השפעת תכנון קרקעות על נסועה

מחקרים רבים שנערכו ברחבי העולם הוקדשו לחקירת קשרים סיבתיים בין תכנון קרקעות לבין נסועה בכלי רכב. למרות מאמצי המחקר, מורכבות וריבוי גורמי השפעה מקשים על ייחוס ערכים כמותיים ליחסי ההשפעה של תכנון קרקעות על היקפי נסועה. Continue reading “השפעת תכנון קרקעות על נסועה”