כבישים עוקפים – הדבש והעוקץ

תכנון וסלילה של כבישים עוקפים מעוררים סוגי עימותים אופייניים החוזרים על עצמם במקומות שונים. עימותים אופייניים אלה מעידים על כך שבתכנון תחבורה מסורתי לא ניתן לדבר על תרופות פלא, אלא על בחירת הרע במיעוטו. Continue reading “כבישים עוקפים – הדבש והעוקץ”

פקקים, תורים ועצבנות

מה גורם לעצבנות בפקקים ובהמתנה לתורים? Continue reading “פקקים, תורים ועצבנות”