תפיסות הקמת חניונים ציבוריים ופרטיים

שיקולי הקמת חניון ציבורי שונים משיקולי הקמת חניון פרטי, בעיקר בהתייחסות לערכה של הקרקע הזוכה לפיתוח. האם למען יעילות השימוש במשאבי קרקע, מוטב שקרקעות ציבורית לא יפותחו כחניונים בלבד? Continue reading “תפיסות הקמת חניונים ציבוריים ופרטיים”