חליפין בין תחבורה ציבורית ופרטית

בכוחם של אמצעי התחבורה הפרטיים והציבוריים לספק תחליפים לצרכני הניידות והתנועה. כלכלת צעדיהם של צרכנים רבים בברירות בין אמצעי תחבורה חליפיים אלו יוצרת שיווי משקל. מה משפיע על נקודת שיווי המשקל? Continue reading “חליפין בין תחבורה ציבורית ופרטית”