ביטוח כלי רכב רכים”

טכנולוגיה בשירות כלכלת תחבורה

כתוצאה ממגבלות מעשיות, חלקים מהותיים מכלכלת התחבורה אינם מתומחרים כראוי. הטכנולוגיה יכולה להתגבר על מגבלות שונות ולשפר את המצב הקיים, אך הדבר דורש החלטות והגדרות כלכליות ומדיניות על ידי המגזר הציבורי והעסקי. Continue reading “טכנולוגיה בשירות כלכלת תחבורה”

ניהול הסיכונים בדרכי היבשה

בכל הנוגע לביטוח נזקי גוף מתאונות דרכים, חברות הביטוח מקיימות בעיקר את התפקיד של סוכנים לפיזור סיכונים. אם חברות הביטוח יקיימו את הפונקציות של מנהלי סיכונים ומתווכים הוגנים יותר מאשר את הפונקציה של מפזרי סיכונים יווצרו בשוק תמריצים כלכליים לפיתוח אמצעים מונעי תאונות Continue reading “ניהול הסיכונים בדרכי היבשה”