קצבת ניידות

האם מדינת הרווחה אחראית לניידות של אזרחיה בכלל, ושל בעלי המוגבלויות בפרט? האם על מדינת הרווחה מוטל לדאוג לניידות בכלי רכב פרטיים או ציבוריים? “קצבת הניידות” מעניקה למספר נמוך יחסית של בעלי מוגבלויות תמיכה לשימוש בתחבורה פרטית – האם היא פתרון ראוי? Continue reading “קצבת ניידות”

חירות ושוויון זכויות – הבבואה של חופש התנועה

חג הפסח מביע מסרים לאומיים ואוניברסליים חשובים במעלה של חירות הפרט ושוויון זכויות, ומטרתו להנחיל את הלקחים מזיכרון תקופת עבדות. האם בני ישראל הפנימו את הערכים המתחייבים מעברם? באספקלריה של “חופש התנועה” נראה כי יש מקום לשיפור. Continue reading “חירות ושוויון זכויות – הבבואה של חופש התנועה”