צרכנות והרגלי נסיעה

בין עסקים קמעונאים לבין הרגלי הנסיעה של הצרכנים מתקיימים יחסי גומלין והיזון חוזר. התפתחות תחבורה משפיעה על שיטות ודרכי ניהול עסקי הקמעונות, אלו משפיעים על שיטות התנועה המועדפות, וחוזר חלילה. Continue reading “צרכנות והרגלי נסיעה”