הנפט ומשמר המפרץ הפרסי

מדינות רבות בעולם מפעילות מדיניות של ריסון השימוש במקורות אנרגיה מתכלים מנימוקים של שמירת האיזון הטבעי בעולם. בארצות הברית עולה משקלם של נימוקים נוספים הקשורים בסדר העולמי, ובשאיפה להבטחת עצמאות מקורות האנרגיה הנוזליים. Continue reading “הנפט ומשמר המפרץ הפרסי”