חשיבה יצירתית בתחבורה – לצאת מהתבניות ולרדת מהפסים

מיזמי הרכבות היקרים שקודמו בישראל בשנים האחרונות עומדים נבוכים תחת ביקורות צולבות של משרד מבקר המדינה. הביקורות מעלות ממצאים שיטתיים על חריגות מהותיות מאומדני תקציבים ולוחות זמנים לביצוע שעמדו בבסיס קבלת ההחלטות, והתגלו בשלבי הביצוע כבלתי מציאותיים. חשיבה יצירתית בתחבורה היא, בין השאר, יציאה מתבניות מוכרות וירידה מהפסים.

Continue reading “חשיבה יצירתית בתחבורה – לצאת מהתבניות ולרדת מהפסים”

רכבות קלות במרקם העירוני

מרקם עירוני מאופיין בצפיפות דיור ועסקים גבוהה, בחיים פעילים ושוקקים ובתנועה סואנת של כלי רכב והולכי רגל הנעים לכיוונים שונים במרחב. שילוב של אמצעי תחבורה ארוך, גמלוני ובעל כושר תמרון נמוך, כמו רכבת, בתוך מרקם עירוני הוא אתגר המחייב פשרות.

Continue reading “רכבות קלות במרקם העירוני”