התרופה ל-“תוכנית ספדי” – “חזון ספדי”

בלהט הויכוח וההתנגדות ל-“תוכנית ספדי” לפיתוח מערב ירושלים, נשכח חזונו של משה ספדי שיכול לשמש תרופה לתוכנית. Continue reading “התרופה ל-“תוכנית ספדי” – “חזון ספדי””