הצדק המוסדי והצדק בשוק

תוכניות תחבורה ותוכניות שימושי קרקע המשנות מצב קיים עשויות באופן טבעי להיטיב עם פלוני ולהזיק לאלמוני. כיצד מבוצע כיום האיזון בין הנהנים לסובלים מהתוכניות והאם רצוי וניתן לשלב מנגנוני שוק בשלבי התכנון? Continue reading “הצדק המוסדי והצדק בשוק”