רכב כצרכן נדל”ן

מהו שטח הקרקע הישיר הדרוש כדי לשרת שימוש סביר במכונית משפחתית? הנתון עשוי להיות מפתיע. Continue reading “רכב כצרכן נדל”ן”