פטישים ודחפורים כתרופה לגודש תנועה

גודש תנועה נגרם כאשר מוקדי משיכה שואבים תנועת אנשים וכלי רכב לאזורים מוגבלים בשעות נתונות. באיזו מידה נשקלת האפשרות לטפל בגודש תנועה באמצעות פטישים ודחפורים שיהרסו את מוקדי המשיכה ויגרמו לביזורם? Continue reading “פטישים ודחפורים כתרופה לגודש תנועה”