ביקושי תנועה חבויים

מהם ביקושי תנועה חבויים? ממה הם נובעים? על מה הם מעידים? האם הם רצויים? האם יש לרסנם, או לשאוף להיענות להם? ואם כן, עד כמה, וכיצד? Continue reading “ביקושי תנועה חבויים”