חמורי הובלה – תרבות נכחדת

בתוך תקופה של כמאה שנים הגיעה לסף הכחדה תרבות תנועה אנושית בת אלפי שנים שנהגה בים התיכון. תנועה ותחבורה, באמצעות הליכה רגלית וחיות משק מבויתות– סוסים, גמלים ובעיקר חמורים, ששימשו אמצעי תחבורה  והובלה עממי. Continue reading “חמורי הובלה – תרבות נכחדת”