רשתות חברתיות מקוונות, התיישבות ותנועה

מבנים, מכשירים וטכנולוגיות מעצבים חיי חברה, כאשר ניתן לציין במיוחד את השפעותיהם של תחומי ההתיישבות, התחבורה והתקשורת. לאילו כיוונים מוליכים אמצעי תקשורת חברתית חדשים את פני החברה האנושית,  ומה השפעתם על הסביבה הבנויה ועל התנועה? Continue reading “רשתות חברתיות מקוונות, התיישבות ותנועה”