דפוסי דיור מושרשים חוסמים דיור צמום

באמצע המאה העשרים עוצבו דפוסי דיור שונים בתכלית בארצות הברית ובישראל. חצי מאה אחר כך, מסיבות בעלות מאפיינים דומים, דפוסי דיור מושרשים מקשים על חיזוק הדיור הצמום ( – הקומפקטי), הנדרש בעידן האקולוגי, וזאת גם כאשר הביקושים  עולים על ההיצע. Continue reading “דפוסי דיור מושרשים חוסמים דיור צמום”