סוג חדש של חניה ציבורית-עירונית נולד

מבלי להבין ומבלי להרגיש נולד בתל אביב יפו סוג חדש של חניה ציבורית-עירונית על קרקע פרטית.

Continue reading “סוג חדש של חניה ציבורית-עירונית נולד”

תו חניה וזכות חניה לתושב

המציאות שבה הביקוש למקומות חניה במרחב הציבורי עולה על ההיצע הניבה מנגנונים ציבוריים שונים המעניקים לתושבים מקומיים עדיפות לשימוש במקומות חניה על פני זרים באמצעות תווי חניה. על תו החניה וזכותו של תושב עיר לחנות סמוך לביתו. Continue reading “תו חניה וזכות חניה לתושב”

תודה לצרכני האופנה

מומחי כלכלת תחבורה טוענים כי צרכנים בכלל, ובפרט כאלו שאינם עושים שימוש ברכב מנועי, מסבסדים את עלות החניה של צרכנים העושים שימוש בכלי רכב. בטענה זו יש אמת, אך יש לשקול אותה בהקשר רחב – עיקר האיוולת והעיוות אינם מרוכזים בכלכלת החניונים, אלא בתרבות קניות מיותרות של צרכנים פתאים, ובתרבות מסחר המנצלת את חולשותיהם. Continue reading “תודה לצרכני האופנה”

תפיסות הקמת חניונים ציבוריים ופרטיים

שיקולי הקמת חניון ציבורי שונים משיקולי הקמת חניון פרטי, בעיקר בהתייחסות לערכה של הקרקע הזוכה לפיתוח. האם למען יעילות השימוש במשאבי קרקע, מוטב שקרקעות ציבורית לא יפותחו כחניונים בלבד? Continue reading “תפיסות הקמת חניונים ציבוריים ופרטיים”

רכב כצרכן נדל”ן

מהו שטח הקרקע הישיר הדרוש כדי לשרת שימוש סביר במכונית משפחתית? הנתון עשוי להיות מפתיע. Continue reading “רכב כצרכן נדל”ן”

“חנה וסע”, טלאי בחליפת תחבורה

תחבורה נוחה ויעילה שואפת להוביל את הנוסעים מהמקור ליעד באופן רצוף ללא מעברים. פתרונות מסוג “חנה וסע” הם תפרים וטלאים במערכת התחבורה. האם ניתן לגרום לטלאים אלו להיראות כמו תיקונים אמנותיים? Continue reading ““חנה וסע”, טלאי בחליפת תחבורה”

מבני חניונים – עיצוב שלמות בטון ומלט

מבני חניונים תופסים חלק נכבד מהנוף העירוני הנדרש לאחסון מכוניות. עיצוב חניון בנוי מחייב תשומת לב לאיזון בין היבטים שונים, ובהם נוי חיצוני ופנימי, תכנון כבשים ומעברי תנועה, ניצול מיטבי של חלל, הספקת אור, אוורור, רטיבות, התמצאות נוחה, או עלות כספית. האם מבני החניונים עונים על הציפיות? Continue reading “מבני חניונים – עיצוב שלמות בטון ומלט”

השכרת מקומות חניה בישראל – מגמות ומחשבות

מה הן המגמות בשוק השכרת מקומות חניה בישראל, ועל מה הן עשויות להעיד? ניתוח נתונים מלוחות מודעות להשכרת מקומות חניה בישראל. Continue reading “השכרת מקומות חניה בישראל – מגמות ומחשבות”

יוזמת הרכב העירוני – MIT

במכון הטכנולוגי של מסצ’וטסט – MIT, מפותח מספר שנים רכב עירוני חשמלי צמום, שניתן לקפל ולערום אותו, כמו עגלות מרכול או עגלות שדה תעופה במבנה החוסך מקומות חניה. מה מונע מרעיון קוסם זה להפוך למציאות? Continue reading “יוזמת הרכב העירוני – MIT”