חיי האזרח של הג’יפ הצבאי

על ההשראה ההדדית בין כלי הרכב הצבאיים לכלי הרכב האזרחיים ועל תהילות חולפות. Continue reading “חיי האזרח של הג’יפ הצבאי”