צעצוע של תחבורה

משחק בצעצועים הוא צורך ביולוגי מולד המשותף לבעלי חיים, לתינוקות ולבני אדם בוגרים. כלי תחבורה אינם משרתים רק צרכים שימושיים ותכליתיים, הם גם סוג של צעצועים המשרת צרכים שכליים ורגשיים. ניסיונות להשפיע על עיצוב עולם התחבורה אינם יכולים להתעלם מהיבט זה. Continue reading “צעצוע של תחבורה”