הרכב הפרטי – “פרה חולבת” או “עגל מפוטם”

בקרב הציבור בישראל רווחת תחושה כי הרכב הפרטי הוא מקור לגביית מסים מופרזים שזכה לכינוי “פרה חולבת”. מניתוח המופיע בטיוטת דו”ח “הועדה למיסוי “ירוק””, שנערך לאחרונה על ידי רשות המסים בישראל, נוצר רושם כי הרכב הפרטי דומה יותר ל-“עגל מפוטם”. מהי נקודת האיזון בין שתי הגישות? Continue reading “הרכב הפרטי – “פרה חולבת” או “עגל מפוטם””