אין חדש תחת השמש

הקונגרס של ארצות הברית מינה בשנת 2005 ועדה לבחינת עתיד פיתוח תשתיות התחבורה ברחבי ארצות הברית. לאחר 20 חודשים של דיונים, ב – 15.1.2008, פורסמו מסקנות הועדה, שיפים לגביהן דברי קהלת: “מה שהיה הוא שיהיה ואין כל חדש תחת השמש.” Continue reading “אין חדש תחת השמש”

תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי

כחלק מהליכי תכנון דרכים ומסילות נערכים תסקירי השפעה על הסביבה. מהם תסקירים אלה, ומה תרומתם לתכנון מאוזן? Continue reading “תסקירי השפעה על הסביבה, פתרון בירוקרטי”