מרד רבי שמעון בר-יוחאי במדיניות הפיתוח הרומית

כן לפיתוח תשתיות, אך לא במחיר עריצות, דיכוי ואובדן ערכי מוסר Continue reading “מרד רבי שמעון בר-יוחאי במדיניות הפיתוח הרומית”