אומדנים ושיקול דעת המועדים להשתבש

באופן שגרתי מתגלים במיזמי תחבורה ציבוריים, ובמיוחד בגדולים שבהם, פערים בין אומדנים, הערכות ותחזיות מוקדמות לבין עלויות ותוצאות בפועל. האם הפערים נובעים מרמייה, רשלנות, או מחוסר ודאות הנובעת מטבעם של מיזמים מורכבים? Continue reading “אומדנים ושיקול דעת המועדים להשתבש”