אופניים כמקור השראה לפתרון בעיית הצמתים העירוניים

צומת תנועה הוא נקודת מפגש בין כיווני נסיעה מנוגדים הסותרים ומעכבים זה את זה. באזורים עירוניים צפופים שכיחות הצמתים גבוהה, ועמה גם עיכובי התנועה התכופים. תנועת האופניים יכולה לשמש מקור השראה לפתרון והקלה על בעיית הצמתים העירוניים. Continue reading

פלאי הגודש בדרכים – לא מלבב ובכל זאת נסבל

הפערים העצומים בין גידול משמעותי בנסועה הכללית בישראל, גידול במצבת כלי הרכב וגידול במספר המורשים לנהוג, לעומת גידול צנוע באורך הכבישים במדינה, היו צפויים לגרום לגודש תנועה ממושך ומעיק רוב שעות היום. באופן מפתיע המצב בפועל אינו מלבב אך בכל זאת נסבל. ניסיון להתחקות אחר הסיבות לכך עשוי להניב תובנות מועילות להשקעות ולתכנון הצופים פני עתיד. Continue reading

האם מצב התנועה בדרכים משתפר או מחמיר?

כל פרט נושא עמו חוויות וזיכרונות אישיים המאפשרים לו להשוות את התנועה בדרכים כיום לעומת העבר, ולגבש דעה אישית בשאלה, האם מצב התנועה בדרכים משתפר או מחמיר. אך מה אומרים הנתונים המדעיים, האובייקטיבים? מסתבר שאמת אובייקטיבית עלולה להיות עניין סובייקטיבי. Continue reading

עיוורון תודעתי לגודש בדרכים

מידי בוקר וערב עשרות נוסעים מתעכבים שעות רבות ויקרות בתוך פקעות סבוכות של זרמי תנועה איטיים. כיצד ניתן להסביר את שתיקת הנוסעים – הנעים כמו עדרי כבשים צייתניות היוצאות מידי בוקר למרעה וחוזרות ממנו לעת ערב – לבעיית הגודש. האם מדובר ב – “עיוורון תודעתי”? Continue reading

האנוכיות בדרכים

כאשר תנועת כלי רכב מתנהלת על ידי פרטים מנותקים שכל אחד מהם שוקל בעיקר את טובתו האישית, גם החברה בכללותה וגם כל אחד מהפרטים הדואג לעצמו עלולים לשלם מחיר גבוה. Continue reading

פיזור יעיל של מוסדות חינוך

כשלושים אחוזים מאוכלוסיית המדינה לומדת במוסדות חינוך שונים. פיזור יעיל של מוסדות החינוך עשוי לסייע הן לטיב ההוראה והלמידה במוסדות החינוך, הן לקהילות בהן מוסדות החינוך נטועים, והן לתחבורה העירונית בכלל, ולתנועה סביב מוסדות החינוך בפרט. Continue reading

מחסור במשאבי תנועה – איזון אינטרסים

דומה כי בעיית התנועה הנפוצה ביותר היא בעיית המחסור במשאבי תנועה ותחבורה, אשר בא לידי ביטוי כגודש תנועה – כאשר קיים מחסור בנפח דרכים, או כמחסור במקומות חנייה. מכיוון שהדרכים וחלק ניכר מחניוני הדרך הם קניין ציבורי שהכל זכאים להשתמש בו נוצרים עימותים סביב השאלה כיצד יש לאזן בין התובעים השונים המבקשים לממש את חרות התנועה הנתונה להם, או מי זכאי לדין קדימה בניצול המשאבים המשותפים המוגבלים. Continue reading

תעשיית הרכב ואחריות חברתית

מחזור העסקים של תעשיית הרכב העולמית הוא בסדר גודל של הכלכלה השישית בגודלה בעולם, ומיליוני עובדים ברחבי העולם תלויים בה במישרין ובעקיפין. עד כמה תעשייה זו מגלה אחריות חברתית לעולם התלוי בחסדיה וסובל מנזקיה, מעבר לנאמנות שהיא מגלה למעגלים הסמוכים אליה? Continue reading